You are on page 1of 26

TUGASAN INDIVIDU

TAJUK :
MODEL PERKEMBANGAN GURU
YANG EFEKTIF.
Pensyarah :
Dr. Haji Mohammed Sani Bin Haji Ibrahim
Disediakan oleh :
Che Razali b Che Hussin
P35321
Set 1
PENGENALAN
• "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Bukan
pepatah ini yang ingin dijelaskan tetapi apakah
rasionalnya perkataan 'guru' yang digunapakai.

• Guru memikul amanah negara dalam mendidik dan


melahirkan generasi anak bangsa yang cemerlang
dalam aspek akademik dan tingkahlaku sosial.

• Kupasan ini bertujuan memberi gambaran tentang guru


yang efektif , berdasarkan apa yang dilakukan oleh guru
di dalam fasa-fasa perkhidmatannya.
• Pada 28jan 2007- Kita dikejutkan dengan berita seorang
pelajar tingkatan 4, SM Teknik Bintulu maut, dipercayai
dibuli oleh 18 pelajar di asrama. (Utusan Malaysia, 29
Jan,2007).

• Di dalam hal ini apa yang dilihat oleh masyarakat ialah


betapa tugas guru itu perlu efekti.

• Peranan guru kini nampaknya lebih kompleks untuk


memandu arah dan membimbing pelajarnya yang
terdedah dengan pertembungan budaya dan sosial
menerusi kecanggihan teknologi maklumat.
• Guru-guru efektif melihat perubahan ini dengan positif.
ISU GURU EFEKTIF
• Negara sedang menuju kehancuran jika gejala sosial
semakin bertambah hari demi hari, tidak ditangani
segera. –(IKIM, Dr. Syed Ali Tawfik Al-Attas)
bertambahnya jumlah penagih dadah, kes juvenil dan
penghidap HIV di seluruh negara. (Utusan Malaysia, 1 Nov
2006).

• umur penagih dadah seawal 16 tahun bererti mereka


masih di bangku sekolah, tidakkah mereka telah
didedahkan oleh guru-guru tentang bahaya dadah dan
juga masalah sosial yang lain, tetapi kelihatan tidak
berkesan, isunya ialah efektifkah selama ini tugas guru?
• tuduhan dan tohmahan dilemparkan kepada guru kerana kononnya
tugas guru sudah tidak efektif lagi.

• Selepas meninggalkan bangku sekolah seolah-olah tiada kesan


pendidikan yang diterima kerana pada waktu inilah mereka
melakukan pelbagai perkara negatif.

• pembangunan modal insan bagi memastikan Malaysia terus


berdaya saing pada masa depan, khususnya ketika menjadi negara
maju menjelang 2020. (Berita Harian,13.8.2006)

• modal insan yang diinginkan bukan sekadar generasi berilmu


semata-mata, tetapi masyarakat yang harmoni dan bersatu padu.
• turut menjadi isu ialah terlalu bergantung
kepada kelas tuisyen.

• Jika guru-guru di sekolah benar-benar efektif di


dalam proses P & P masyarakat akan rasa yakin
dan memadai dengan apa yang diajar di
sekolah, tidak perlu lagi dihantar ke kelas
tuisyen. (Berita Harian, 25.9.2006)
• Tetapi apa yang berlaku seolah-olah ibu bapa
tidak yakin guru-guru menjalankan tugasnya
dengan efektif hingga mereka berlumba-lumba
menghantar anak ke kelas tuisyen walaupun
belanjanya sangat tinggi dan kadang-kadang
guru-guru yang sama juga mengajar.
• Guru-guru diingatkan perlu memastikan proses
interaksi dalam proses pengajaran dan
pembelajaran bersifat menyeluruh dengan
mengambil kira empat aspek penting: kognitif,
afektif, psikomotor dan kerohanian murid.

• terlalu mengejar peratus lulus dan peratus


cemerlang yang tinggi, aspek-aspek ini seolah-
olah dilupakan hingga pelajar yang dihasilkan
tidak seimbang.

• timbul keperluan menilai semula kerja guru


supaya lebih efektif.(Datuk Dr Ahamad Sipon) . (Berita
Harian, 5.9.2006)
TEORI-TEORI BERKAITAN
• Dalam apa keadaan sekalipun guru-guru perlu
berkembang menjadi lebih efektif bagi memenuhi
tuntutan semasa.
• Timbul desakan ke arah memperkukuhkan lagi
profesionalisme guru-guru.

• Woodworth, - desakan sebagai satu tenaga dalaman


yang menggerakkan organisme untuk bertindak atau
melahirkan sesuatu tingkah laku (Murray 1964).
• Jenis desakan dalaman seperti kelaparan, seks,
kehausan dan lain-lain lagi. Ini bermakna desakan ini
membawa ke arah sesuatu matlamat. (Tan,1999,Pengaruh
Persekitaran Terhadap Perkembangan Guru Ke Arah Kecmerlangan, Tesis PHD,
UKM)
Perkembangan Guru Efektif dari Perspektif Teori
Structural –Fungsional
• fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-
kegiatan yang menyumbang kepada kesinambungan
masyarakat.
• setiap bahagian masyarakat mempunyai tujuan-tujuan
dan keperluan-keperluan tersendiri.

• kepentingan persefahaman anggota-anggota


masyarakat untuk mencapai keharmonian dan
kestabilan.
• institusi pendidikan terdiri daripada pelajar-pelajar, guru-
guru juga pentadbir sekolah.

• Ketiga-tiga komponen ini mestilah berfungsi dengan


baik.
• Dalam kontek perkembangan guru efektif, kualiti guru
mestilah setanding dengan perkembangan sosial
masyarakat bagi membolehkan guru menangani kemelut
dan gejala yang berlaku, jika tidak seimbang pelajar-
pelajarlah akan menjadi mangsa.

• Soalnya bagaimana kualiti guru sentiasa pada tahap


terbaik untuk menghasilkan impak yang optimum kepada
pelajar-pelajar. (Yaakub Isa, 1994)
Apakah itu guru yang efektif?
• Menurut Yaakub Isa (1994), guru yang baik.

• mampu mengajar atau mendidik dengan baik lalu


pendidikannya menjadi berkesan sementara objektif
pengajarannya tercapai.

• Louis E Raths dalam tulisannya " What is a Good


Teacher" dalam Childhood Education, Association for
Childhood Education International, Washington XL,No.9
menyebut konsep guru yang baik sangat dipengaruhi
oleh budaya yang didedahkan kepadanya dan yang
dianggapnya sebagai suatu yang bernilai.
guru yang efektif;

• Boleh dan mampu menyesuaikan dirinya


• Mempunyai peragaan yang menarik
• Mempunyai minat yang besar terhadap masyarakat,
profesion dan pelajar-pelajarnya
• Cermat, terutama dalam aspek memerlukan ketepatan,
ketentuan dan pemerhatian
• Bertimbang rasa, terutama tentang penghayatan, budi
bahasa, penyayang, simpati, tidak mementingkan diri
sendiri.
• Bekerjasama.
• Boleh diharap serta cekal.
Frank W Hart
• Sentiasa memberi bantuan dalam kerja-kerja sekolah,
menerangkan sesuatu pelajaran atau tugasan dengan
jelas.
• Periang, gembira, perawakan menarik dan mempunyai
sifat kejenakaan serta boleh menerima jenaka.
• Berperikemanusiaan, mesra, pengasih dan
'sebahagian daripada kami'.
• memahami pelajar-pelajarnya.
• Boleh menjadikan kerja di sekolah seronok.
• Tegas.
• adil dan tidak mengamalkan 'pet'.
• Tidak panas baran, pendendam, merungut atau
memerli.
• Kaedah pengajarannya mudah difahami murid.
• Berperibadi yang menyenangkan.
KERANGKA KONSEP
• Menurut Hay Mcber, (2000)di dalam tulisannya, A Model of
Teacher Effectiveness,

• Kemahiran mengajar.
• Ciri-ciri profesional.
• Iklim bilik darjah.
Model Tiga Faktor Pembentukan Guru Efektif

Ciri-ciri
Profesional Kemahiran
Mengajar

Iklim Bilik
Darjah

Kemajuan Pelajar
Model Kemahiran Mengajar.

High
Expectation
Homework s Planning

T Lesson Methods &


Assessmen
ime Flow Stretegies
t
on
Task

Time & Pupil


Resource Managemen
Management t&
Discipline

Professor David Reynolds (Hay McBer, 2000),


Kemahiran Mengajar
• menjadikan pelajar-pelajar jelas tentang apa yang
mereka lakukan.
• boleh mengaitkan di antara pembelajaran sebelumnya
dan bagaimana ia boleh diperkembangkan lagi.
• Pelajar-pelajar berminat untuk mengetahui lebih lanjut
dan mempertingkatkannya.

High expectations

• harapan yang jelas kepada setiap pelajarnya.


• memberikan inspirasi dan meletakkan cabaran kepada
pelajar-pelajar untuk mendapatkan yang terbaik.
• mengambil kira tahap kepelbagaian kobolehan.
Perancangan
• sangat baik perancangannya,
• meletakkan rangka dan strategi.
• Bersedia dalam kontek kurikulum yang lebih luas,
berstruktur dan ada hubung kait dengan pelajaran
lepas.
• memberi masa menilai semua apa yang dipelajari.

