UTM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TEKNOLOGI PEMBUATAN (SPE 4602) JUST-IN-TIME (PENGELUARAN TEPAT PADA MASA)
DISEDIAKAN OLEH: SUHAIDA BINTI RUSLI NO MATRIK: AP090215

PENGENALAN
APA ITU SISTEM TEPAT PADA MASA  Just in time production merupakan satu system tarikan pengeluaran dalam memberi isyarat apabila produk yang perlu di keluarkan sahaja.

 Tarikan permintaan membolehkan firma untuk menghasilkan hanya apa yang diperlukan, dalam kuantiti yang betul dan pada masa yang betul.

2

DEFINISI JIT
 Just- In- Time ditakrifkan di dalam kamus APICS sebagai “ falsafah pembuatan berdasarkan penghapusan stok yang tidak di rancang dan penambahbaikan berterusan produktiviti.  Just – In – Time juga turut digambarkan sebagai pendekatan dengan objektif menghasilkan bahagian kanan di tempat yang betul pada masa yang tepat.  Just – In – Time Juga turut dikenali sebagai pengeluaran stockless yang mana ianya perlu meningkatkan keuntungan dan pulangan ke atas pelaburan dengan mengurangkan tahap inventori iaitu dengan meningkatkan kadar pusingan ganti stok inventori, mengurangkan kebolehubahan, meningkatkan kualiti produk, mengurangkan pengeluaran dan kos penghantaran, mengurang kos-kos lain seperti persediaan mesin dan kerosakan peralatan.
3

KENAPA SISTEM JIT PENTING
Sebagai peningkatan kualiti melalui penghapusan pembaziran

Stok dapat dikurangkan ke pada paras minimum

Kepentingan sistem JIT

Mutu hasil kerja yang tidak berkualiti dapat dikesan lebih awal.

Dapat meningkatkan keuntungan dan pulangan pelaburan
4

APAKAH ELEMEN-ELEMAN YANG TERDAPAT DALAM JIT

Elemen pengurusan teknologi. Elemen pengurusan manusia. Elemen pengurusan sistem.

5

Elemen pengurusan teknologi
 Menfokuskan kepada persekitaran pengeluaran serta penekanan kepada sistem pembuatan yang resposif.

Aliran pembuatan berstruktur. Pengeluaran lot kecil. Pengurangan masa persediaan.

6

Elemen pengurusan manusia
• Berdasarkan objektif JIT iaitu pembaikan berterusan.ia membina persekitaran di mana semua pekerja ( atasbawah)bertanggungjawab serta mempunyai kuasa dalam memberi cadangan untuk meningkatkan prsetasi pembuatan.

Penyertaan pekerja sepenuhnya. Pematauan.  Housekeeping.  Fokus kepada TQ.

7

ELEMEN PENGURUSAN SISTEM
• Fokus kepada aktiviti pengedaran yang berkesan serta penggunaan sumbersumber yang terhad. Beban serta imbangan aliran. Langkah pembaikan  Pembeli sebagai rakan kongsi.  Menggunakan sistem tarikan.

8

BAGAIMANA SISTEM JIT BEROPERASI
 JIT menggunakan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) iaitu transmisi data secara elektronik di antara pembeli dengan penjual untuk membuat tempahan dan mengekalkan tahap inventori produk di organisasi pembeli.  Ia banyak digunakan oleh organisasi yang melaksanakan konsep JIT (Just-in-time).  EDI mampu mengurangkan kos yang bersangkutan dengan masalah pembelian dan penyimpanan barangan kerana tempahan akan dilakukan apabila stok inventori mencapai tahap tempahan semula (reorder level) dan dapat menjimatkan kos pengangkutan kerana ia lebih terancang.
9

DIMANAKAH SISTEM JIT BEROPERASI

Industri pembuatan JIT Industri automotif

Perkilangan

Industri perkapalan
10

KELEMAHAN SISTEM JIT BEROPERASI Pengeluaran bergantung kepada pembekal

Terdapat ruang yang kecil untuk penyimpanan Tiada produk ganti untuk memenuhi permintaan yang tidak dijangka

11

...........

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful