Administratia Nationala "Apele Române“ Directia Apelor Prut Str. Th. Vascauteanu Nr. 10 Iasi Tel.

0232-218192 fax 0232-213884 http://www.rowater.ro http://www.apeprut.ro

Program de Masuri pentru reducerea efectelor presiunilor din Spatiul Hidrografic Prut- Barlad

28-29 Mai 2009 Galati

Program masuri

Articolul 11 DC 2000/60/EC

Statele Membre trebuie sa stabileasca si sa implementeze un program de masuri tinand cont de rezultatele analizei de risc, pentru a atinge obiectivele de mediu

Analiza de risc
in eval.

fara„ ”risc 15%

Risc total

Risc stare chimica la risc SP 15%

B.H. >4000 kmp

15%

Aglomerari umane Activ Industriale Activ agricole Alterari hidromorf

la risc 70%

fara risc 85%

Risc organic

Risc stare ecolog
fara risc 23%
fara risc 23%
fara risc 77%

la risc 23%

in evaluare

15%

la risc 62%

in evalua re 23%

la risc 54%

Risc nutrienti

la risc 31%

Risc hidromorfolg
Rauri mari hmg domina Rauri mici org+nutr

fara risc 69%

Program de masuri Masuri suplimentare masuri obligatorii. in scopul realizarii obiectivelor stabilite Programul de masuri se aplica presiunilor semnificative Aglomerari umane Activ Industriale Activ agricole Alterari hidromorf . impuse prin legislatie masuri in plus fata de masurile de baza.

Cap 9. directive • instrumente financiare –recuperare costuri • acorduri voluntare • programe educationale . Plan de Management Bazinal Programul de Masuri Combinare tipuri de masuri Crearea unei sinergii si complementaritati intre diferitele tipuri de actiuni: • masuri legale obligatorii – implem.

Masuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu Ex masura suplimentara  introducere si comercializare pe piata de profil a detergentilor fara fosfati (care poate fi promovata. fie prin acorduri voluntare) (dezbatuta in UE) .2 Masurile si etapele pentru aplicarea principiilor recuperarii costurilor serviciilor de apa 9.6 Identificarea cazurilor in care evacuarile directe in apele subterane au fost autorizate 9.4 Masuri pentru controlul prelevarilor din sursele de apa pentru folosinte 9.9.5 Masuri pentru diminuarea poluarii din surse punctiforme si pentru alte activitati cu impact asupra starii apelor 9. Programul de masuri 9.3 Masuri pentru protejarea corpurilor de apa utilizate sau care vor fi utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman 9. fie prin legislatie.8 Masuri pentru prevenirea si reducerea impactului poluarilor accidentale 9.9 Masuri pentru corpurile de apa care risca sa nu atinga obiectivele de mediu.7 Masuri pentru reducerea poluarii cu substante prioritare 9.1 Masuri pentru implementarea legislatiei europene pentru protectia apelor 9.

20000 10000 0 MTS CBO5 CCO NT PT Evolutia incarcarii de poluanti rezultate prin implementarea masurilor de baza pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative .efluentii de la aglomerari umane din spatiul hidrografic Prut-Barlad . 2000-10000 l.Reducerea incarcarii in perioada 2006-2015 60000 50000 Cantitate poluant [t/an] 40000 < 2000 l.e.e.e 30000 10000-150000 l.e. >150000 l.

Evolutia incarcarii de poluanti rezultate prin implementarea masurilor de baza pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative .efluentii de la aglomerari umane din spatiul hidrografic Prut-Barlad .

Aglomerari umane Starea apelor • Evolutia numarului locuitorilor echivalenti • Nivelul de Echipare tehnica Alimentarea Canalizarea Epurarea • Gradul de Conectare (al populatiei din aglomerare) .

2018 .Evolutia numarului de locuitori echivalenti intre 2004 .

Nivelul de Echipare tehnica Statii Epurare 296 aglomerari Galati 7 5 27 27 25 ●●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ●●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● ● ●● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ●● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● 15 ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● .

305 loc) 69 % 0.5 % (791.5 % Populatia conectata la sistemele centralizate de alimentare cu apa Populatia racordata la statiile de epurare 40.215 loc) (6.799 loc) (98.5% Poluare 24.168 loc) 0.1% .Gradul de Conectare 2.2 mil 2200 2000 18 0 0 16 0 0 14 0 0 12 0 0 10 0 0 800 600 400 200 0 to tal urba n rura l 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 to tal urban rural 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 to tal urban rural Conectare Pop: Urbana Rurala • • Alimentare apa Canalizare • • Statii de epurare 76 % 8.489 loc) (10.343 loc) • 50 % • (524.9 % (718.

Aplicarea programelor de eliminare a substantelor periculoase din Lista I si de reducere treptata a substantelor prioritar periculoase din Lista II b. Reabilitarea / modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate existent a1. .Masuri de baza pentru reducerea presiunilor chimice de la aglomerarile umane in vederea imbunatatirii starii apelor Masterplan Familia de masuri 1.. Minimizarea contaminarii apelor subterane datorita descarcarilor de ape uzate in sol (WC-uri uscate.61% in 2010.5 mg/l) -Reducerea pierderilor de apa pe retelele de aductiune si distributie a apei (obiectiv 10-25%) -Inlocuirea materialelor care nu corespund standardelor si regulamentelor europene (conducte din azbest) Cresterea gradului de conectare in conformitate cu termenele asumate prin Pozitia Comuna: . Reabilitarea / Modernizarea statilor de tratare a apei a3.25000 l.2-0. . Reabilitarea retelelor de canalizare a2. 61% in 2013 si 77% in 2015 pentru statiile de epurare.2000 . Limita clor residual in apa distribuita de 0.) . Reabilitarea sistemului de distributie a apei b. etc. Construirea / extinderea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare b1. procedeu cu aerare extinsa (epurare tertiara). Reabilitarea / modernizarea infrastructurii existente pentru apa a1. Construirea de statii de tratare a apeib3. Modernizarea / Reabilitarea statie de epurare a3.) a. 69% in 2013 si 80% in 2015 pentru sisteme de colectare.e. Extinderea / construirea sistemului de distributie a apei Eficienta masura -Imbunatatirea eficientei de tratare 1.e.10000 l.2 Canalizare si epurare ape uzate (aglomerari >2000 l. . Construirea / extinderea infrastructurii pentru apa b1. Construirea surselor de alimentare cu apa b2.e. Construirea / extinderea statiilor de epurare .e.10000 . Reabilitarea surselor de alimentare cu apa a2.1 Alimentare cu apa in scop potabil Masura specifica a. >25000 l. procedeu contactor biologic rotativ (epurare secundara).. Construirea / extinderea retelelor de canalizare b2. procedeu cu namol activ (epurare tertiara) a apei brute (ex.51% in 2010.

la calitatea prevazuta de Directiva 91/271/CEE (HG 188/2002.5 g Nt/loc zi .Respectarea prevederilor Directivei 86/278/CEE (Ordin 334/2004 si Ordin 49/2004) .) Eficienta masura . zi pentru WC umed.6 g Pt/loc zi pentru WC uscat. HG 352/2005) . 0. Realizarea de sisteme de colectare a apelor uzate (ex.e. Realizarea de sisteme de epurare corespunzatoare (mecano-biologica conventionala cu dezinfectie.Imbunatatirea monitoringului de calitate pentru namol a. 13. utilizarea namolului in agricultura si silviculturac. 2. studii de fezabilitate. depozitare si utilizare a namolului secundar / tertiar (prelucrare. Incinerare d. zi. Realizarea de sisteme de alimentare necentralizate (tip cismea) b. Conectarea la sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila c. etc. Studii de cercetare.Minimizarea contaminarii apelor subterane datorita depozitarii namolului la standarde europene . 70 mg MTS/loc zi. Alte masuri Studii de cercetare. lagune naturale. 125 mg/l CCOCr/loc zi. depozitarea namolului. monobloc) e. contactor biologic rotativ. Construirea unor noi facilitati de depozitare c3.Masuri de baza Familia de masuri Masura specifica c. studii de fezabilitate. Dotarea laboratorului pentru analiza calitatii namolului c4. utilizare) c2. de la: 1 g Nt/pers.Protejarea sanatatii populatiei si mediului prin reducerea riscului de contaminare . Managementul deseurilor nepericuloase (namol) -. vidanjare si transport. depozitare.1 g Pt/pers. Instruirea personalului Prevederea de masuri pentru intarirea capacitatii organizatorice si tehnice de asistenta tehnica pentru imbunatatirea managementului si introducerea principiilor moderne de operare e. etc. studii de solutie. zi . incinerarea f. Managementul deseurilor nepericuloase (namol) c1. Utilizarea namolului in agricultura c5. bazin acoperit si etans) d. Epurarea apelor uzate (aglomerari <2000 l. - Reducerea poluarii difuze provenite de la aglomerarile mici din zone rurale. Reabilitarea facilitatilor de tratare. 60 mg CBO5/loc. studii de solutie.