Kaedah dan Strategi


• memperkenalkan pelbagai strategi dan teknik-teknik
untuk melibatkan semua pelajar
• mengekalkan mereka pada landasan yang tepat.
• Kerja-kerja individu dan kumpulan kecil sentiasa
diberikan untuk menggalakkan praktis dan
mendapatkan refleksi.
Time On Task And Lesson Flow
umumnya guru-guru efektif dapat memastikan
lebih 90% masa pelajar di dalam kelas
melalui proses pembelajaran yang seimbang
di antara :
• Interaksi seluruh kelas
• Kuliah
• Kerja individu
• Kerja kumpulan kolaboratif
• Pengurusan kelas
• Penilaian dan ujian
• Model Profesionalisme Guru (Hay McBer, 2000)

PROFESSIONALISM
Challenge and Support - THINKING
Confidence - Creating Trust - Analytical Thinking -
Respect for Others Conceptual Thinking

PLANNING &
SETTING
EXPECTATIONS
Drive for Improvement -
Information Seeking -
Initiative

LEADING RELATING TO OTHERS


Flexibility - Holding Impact and Influence -
PeopleAccountable - Managing Teamworking - Understanding
Pupils Others
- Passion for Learning
• Profesionalisme guru Efektif

1.Menghormati Orang Lain – melayan semua pelajar dengan


hormat.
-mengambil kira faktor kelas dan faktor
masyarakat di dalam pengajarannya.
2.Challenge and Support - memberikan harapan yang tinggi
serta turut membina kepercayaan dan
'self esteem' pelajar.
3.Keyakinan Diri - sentiasa optimis tentang
keupayaannya dan sedia menyumbang terutama untuk
kemajuan sekolah.
-tenang bila berhadapan karenah pelajar.

4.Memupuk Kepercayaan - istiqamah, menghargai komitmen


pelajar-pelajarnya.
- mampu mewujudkan suasana yang
merangsang pelajar untuk menerokai kelebihan diri.
Pemikiran

• analitik, suka bertanya dan memjawab soalan kenapa, sebab dan akibat.
• ' Conceptual Thinking' iaitu faham tingkah laku dan situasi, penyesuaian,
mampu mengaplikasikan konsep-konsep, idea dan praktikal.

Kepimpinan

1.Menguruskan Pelajar-pelajar - Pelajar-pelajar dijelaskan


program-program yang dirancang.
- menyediakan maklumbalas.
- Bahan-bahan pengajaran tambahan.
2.Minat Belajar - mendemonstrasikan minat belajar
supaya semuanya maju walaupun berbeza
kebolehannya.
3.Flexibility - feksible dan boleh menerima
penyesuaian.
-menyimpang sedikit dari perancangan
dan kembali semula untuk memberi respon
kepada perkara semasa.
4.Menjaga Kepercayaan - Kepercayaan yang diberikan
dijunjung sama ada daripada pelajar
atau sesiapa saja.
PERBINCANGAN
• Jika guru efektif di dalam menjalankan peranan mereka,
terdidiklah bangsa itu.
• Di India, Lembaga Pendidikan New Delhi mewajibkan semua
guru di sekolah rendahnya memeluk pelajar sebelum
memulakan kelas dengan alasan menghilangkan tekanan.
• Malah pelajar diwajibkan memeluk sesama sendiri, tetapi
beserta syarat iaitu hanya membabitkan mereka yang sama
jantina. . (Berita Harian, 1.12.2006)
• faktor keseimbangan perlu diberi penekanan oleh guru
efektif : keperluan kognitif , afektif, psikomotor dan
kerohanian murid dan emosi pelajar.
• Guru-guru efektif perlu bersedia menawarkan keperluan
ini.
Pendidikan Seumur Hidup
• Pembacaan berterusan.
• Mengikuti atau mengambil bahagian aktif dalam
kursus perkhidmatan, bengkel, seminar, forum, dialog
dan sebagainya.
• terlibat kerja atau tugas yang boleh meningkatkan taraf
profesionalisme guru seperti menjadi pemeriksa,
membentang kertas kerja dll.
• melibatkan diri dalam perancangan pendidikan dan
menulis rencana profesional dalam bidang pendidikan.
(Abdul Rahim Abdul Rashid, (1996),
RUMUSAN
• kehidupan masyarakat semakin kompleks, tugas guru semakin
mencabar.
• Gejala-gejala sosial tidak boleh dihapuskan, selagi negara didiami
oleh manusia.
• mengurangkannya dengan memantapkan sistem pendidikan dan
memperkemaskan tugas guru supaya lebih efektif.
• penghasilan tenaga kerja.
• tugas guru melatih dan menggilap tenaga muda supaya dapat
memenuhi tuntutan tenaga kerja yang kompetetif.
• Guru-guru yang efektif boleh melakukannya.
• ilmu teknologi maklumat, melatih berfikir analitik di kalangan pelajar,
berani, berfikiran konseptual dan lain-lain lagi.
• Model-model yang dibincangkan
merupakan cadangan dan panduan
sahaja.
• guru kekal bermotivasi dan dengan tulus
dan ikhlas mendidik generasi muda.

Terimakasih, wassalam .