M6 MUZIK DAN PERGERAKAN

PERANAN GURU DALAM PENGAJARAN MUZIK DAN PERGERAKAN

PERANAN GURU
 

Sebagai pemerhati dan pemudahcara: prinsip kebebasan berkreatif, menggalak, Perancang dan pengurus : mengikut minat dan keperluan, alat muzik yang sesuai, medium p&p, mengurus suasana muzik Penyeliaan dan penilaian – sumartif dan formatif, penerapan nilai, mampu tingkatkan daya berimaginasi berkumpulan melalui pergerakan

Soalan Tutorial
1.

2.

Aktiviti nyanyian dan pergerakan memberi peluang kanak2 untuk merealisasikan daya imaginasi mereka di dalam pelbagai cara. Nyatakan dan bincangkan bagaimanakah caranya aktiviti seni kreatif digunakan bersama elemen muzik yang dinyatakan. Bincangkan konsep memberi kebebasan untuk kanak-kanak berkreatif melalui aktiviti nyanyian dan pergerakan.

Tugasan Amali
Secara berkumpulan 4 orang, rancang satu aktiviti nyanyian dan pergerakan di prasekolah dalam slot aktiviti fizikal selama 20 minit. Jalankan simulasi P&P tersebut dgn rakan2 anda sebagai murid prasekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful