Student: Ljiljana Savić

njihova uloga se nije promijenila.  Iako se današnje slobodne zone u mnogome razlikuju od onih iz prošlosti.Uvod  Koncept slobodnih zona je danas tako moćan. .  Slobodne zone nisu nov koncept. da ga sve više i više država prepoznaje kao glavnu paradigmu svog razvoja.

Najveći broj slobodnih zona bavi elektronikom i proizvodnjom tekstila.Slobodne zone-pojam  Slobodne zone predstavljaju prostorno uža područja. jer privlače inostrane investitore .     odvojena od ostale državne I carinske teritorije Često se stavlja znak jednakosti između slobodnih i carinskih zona. U slobodnim zonama se obavljaju djelatnosti u sferi trgovine. Slobodne zone su od velikog značaja za zemlju u kojoj se osnivaju. ali to su dva različita instrumenta spoljnotrgovinske politike. proizvodnje. finansija I usluga.

Vrste slobodnih zona  Slobodne zone se mogu podijeliti:  S obzirom na način osnivanja  Prema vrsti djelatnosti  Prema načinu upotrebe  Obzirom na istorijski karakter  S obzirom na stepen povlašćenosti carinskog nadzora i režima  Prema tome da li su sastavni dio carinskog područja zemlje ili su one izvan tog područja  Prema vrsti djelatnosti  Prema geografskom kriterijumu  S obzirom na djelatnosti .

Prednosti slobodnih zona  Prednosti osnivanja slobodnih zona za zemlju domaćina su :  povećanje izvoza  povećanje direktnih stranih investicija  povećanje zaposlenosti  transfer tehnologije i znanja  prodaja reprodukcionih materijala inostranim preduzećima u zoni  uspostavljanje poslovnih kontakata sa renomiranim stranim firmama i razvijanje poslovnih veza sa njima  poboljšanje upravljačkog menadžmenta  rast dohotka .

Mogućnost uvoza prljavih tehnologija u zone Prava radnika u slobodnim zonama Prevelika eksploativnost djece i žena Ogromni profiti koje generišu slobodne zone se nepravilno raspoređuju radnicima Uglavno se zapošljavaju strani menadžeri koji su višestruko plaćeniji od domaćih .Nedostaci slobodnih zona  Mogućnost neograničenog transfera i raspolaganja profita       preduzeća koja posluju u zoni Proizvodnja u zoni konkuriše proizvođačima iz zemlje domaćina i na taj način može da uguši domaću proizvodnju iz razloga što ona sprovodi nezdravu I nelojalnu konkurenciju.

doradu. uvoza i prevoza robe sa svrhom da se poveća međunarodna konkurentnost robe. oplemenjivanje i pripremu robe za tržište. carinski.  Slobodne zone imaju različite uloge i zadatke. izvoza. olakšice I stimulacije privlače strane i domaće investitore da ulažu svoja sredstva u industrijsku proizvodnju. devizni. a u cilju da se postignu oni ciljevi zbog kojih su i osnovane. distribucije.Zaključak  Slobodne zone predstavljaju prostorno uža područja. . odvojena od ostale državne I carinske teritorije u kojima su. spoljnotrgovinski i poreski propisi domicilne zemlje. osnivaju se iz različitih razloga. više ili manje. povlastice. suspendovani nacionalni. kao i u poslove skladištenja. privilegije i ovlašćenja.

Hvala na pažnji! .