You are on page 1of 14

‫میدان سن مارکو‬

‫نیما صیاد‬ ‫تهیه و تنظیم ‪:‬‬


‫تاریخچه‬
‫میدان سن مارکو نامش را از اسقف کاتولیکی بنام‬
‫سن مارک‬
‫‪.‬که ونیز را در ‪ 25‬آوریل ‪ 421‬ساخته گرفته است‬
‫این مکان از سال ‪ 827‬که معبد سن مارک (ابتدا معبد‬
‫خصوصی دوج و بعدا ً مقبره سن مارک)به صورت‬
‫‪ .‬مقبره ای در آمد به مهمترین مرکز شهر تبدیل شد‬
‫روایتی ونیزی‪:‬سن مارک در حال عبور از دهکده ‪.‬‬
‫کوچکی بود که فرشته ای از جانب خدا بر او نازل‬
‫شد و از او دعوت کرد که در آنجا بماند او پذیرفت و‬
‫کلیسایی ساخت که امروزه از بزرگترین کاتدرال‬
‫‪.‬های اروپا است‬
‫این مکان از سال ‪ 827‬که معبد سن مارک (ابتدا معبد‬
‫خصوصی دوج و بعدا ً مقبره سن مارک)به صورت‬
‫آشکارترین نشان ایران در سن مارکو ‪ 4‬تخته فرش‬
‫ابریشم زربافت طل و نقره اصفهان است که روی‬
‫قاب فرش ها نوشته اند‪:‬این فرش ها در قرن ‪ 16‬در‬
‫کارگاه سلطنتی شاهان صفوی بافته شده و بنام‬
‫‪.‬هدیه دیپلماتیک به شاهان اروپا اهدا شده است‬
‫کاخ دوج که در قرن ‪ 8‬ساخته شد در سال های‬
‫‪ 1309‬تا ‪ 1424‬بازسازی گردید و اکنون این کاخ و‬
‫بازیلیکای سن مارک ضلع شرقی پیاتزای اصلی و‬
‫پیازتا را بوجود آورده است‬
‫کاخ دوج که کاخی قرون وسطایی است مجموعه‬
‫ای از اتاق ها و سالن ها است‪.‬با شکوه ترین سالن‬
‫آن ‪ ،‬سالن‬
‫اجتماعاتی است که نمایندگان ونیز در آن گرد هم‬
‫می آمدند که به نوعی نشانگر اهمیت دموکراسی‬
‫برای مردم ونیز بوده است‪.‬در سالن دیگری به نام‬
‫اسکودو که اتاق کار دوج بوده نقشه ای وجود دارد‬
‫که در سال ‪ 1483‬توسط گیووان باتیستا ترسیم‬
‫شده و اسامی تهران‪،‬طبرستان‪،‬استرآباد‪،‬‬
‫اصفهان‪،‬گیلن‪،‬ورامین‪،‬ساوه‪،‬قم و بسیاری شهر‬
‫دیگر بوضوح دیده می شود که نشانه اهمیت تجاری‬
‫ایران آن روز برای ونیز است‪.‬اتاق فیلسوفان سالن‬
‫دیگری است که دور تا دور آن تصاویر ‪ 12‬فیلسوف‬
‫یونان باستان نقاشی شده که نمادی از جایگاه‬
‫اندیشه در جمهوری ونیز بوده است‪.‬کاخ دوج ‪،‬کاخ‬
‫ریاست جمهوری ونیز در دوره جمهوریت آن نیز‬
‫‪.‬بوده است‬
‫در اوایل قرن ‪ 15‬پیاتزا هنوز کوچک بوده در اواخر‬
‫‪.‬قرن و اوایل قرن ‪ 16‬هویت کنونی خود را یافت‬
‫در این زمان ناقوس که بنای چوبین آن ‪ 898‬ساخته‬
‫شده در سال های ‪ 1329‬تا ‪ 1415‬بصورت بنای‬
‫آجرین بازسازی گردید‪،‬به ساختمان های ضلع جنوبی‬
‫پیاتزا متصل بود اما در بازسازی این ضلع پیاتزا و‬
‫ضلع پیازتا فضا تعریض گردید و بدین ترتیب ناقوس‬
‫‪.‬سن مارک به صورت یک بنای منفرد باقی ماند‬
‫در ضلع غربی پیازتا ساختمان کتابخانه ای قرار دارد‬
‫که در سال ‪ 1536‬توسط سن ساوینو طراحی و در‬
‫سال ‪ 1584‬و پس از مرگ وی توسط اسکاموتسی‬
‫طراحی گردیده و در ‪ 1640‬توسط لنگنا تکمیل‬
‫‪.‬گردید‬
‫‪.‬پیاتزای اصلی در سال‪ 1810‬تکمیل گردید‬
‫میله پرچمی که در مقابل سن مارک قرار دارند ‪3‬‬
‫‪.‬در سال ‪ 1505‬برافراشته شده اند‬
‫سنگفرش زمین که عامل انسجام طرح بشمار می‬
‫‪.‬رود در سالهای ‪ 35-1722‬انجام شده است‬
‫ناقوس در سال ‪ 1902‬فرو ریخت و معبد کوچکی که‬
‫پایین آن قرار داشت را نیز منهدم ساخت ‪ ،‬اما هر ‪2‬‬
‫‪.‬با موفقیت بازسازی گردیدند‬
‫مامفرد‪:‬شکل و عملکرد مجموعه در طول زمان ‪ ،‬با‬
‫توجه به معنی آن در شهر ‪ ،‬در حال تغییر و تحول‬
‫بوده و محصولی ارگانیک ایجاد کرده که استعداد و‬
‫قریحه فرد انسان نمی تواند ظرف چند ماه روی‬
‫‪.‬میز نقشه کشی ایجاد کند‬
‫تحلیل فضایی‬

‫سن مارکو تنها مرکز عمده اجتماعات مردم ونیز‬


‫‪.‬است‬
‫عناصر عمده ‪ :‬کلیسای جامع ‪ ،‬قصر ‪ ،‬برج ناقوس و‬
‫کتابخانه‬
‫‪.‬میدان ‪ 2‬فضایی است‬
‫در میدان بدنه موازی وجود ندارد این موضوع باعث‬
‫ایجاد فضاهای نامنظم شده است‪.‬اما همین فضا‬
‫‪.‬همین فضاها با بنا های منظم محصور شده اند‬
‫بدنه با بنا ها محصور شده و فقط امکان ورود و‬
‫‪.‬خروج از شمال شرق و جنوب شرق را دارد‬
‫میدان به شکل ال به هم متصلند و یک فضا را ‪2‬‬
‫‪.‬تشکیل می دهند‬
‫بدنه از پیاتزا متصل به کتابخانه ‪ ،‬که در داخل ‪2‬‬
‫میدان کوچک می گردد حالتی از تداوم بصری و‬
‫‪.‬پیوستگی فضایی ایجاد می کند‬
‫در حد فاصل ‪ 2‬میدان برج ناقوس نقطه اتکایی‬
‫است و مانند شاهین ترازو حافظ تعادل میان ‪2‬‬
‫‪.‬فضاست‬
‫از نظر زیبایی و کارکردی مهمترین بنا کلیسای جامع‬
‫‪.‬است‬
‫گره‪:‬کانون‬ ‫لبه‪:‬بدنه ساختمانی‬ ‫نشانه‪ :‬برج‬
‫تجاری‬
‫میدان اصلی به شکل یو است و فضای بصری‬
‫‪.‬مطلوبی برای کلیسای اصلی ایجاد می کند‬
‫مجموعه سن مارکو در دل انبوهی از بناها و‬
‫گذرگاههای باریک قرار دارد که هر کدام به دوره‬
‫‪.‬های مختلف تعلق دارند اما هماهنگ هستند‬
‫از دیدگاه ترانسیکی میدان سن مارکو سخت فضا‬
‫‪.‬است‬
‫نکات دیگر‬

‫کبوتر ها‪:‬وجود کبوتران اهلی شده در میدان از جاذبه‬


‫های توریستی آن محسوب می شود که توریست ها‬
‫معمول ً به آنها غذا می دهند و البته این مشکلتی را‬
‫‪.‬برای شهرداری ایجاد کرده است‬
‫قیمت ملک‪:‬میدان سن مارکو چون اصلی ترین مرکز‬
‫شهری در ونیز است و به سبب آثار تاریخی آن‬
‫‪.‬گرانترین قسمت ونیز از لحاظ قیمت ملک است‬
‫صنایع دستی‪:‬مهم ترین صنعت دستی ونیز ماسک‬
‫هایی است که در جشن ها ی بالماسکه ونیزمثل ً ‪26‬‬
‫دسامبر روز استفانو استفاده می شود و در تمام‬
‫‪.‬جهان طرفدار دارد‬
‫منابع‬

‫محمود توسلی‬،‫اصول طراحی شهری‬


‫جیمز موریس‬،‫تاریخ شکل شهر‬
www.sarmayeh.net
www.farhangshenasi.com
www.alimehdipour.blogsky.com