separatoare vortex si alte tehnici mecanice Reducerea descarcarilor de ape uzate in canalizare de la industria chimica si imbunatatirea calitatii acestora prin aplicarea unor procedee de preepurare avansate.) Stocarea si tratarea apelor pluviale (stocare. utilizarea apei de ploaie. etc. Imbunatatirea controlului debitelor de ape pluviale prin stocare. -panta. evacuate in apele de suprafata. apa industriala si apa pluviala Sisteme de canalizare combinate pentru apa uzata menajera. Reducerea retelei de canalizare cu 10-15%. evacuare directa in cursurile de apa. apa industriala si apa pluviala Managementul semi-natural al apelor pluviale (infiltrarea apelor pluviale. Imbunatatirea functionarii statiei de epurare. 10-15%.Masuri suplimentare pentru reducerea presiunilor chimice de la aglomerarile umane in vederea imbunatatirii starii apelor Familia de masuri Sistemul de canalizare ape uzate Masura specifica Sisteme de canalizare separate pentru apa uzata menajera. site. deversare. Imbunatatirea managementului debitelor de apa in caz de dezastre (inundatii). filtrare prin sol) Reducerea presiunii datorate evacuarilor de ape pluviale in reteaua de canalizare -Canale de percolare.         . filtre nisip si pasaje vegetale in aval de rezervoare. Reducerea presiunii chimice si hidraulice asupra corpului de apa receptor Imbunatatirea controlului asupra balantei de apa de suprafata si subterana Reducerea incarcarii cu poluanti din apele uzate cu cca. in special pentru substantele prioritar periculoase (Lista II)  Efect – eficienta masura Reducerea concentratiei de substante prioritar periculoase (Lista II) in apa uzate colectata. drenare. utilizarea tehnicii unghiului de scurgere a apei de ploaie de pe acoperis. Cresterea gradului de utilizarea a terenului pentru infiltrarea apei pluviale pana la 24%.

13.6 g Pt/loc zi pentru WC uscat. zi.) Imbunatatirea functionarii statiei de epurare pentru indepartarea fosforui prin: .1 g Pt/pers.e. 2.) Masura specifica Imbunatatirea functionarii statiei de epurare privind indepartarea substantelor organice prin extinderea treptei mecanice si biologice de epurare sau aerare extinsa si/sau filtrare prin membrane (aglomerari >2000 l. HG 352/2005) .e. zi pentru WC umed. la calitatea prevazuta de Directiva 91/271/CEE (HG188/2002.e. 125 mg/l CCO-Cr/loc zi.e. de la: 1 g Nt/pers. zi .e.extinderea unui sistem de eliminare a fosforului (aglomerari >10000 l.Masuri suplimentare Familia de masuri Epurarea apelor uzate (aglomerari >2000 l.) Imbunatatirea functionarii statiei de epurare pentru indepartarea azotului prin extinderea treptei biologice de epurare prin nitrificare – denitrificare (aglomerari <10000 l.)  Trecerea de la sisteme individuale de epurare la sisteme centralizate pentru reducerea poluarii cu substante organice si nutrienti Construirea de statii de epurare mecano-biologice     aglomerarile mici din zone rurale.construirea unui sistem de eliminare a fosforului (aglomerari <10000 l. biologica sau prin filtrare prin membrane Construirea de noi retele de canalizare Efect – eficienta masura  Imbunatatirea eficientei de indepartare a substantelor organice cu: 28% CBO5 si 36% CCO pentru extinderea trpetei biologice.) pe cale chimica sau biologica .5 g Nt/loc zi . 60 mg CBO5/loc. 60% CBO5 si 50% CCO pentru aerare extinsa.) pe cale chimica.  Minimizarea incarcarii de substante prioritar periculoase (Lista II) in apele de suprafata  Reducerea emisiilor de metale grele prin filtrare prin membrane  Reducerea fenomenului de eutrofizare in corpurile de apa  Reducerea poluarii difuze provenite de la Epurarea apelor uzate (aglomerari <2000 l. 0.e. 70 mg MTS/loc zi.

