INTERNET KULTURA

Ana Milanović lll 6/08

Internet spektakl

Internet je novi kanal komunikacije, koji je u poslednjih deset godina postao esencija opštenja i ljudskih odnosa koji su se nekada zasnivali na upotrebi telefona, telegrafa ili pisama, i kao takav utiče na stvaranje nove kulture, internet kulture, koja se, ako pogledamo u Bodrijarovskom (Baudrillard) smislu, može nazvati kopijom, tj. simulacijom stvarne kulture, one nevirtuelne. tehnologija pruža kompjuterski generisane stvarnosti koje su alternativa fizičkoj stvarnosti = hiperrealnost=spektakl Rađanje nove kulture je posredovano time da kako “tehnologija oživljava kao posebna vrsta, konačno se susrećemo sa krajem (ljudske) istorije i početkom virtuelne istorije.“( Arthur Kroker i Michael A. Weinstein, Data trash: The theory of the virtual class) Internet u našem društvu na samo da stvara simulakrum, već izaziva i stvaranje nove vrste Deborovog spektakla – kreira digitalni spektakl.

Internet – novi default medij

“. Internet je medij koji kombinuje elemente tradicionalne komunikacije putem radija, štampe, televizije na poseban način, a uz to je ekvivalent advertajzingu i odnosima sa javnošću kada je u pitanju promovisanje ljudi i organizacija, novih ideja ili proizvoda. “(Ju-Pak, 1999; Morrison & Firmstone, 2000). Ako nemate web adresu, u odnosu na Bodrijara koji tvrdi da se ono što nije prikazano u medjima zapravo nije ni dogodilo, zaključujem da u modernom društvu, uz moderne uslove proizvodnje nema mesta za one bez http:/ adrese. „Ljudi će morati da shvate da je Mreža novi medij, i da mora da bude komercijalno sponzorisana, i da mora igrati po pravilima tržišta“ (John Battelle, direktor Wired magazina) Softver kultura - kultura u kojoj je proizvodnja,

Internet – prva globalna kultura Svet danas po pvi put ima globalnu kulturu, i to je

 

Internet. Neki bi ga nazvali subkulturom, i to je tačno ako govorimo o lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou gde samo određeni procenat, ili vrlo mali deo populacije koristi Internet. Ali, sve ove subkulture su međusobno povezane i stvaraju sopstvenu superkulturu koja se širi na ceo svet. Biće više korisnika Interneta nego što ima ljudi u bilo kojoj zasebnoj državi. Skoro svako na svetu na neki način, direktno ili indirektno pod uticajem Interneta. Ima ljudi koji svakodnevno učestvuju u kreiranju, i pomažu rast Internet kulture uz pomoć slika, podataka i video snimaka koji imaju uticaj na svaku osobu, ili posredno stvaraju posledice. U odnosu na Makluana, Internet je hladan (cool) medij koji se u današnjem društvu u kom postoji veliki broj korisnika, može smatrati nastavkom samog nervnog sistema. Kao pokazatelj stvaranja te globalne kulture se može uzeti i činjenica da sve više ljudi želi da nauči engleski jezik, jer je to zajednički jezik koji pokriva najveći deo

WWW mreža= globalno selo
 

 

Hladni mediji pružaju mogućnost intenzivne interakcije ljudi i medija „Kao i govor, oni /elektronski mediji/ povezuju misli, kao i govor sadržina njihove poruke je nedorečena, oni pružaju mali broj podataka. Zato, kao i govor, oni stvaraju zajednicu plemenskog tipa“ (Makluan, Poznavanje opštila, 1971: 19) Globalno selo je najčešća metafora koja se upotrebljava za opisivanje World Wide Web-a. Danas je zahvaljujući Internetu, fizička udaljenost manje od prepreke za komunikacione aktivnosti ljudi u realnom vremenu, tako da su društvene sfere znatno proširene uz pomoć otvorenosti Mreže i lakoćom uz koju ljudi mogu pretraživati Internet zajednice i opštiti sa drugima koji dele iste interese i stavove. Prema tome, ova tehnologija potpomaže ideju ujedinjene globalne zajednice.

Kulturni “melting pot”

Svaka web stranica sada može biti prevedena na skoro svaki jezik na svetu uz samo nekoliko klikova, tako da ova globalna kultura /Internet/ dozvoljava svakome da bude njen produktivni deo, član koji doprinosi njenom napredovanju. , Internet kultura se razvijala brže od bilo koje na svetu, i toliko je ogromna i raznolika da se skoro sve što vam je potrebno može naći na Internetu. Ona iz dana u dan evoluira pružajući nove izvore informacija Internet je ultimativni “melting pot” svetske kulture u koji se slivaju najrazličitije kulture iz svih delova sveta, u kom informacije i ideje mogu biti podeljene sa svakim na svetu, i istovremeno transformisane u nešto novo

WWW self

 

Internet dovodi do stvaranja nove stvarnosti stvarnosti u kojoj svako od korisnika kreira “elektronsko telo” tj. svoj avatar onako kako bi želeo da se ogleda u očima drugih ljudi. Slobofa izražavanja VS. Kriva slika stvarnosti WWW stvara jedno novo viđenje sebe, prostor za gender bending, kreiranje novih identiteta i društvenih uloga, što je Dona Haravej formulisala kao da smo svi mi „na kraju dvadesetog veka, u našem mitskom vremenu, postali priviđenja: teorizovani i isfabrikovani hibridi mašine i organizma; ukratko, postali smo kiborzi. Kiborg je naša ontologija; on određuje našu politiku.” Mi smo grupacija mreža, koje neprestano šalju informacije ka spolja i primaju ih u sebe prolazeći kroz milione drugih mreža koje stvaraju naš svet. U ovom slučaju je ta mreža World Wide Web.

Da li Internet unazađuje kulturu?

Andrew Keen smatra da pojava Web 2.0 tehnologije koja deluje interaktivno, unazađuje našu kulturu zbog: 2) Obezvređivanja profesionalizma (svako može da uradi bilo koji posao uz pomoć Google-a) 3) Web 2.0 „osposobljava“ našu kreativnost, „demokratizuje medije“ i „izjednačava igračko polje“ između stručnjaka i amatera 4) Kin posmatra Web 2.0 kao veliki utopijski pokret koji je sličan komunističkoj zajednici opisanoj od strane Karla Marksa jer svako – čak i oni sa najsiromašnijim obrazovanjem i najneartikulisaniji među nama – mogu, i treba da koriste digitalne medije da izraze i ostvare sebe. (samoproklamovani muzičari, filmadžije, pisci) 5) Iza te demokratizacije medija stoji pretnja objektivnom informisanju i zabavi visokog kvaliteta.

Da li internet unazađuje kulturu?

ALI: 2) Po prvi put u ljudskoj istoriji imamo pistup neograničenoj količini podataka o ljudskom kulturalnom ponašanju u okviru digitalne zajednice, kao i kulturnoj imovini u digitalnom obliku. 3) Svi mogu da se obrazuju uz podatke koji su bespaltno dostupni na Internetu 4) Ljudi zarađuju za život uz pomoć Interneta, otvorena su nova radna mesta i stvorene nove pofesije zahvaljujući mreži 5) Stvorena nova forma umetnosti – Cyberformance: glumački nastup koji uključuje učesnike kojima je uz pomoć multi-korisničke tehnologije omogućeno da u realnom vremenu nastupaju zajedno. 6) Internet je ne samo doprineo proširenju kulture, već i stvaranju sasvim nove vrste umetnosti koja je kao

Is Google making us stupid?

Google generation - generacije mladih ljudi, rođenih posle 1993, koji su odrastali u svetu u kom dominira Internet  Google generacija je upravo ona koja kao svoj prvi i primarni izvor znanja koristi Internet i pretraživač Google, i to predstavlja kontrast prethodnim generacijama koje su do znanja dolazile putem knjiga i konvencionalnih biblioteka  Google pruža: 4) Trenutni pristup ogromnoj količini informacija smanjuje vreme istraživanja i povećava učinkovitost 5) neprestana komunikacija omogućava da u svakom trenutku postavimo pitanje i na njega dobijemo odgovor bez višesatnog prekopavanja po knjigama http://www.usethefuckingoogle.com/

Is Google making us stupid?
 

Nikolas Kar, pisac: Internet mu pomaže u poslu, ali gubi sposobnost i koncentraciju za „old skool“ čitanje i smatra da je to posledica brzog pretraživanja i trenutnog dolaska do informacija, pri čemu se javlja nestrpljenje i gubljenje toka misli i niti narativa kada čitamo dugačke tekstove iz kojih tek na kraju možemo izvući onu poentu za kojom tragamo zbog pojave novih tehnologija koje podržavaju digitalne medije, vremenom će postojati sve manja potreba za takvim načinom učenja. Zašto kretati težim putem, trošiti mnogo više vremena kada odmah možemo naći ono što nam treba?

Da rezimiramo, je l?!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful