You are on page 1of 21

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE SPECIALIZAREA: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI CU PANCREATITĂ ACUTĂ
Coordonator ştiinţific Şef lucrări doctor Gica Rumina CHEBAC Absolvent, Loredana AVASÂLCĂI GALAȚI 2011

Structura lucrării
 Mi-am structurat lucrarea în două părți:
 PARTEA TEORETICĂ:
           Introducere Capitolul I : ,,Noțiuni de anatomie chirurgicală a pancreasului’’ Capitolul II : ,,Fiziologia și fiziopatologia pancreasului’’ Capitolul III : ,,Etiopatogenia pancreatitei acute’’ Capitolul IV : ,,Anatomia patologică a pancreatitei acute’’ Capitolul v : ,,Clinica pancreatitei acute’’ Capitolul VI : ,,Investigații paraclinice în pancreatita acută’’ Capitolul VII : ,, Diagnosticul pozitiv și diferențial al pancreatitei acute’’ Capitolul VIII : ,, Evoluția, complicațiile și prognosticul pancreatitei acute’’ Capitolul IX : ,, Tratamentul pancreatitei acute’’ Capitolul X : ,, Rolul nursei în îngrijirea pacientului cu pancreatită acută’’ Capitolul XI :,, Material și metodă’’ Capitolul XII : ,, Discuții’’ Capitolul XIII : ,, Concluzii’’ Bibliografie

PARTEA SPECIALĂ:
   

.Astfel alcoolismul s-a accentuat iar litiaza biliară este în floare din cauza obieceiurilor alimentare din ce în ce mai nesănătoase cu diete bogate în grăsimi și în zaharuri și din cauza creșterii numărului de cazuri de boli care favorizează litiaza.  Pancreatita acută pune numeroase probleme de diagnostic și tratament.Motivația lucrării  Am abordat această temă deoarece consider că este o temă actuală.În ultimii ani modul de viață al oamenilor s-a schimbat apărând categorii cu risc major de pancreatită acută. recunoșterea la timp a formelor severe de boală asigură succesul tratamentului.

contabilizarea valorilor şi alcătuirea graficelor a fost posibilă utilizând programele Microsoft Office Word 2003 şi Microsoft Office Excel 2003. . Interpretarea datelor. Galaţi între anii 2008-2010.Material și metodă  Am efectuat un studiu retrospectiv pe un lot de 315 de pacienţi diagnosticaţi şi operaţi pentru pancreatită acută internaţi în Clinica Chirurgie I. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”. Diagnosticul s-a bazat pe examenul clinic corelat cu diferite investigaţii paracilinice (imagistică şi de laborator).

Numărul de pacienți Repartiția pacienților pe ani 28% 34% 2010 2009 2008 38% .

Distribuția pe sexe 43.22% sex masculin .60% sex feminin 66.

Distribuția pe grupe de vârstă 60 50 40 52 45 56 34 30 20 10 0 <30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 ani ani ani ani ani ani 12 7 12 21 27 18 16 11 13 >80 ani femei barbați .

23% urban rural .Distribuția în funcție de mediul de proveniență Mediul de proveniență 44.76% 55.

82% 94.Distribuția în funcție de simptomatologie vărsături 96.88% .60% greață dureri abdominale 88.

Distribuția în funcție de factori de risc Obiceiuri de viață 33.01% 66.98% consumul de alcool me se copioase .

Abdom inală CT 315 315 256 68 315 201 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350 .Distribuția în funcție de investigații paraclinice Investigații paraclinice Am ilaza serică Am ilazuria Lipaza serică Calcem ia Ecografia Num ăr de leucocite Rg.

66%) Hiperparatiroidismul şi hipercalcemia 1 (0.50%) Total 198 (100%) .03%) Diabet zaharat 33 (16.Antecedente patologice Antecedente patologice Număr de pacienţi (%) Litiaza biliară 158 (79.79%) Hiperlipemia 6 (3.

Distribuția în funcție de forma anatomo-patologică 200 150 100 34 50 0 168 113 PA edematoasă PA ulceronecrotică PA necroticohemoragică .

19% tratamentul medical 63.80% tratamentul chirurgical .Tratament 36.

75% laparoscopia colecistectom ia 21.Tipuri de intervenție 8.80% lavaj peritoneal 51.75% necrozectom ia drenaj chirurgical închis 14.14% .56% 6.

Complicațiile postoperatorii generale insuficiență cardiocirculatorie insuficiență renală 41 19 9 14 7 24 0 10 20 30 40 50 insuficiență respiratorie complicații hematologice tulburări neuropsihice diabet zaharat .

Complicațiile postoperatorii regionale 35 30 25 20 15 10 5 0 fistulă pancreatică abcesul pancreatic pseudochistul necroza pancreatic severă sterilă infectarea necrozelor pancreatice 34 22 17 19 22 .

63%) Decedaţi 6 (1.90%) .19%) Ameliorat 193 (61.26%) La cerere 2 (0.Starea la externare Starea la externare Număr de pacienţi (100%) Vindecat chirurgical 114 (36.

autolimitată.  Recunoaşterea precoce a formelor severe este crucială pentru succesul terapeutic.Concluzii  În 80% din cazuri pancreatita acută are o evoluţie benignă.  Bolnavul trebuie internat de la început în Terapie Intensivă şi monitorizat clinic.  Vârsta la care apare pancreatita acută are o incidență în jurul vârstei de 50 ani . cu răspuns favorabil la tratament conservator.  Ecografia și analizele de laborator ( amilaza serică și amilazuria) sunt investigații esențiale pentru diagnosticul de pancreatită acută. .foarte rar apare sub 30 ani.  Sexul afectat predominat este cel masculin.  În 20% din cazuri .pancreatita (necrotico-hemoragică) are o evoluție severă. paraclinic și radiologic.

. de a preveni îmbolnăvirile prin educarea sanitară tuturor pacienților și persoanelor sănătoase și nu în ultimul rând de a promova sănătatea.40%) şi creşte la 80% în cazul infecţiei. mortalitatea în pancreatita necrotică rămâne ridicată (30 . fizică .  În ciuda progreselor.  Nursa are menirea de a îngriji pacientul. pancreatita acută rămâne o problemă dificilă cu care se confruntă internistul . în cazul complicațiilor este importantă alegerea corectă a momentului operator. pancreatita acută rămâne o boala severă.Concluzii  Tratamentul chirurgical are astăzi indicaţii precise.  Activitatea nursei trebuie să acopere totalitatea nevoilor fundamentale ale pacientului.  În pofida progreselor în reanimare și aportului explorărilor biologice și imagistice în diagnosticul precoce . de a organiza și gestiona îngrijirile.  Nursa ocupă un rol foarte important în pregătirea psihică . preoperatorie și postoperatorie a pacientului.  Prin frecvența și gravitatea sa. gastroenterologul și mai ales chirurgul și anestezistul reanimator.

VĂ MULȚUMESC! .