Industria .

Masuri de baza ( aplicarea Criteriilor) Alimentare – canalizare .epurare  Implementarea unui sistem automat de monitorizare a debitelor de apa captate  Construirea sistemului separativ de colectare / epurare a apelor pluviale  Imbunatatirea functionarii statiilor de preepurare a apelor uzate de la sectii  Modernizarea statiilor de epurare  Dotarea laboratorului si monitorizarea calitatii apelor uzate epurate evacuate in resursele de apa  Implementarea unui sistem automat de monitorizare a calitatii apelor uzate evacuate in resursa de apa Introducerea tehnologiilor curate si a BAT-urilor  reducerea pierderilor de substante periculoase in apa  modernizarea tehnologiilor  recircularea / recuperarea substantelor  reabilitarea instalatiilor de racire si marirea gradului de recirculare interna al apei tehnologice Managementul deseurilor -depozite conforme Poluari accidentale .

 Imbunatatirea treptei de epurare biologica  aerare extinsa. substante periculoase / prioritar periculoase.  biofiltrare. substante organice. Reducerea concentratiei de poluanti (materii in suspensie.Rezervoare de retentie . etc.Masuri suplimentare Familia de masuri Masura specifica Construirea sistemului separat de colectare a apelor pluviale .Separator de hidrocarburi Sisteme de canalizare combinate pentru apa uzata menajera. etc. fosfor. etc.). metale.).  tehnica filtrarii (filtrare prin membrane. . nutrienti. Reducerea presiunii chimice asupra corpului de apa receptor Reducerea riscului de diminuare a oxigenului necesar biocenezei din corpurile de apa Reducerea fenomenului de eutrofizare in corpurile de apa . osmoza inversa.  Managementul namolului – recirculare Imbunatatirea functionarii statiei de epurare. namol fixat pe suport.  nitrificare-denitrificare.Separare de apele uzate menajere si industriale.) din apa uzata epurata. apa industriala si apa pluviala Efect – eficienta masura •Reducerea pierderilor de ape uzate •Protectia corpurilor de apa Sistemul de canalizare ape uzate subterane •Imbunatatirea calitatii apelor uzate la intrare in statia de epurare Punctiforme Epurarea apelor uzate Punctiforme Modernizarea – extinderea statiei de epurare  Imbunatatirea treptei de epurare mecanice  Imbunatatirea treptei de epurare chimice prin  neutralizare si coagulare-floculare pentru indepartarea poluantilor specifici (cianuri.

aplicare procese microbiologice  Aplicare procese chimice si mecanice Stocarea in vederea incinerarii Efect – eficienta masura  Reducerea incarcarii cu poluanti a Introducerea BAT * Punctiforme apelor uzate influente in statia de epurare (pt.Masuri suplimentare Familia de masuri Masura specifica Reducerea pierderilor de materii prime in apa Reabilitarea / modernizarea retelei de distribuire a apei tehnologice in vederea reducerii consumului si cresterea gradului de recirculare Evaporarea apelor uzate impurificate cu subtante organice periculoase si prioritar periculoase) Instruirea personalului privind introducerea tehnologiilor BAT Remedirea terenurilor puternic poluate .studii . .)  Reducerea / eliminarea poluarii Managementul deseurilor * Difuze solului  Reducerea riscului de contaminare a corprilor de apa subterana * masuri de baza pentru unitatile industriale  conformare Directiv. etc. fenoli 76%. substante. VOC 60%. evaporare: MTS 70-85%. IPPC. SEVESO II. deseurilor masuri suplimentare pentru celelalte. depoz. personal. amoniac 55%. depozitare namol si deseuri. etc.)  Minimizarea desurilor rezultate din procesele tehnologice  Minimizarea costurilor (energie.

12 BT IS VS BT. 18 GL. 2 IS.Unitati Industriale cu programe de conformare /etapizare Surse punctiforme si difuze de poluare [Nr] 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 VS. 7 GL. 4 GL Punctif+difuza Punctiforma Difuza (24 evacuari) . 7 BT. 6 BT.

A.S.A. Serv.A. Alim Alim Alim SC ELNAV SA. Serv.P.Judetul GALATI (24 evacuari) M.P. Galati SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL Galati SC BANZICUL SRL Marasesti SPITALUL DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA SC INTEROIL SRL GALATI SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI SC MOTOR OIL CO SRL IVESTI Otel Constr Lemn Sanat. U. . Sanat.Feroase Alim Energ Chim Nave Ind Alim Metal SC ARCELOR MITTAL GALATI SA (fost SC MITTAL STEEL GALATI SA) ( 6 evac) SC ZAHARUL LIESTI SA SC ELECTROCENTRALE GALATI SA SC PROFILAND SA GALATI SC DAMEN SHIPYARDS SA GALATI SC LINDE GAZ ROMANIA SRL GALATI SC VINCON GHIDIGENI SA SC FAM SA GALATI SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI SC IANIS OIL SRL BERHECI SC PRUTUL SA Galati SC GALMOPAN SA GALATI Sanat.S.S. U.

Agricultura .

IMPLEMENTAREA POLITICILOR AGRARE COMUNITARE POLITICA UE PROPUSĂ PENTRU DEZVOLTAREA SPAŢIULUI RURAL ÎN PERIOADA 2007 – 2013 Strategia UE Scopuri Strategie naţională Programe de dezvoltare rurală Axa 2 Managementul zonei Calitatea proceselor productive şi a producţiei .alte zone defavorizate .înnoirea şi dezvoltarea satelor .stimularea transportului la distanţe mari -conservarea şi gospodărirea tradiţiilor naturale Cotă de finanţare proprie: cel puţin 15% Cofinanţare UE: cel mult 50/75 % Aplicare teritorială toate zonele rurale Agricultură: respectarea unor obligaţii diverse (cross-complianed) Cotă de finanţare proprie: cel puţin 25% Cofinanţare UE: cel mult 55/80 % Aplicare: toate zonele rurale Transformare: preferabil prin strategii locale Finanţare naţională: cel puţin 15% Cofinanţare UE: cel mult 50/75 % Aplicare: toate zonele rurale AXA “LEADER” Transformare.suprafeţe silvice în sistem natura-2000 .măsuri de stimulare pentru produse de calitate 24 Axa 1 Competitivitatea Axa 3 Dezvoltare rurală în sensul real (efecte) Calitatea vieţii .suprafeţe agricole în sistem natura-2000 -bune practici în agricultură şi creşterea animalelor .refacerea potenţialului agricol Gospodărirea durabilă a suprafeţelor agricole .stimularea întreprinzotorilor mici .stimularea privind participarea la regulile privind calitatea alimentelor . 10 - “Conceptul Leader” pentru zonele selectate în cadrul celor 3 tematici ale axelor cel puţin 7% 3% din sumele totale ale UE pentru dezvoltarea rurală (fără modulaţii) cel mult 55/80 % arealele selectate din toate zonele dezvoltarea rurale Politica UE propusă pentru spaţiului rural în perioada 2007 – 2013 .infrastructură agricolă şi silvică .ajutor primit la preluarea fermelor .măsuri de protecţie a mediului silvic .ajutoare pentru investiţii neproductive Gospodărirea durabilă a suprafeţ.zona muntoasă defavorizată .sisteme agro-forestiere .servicii infrastructură . împădurite .ajutoare pentru investiţii neproductive Diversificarea economică .refacerea potenţialului de producţie forestier .procesare / comercializare .împăduriri . schimbare: Cotă de finanţare proprie: Rezerve: Cofinanţare UE: Aplicare teritorială: Fig.diversificarea activităţilor agricole .formarea profesioniştilor -dezvoltarea competenţei pentru strategii locale Resurse umane -educaţie şi informaţie -fermieri tineri -prepensionari -consultanţă cu respectarea normelor Capital fizic .investiţii în agricultură şi silvicultură .

Surse punctiforme .

precum si Directiva 80/68/EEC. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii care transpune Directiva 96/61/EC (IPPC). • HG 783/2006 care modifica si completeaza HG 351/2005 privind aprobarea programului de eliminare treptata a evacuarilor. emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase care transpune in legislatia romaneasca Directiva 76/464/EEC si cele 7 directive fiice. • Legea 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.Surse punctiforme Ferma conforma respecta • HG 352/2005 care modifica si completeaza HG 181/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. • HG 964/2000 privind aprobarea planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole care transpune in legislatia romaneasca Directiva 91/676/EEC. .

eventual treapta tertiara.Constructia/ impermeabilizarea •Platformele de depozitare a namolului rezultat in urma epurarii apelor uzate – . . treapta biologica. dezinfectie) – in cazul evacuarii in apele de suprafata -Constructia/ modernizarea/ extinderea/ reabilitarea • Bazinele de stocare ape uzate/epurate si utilizarea lor ca apa de spalare si/sau irigare .IPPC (cele mai bune tehnologii existente) la nivelul fermelor zootehnice cu crestere intensiva a porcilor si pasarilor: cu capacitate de peste 40. peste 2000 de porci (cu mai mult de 30 kg) si peste 750 de scroafe.Constructia/reabilitarea • Platformele de stocare a gunoiului de grajd (ferme cu pat uscat) pentru perioadele de interdictie a aplicarii Constructia • Aplicarea BAT .000 de pasari.Surse punctiforme Masuri de baza • Sistemele de colectare a apelor uzate – Constructie / Reabilitare • Statia de epurare (treapta mecanica.

zone umede.Surse punctiforme Masuri suplimentare Epurare avansata pentru apele uzate evacuate de la fermele zootehnice pt. legislatiei de transpunere a Directivelor UE (propunere trepte suplimentare de epurare: iazuri biologice. etc) Schimbarea tipului de tehnologie (crestere) : “perna de apa”  “pat uscat” Reducerea – debitului de ape uzate evacuate – poluarii apelor de suprafata cu suspensii substante organice nutrienti poluanti specifici (substante periculoase) . incadrarea in limitele admise la evacuarea in rauri cf. trepte de epurare avansata.

S. 4 1. 4 Botosani. Suintest S. 12 Iasi.R.C.Ferma Prisaca 3. Societatea agricola Infratirea Priponesti 2007 Ghidigeni 2007 Ungureni Conservare 3. Suintest S.L.Ferma Ghidigeni 4. Prut-Barlad 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Prog Conformare Conforme Conservare Iasi. 17 Programul de masuri Jud. 70% .L. S.A. Galati . Cerealprod S.C. 2 Iasi. . 6 Galati. S. 3 Vaslui.Surse punctiforme S. 13% Prog Conformare 4. 15 Galati.H. Galati Galati.C. 5 Vaslui. 17% 2 in ZV Conforme 17. .IPPS Independenta 2007-2014 2.R. 2 Vaslui.

628/2006.Surse difuze Masuri de baza  Aplicarea programelor de actiune specifice fiecarei comune situata in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati  Aplicarea codului de bune practici agricole in zonele vulnerabile  Aplicarea masurilor pentru produsele de protectia plantelor (Directiva 91/414/EEC transpusa prin HG 1559/2004. Ordin MMDD 134/2006) . modificata si completata cu HG 894/2005.

Surse difuze – Azotatii Botoşani: 4/68 comune (6%) 16 ZV Corni (5) Deleni (3) Hârlau (2) Cepleniţa (5) Scobinţi (3) Cotnari (5) Tg. 241/196/2005 MMGA. MAPDR Galati: 7/56 comune (13%) 22 ZV Cozmeşti (2) Drăgăneşti (3) Umbrăreşti (4) Fundeni (2) Iveşti (5) Tudor Vladimirescu (2) Schela (4) .Frumos (17) Leţcani (3) Miroslava (8) Mădîrjac (6) Ţibana (6) Mironeasa (3) Truşeşti (7) Programul de masuri Zone vulnerabile la nitrati : 30 comune Vulnerabil surse actuale Vulnerabil surse istorice Localitati cu surse de nitrati (inclusiv agentii economici) Ştefăneşti (2) Prăjeni (2) Popricani (4) 127 ZV Golăeşti (1) Iaşi (9) Tomeşti (2) Comarna (3) Voineşti (3) Grajduri (3) Iaşi: 19/85 comune (22%) 89 ZV Scânteia (3) Ord.

icpa.851/18. MMDD/MADR nr.2008. ca urmare a O.12.ro DIAGNOZA ZONELOR VULNERABILE LA POLUAREA CU NITRATI – 2009 .Noua lista a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati a fost publicata in MO nr.1552/743/2008 2 ZV 243 comune in BH Prut-Barlad ICPA Bucuresti www.M.

PISCU 34.NEGRILESTI 31.NICORESTI 32.Directii de actiune PMB – Anexa 9.FARTANESTI 16.M.DRAGUSENI 15.MATCA 27.PRIPONESTI 36.4 Masuri de baza  Constructia platformelor individuale si comunale pentru depozitarea gunoiului de grajd Cumparare utilaje pentru platformele comunale Crearea unor suprafete de benzi tampon .TULUCESTI 48.SCANTEIESTI 38.BRANISTEA 5.GHIDIGENI 20.CUDALBI 12.COROD 8.MOVILENI 28.SMULTI 43.TEPU 46.MASTACANI 26.VLADIMIRESCU 47.Jud.FUNDENI 19.CUZA VODA 13.TG.FOLTESTI 17.FRUMUSITA 18.GRIVITA 22.TECUCI 45.NEGRI 10. MMDD/MADR nr.BALENI 3.UMBRARESTI 49.PECHEA 33.1552/743/2008 52 comune in ZV 14.IVESTI 24.NAMOLOASA 30.REDIU 37.SMARDAN 42.VLADESTI Masuri  Programul de Actiune .V. Impadurire .SLOBOZIA CONACHI 41.T.SENDRENI 40.VANATORI 51.CERTESTI 6.SCHELA 39.INDEPENDENTA 23.MUNTENI 29.DRAGANESTI O.COSMESTI 9.POIANA 35.LIESTI 25.VARLEZI 52.BUJOR-oras 44.CORNI 7.BALASESTI 2.C.MARULUI 50.GOHOR 21.BARCEA 4.CUCA 11. Galati 1.

tratarea solului in conditii climatice favorabile (fara vant.schimbarea tehnologiei de cultivare a solului .perdele forestiere impotriva vanturilor predominante .reimpaduriri Protejarea impotriva poluarii cu pesticide a raurilor si apelor subterane . ploaie) .conversia terenurilor arabile in pasuni extensive .benzi tampon (langa ape) – iarba / arbusti .Surse difuze Masuri suplimentare Aplicarea Codului de bune practici agricole in zonele ne-vulnerabile  reducerea emisiilor de N Reducerea eroziunii solului  reducerea emisiilor de P . soare puternic.

tratament mecanic (prasire mecanica) in loc de chimic (ierbicide) .combaterea biologica a daunatorilor (in loc de produse chim. combaterea excesului de umiditate in sol (excesul de umiditate favorizeaza inmultirea daunatorilor si a agentilor patogeni) .Surse difuze Masuri suplimentare Metode alternative de protecţie a plantelor pentru reducerea utilizarii produselor fitosanitare pesticidele inlocuite  mijloace şi metode curate ecologic reducerea poluarii apelor cu pesticide .aplicarea prompta a pesticidelor numai pe suprafetele afectate (locala) . fito-sanitare .tratament mixt (chimic/ierbicide + mecanic) .utilizarea consultantei agricole .drenarea terenului pt.

asigura finisarea epurarii apelor uzate inainte de evacuarea in receptor pentru sursele difuze – creare de zone umede pe areale cu agricultura intensiva Aplicarea agriculturii organice (biologica sau ecologica) . coduri de bune practici in ferme.asigurarea nivelului minim de intretinere al solului Crearea de zone umede (bureti de nutrienti) sursele punctiforme .reducerea eroziunii solului pentru terenurile arabile in panta . .legislatia comunitara si nationala transpusa .respectarea unor reguli şi principii de producţie stricte conform: . etc.Surse difuze Masuri suplimentare Alte coduri specifice: de bune conditii agricole si de mediu.

• restaurarea proceselor naturale.Presiuni hidromorfologice Masuri suplimentare Renaturare Corpuri de apa naturale  risc sa nu atinga starea ecologica buna (SEB) in 2015 Corpuri de apa puternic modificate si artificiale  . • masuri specifice diverselor specii pentru cresterea biodiversitatii.potentialul ecologic bun -PEB .obiectiv mai putin sever decat PEB (exceptii) • restaurarea habitatelor/elementelor landsaftului natural. .

iar Protectia omului presupune protectia tuturor factorilor de mediu . consultare a publicului implicat Conceptul dezvoltare durabila Starea buna a apelor Va multumim pentru atentie! Protectia mediului natural reprezinta protectia omului însusi şi a dezvoltarii sale.Concluzii  legislatia nationala si din planurile de Implementare ale directivelor europene  concordare cu Master Planuri Programul de masuri  2009 stabilit cu toti actorii implicati (unitati si populatie)  starea buna a corpurilor de apa la risc  Implementare masuri suplimentare  constientizare. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful