Pasaran Kewangan

Jenis Pasaran Kewangan:
1. Pasaran Wang 2. Pertukaran Asing 3. Pasaran Modal 4. Pasaran Derivatif

Instrumen-instrumen Tabungan & Pelaburan
• • • • • 1. Akaun Deposit Tetap 2. Sijil Deposit Boleh Niaga 3. Perjanjian Beli Balik 4. Saham Biasa 5. Bon

Kewangan Syarikat
 Maklumat Kewangan untuk sesebuah syarikat menunjukkan hasil oparasi dan kos yang dilibatkan oleh syarikat itu dalam sesuatu jangka masa

Pengguna Maklumat Kewangan  Pelabur  Pemiutang  Kerajaan – Badan Percukaian  Pihak Pengurusan Syarikat  Kakitangan .

Penyata Kewangan  Kunci Kira-Kira  Penyata Pendapatan  Penyata Alir Tunai .

 Rumus : ASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIK . LIABILITI dan EKUITI PEMILIK.Kunci Kira-Kira  Kunci Kira-Kira adalah suatu penyata yang menunjukkan ASET.

Contoh Kunci Kira-Kira Debit Tunai RM 10 ABT RM 50 Inventori RM 70 Aset Tatap RM 150 Lebihan nilai RM 20 Kredit Nota Belum Bayar RM 40 ABB RM 20 Gaji RM 20 Hutang RM 120 Saham Utama RM 40 Saham Biasa RM 20 Perolehan RM 40 Jumlah L + EP RM 300 Jumlah Aset RM 300 .

Kos & Untung/Rugi sesebuah syarikat.  Menerusi Penyata Pendapatan.Penyata Pendapatan  Penyata Pendapatan adalah alat yang paling penting dalam mengukur tingkat keberuntungan sesebuah syarikat dalam sesuatu jangka masa operasi. . kita akan dapat melihat Jumlah Hasil.

900 400 1.000 Pendapatan Kasar -Perbelanjaan -Susut Nilai Pendapatan Daripada Operasi -Belanja Faedah Pendapatan Sebelum Cukai -Cukai (28%) 4.000 1.600 500 1.000 6.Contoh Penyata Pendapatan Jualan .Kos Barang Dijual 10.500 420 Untung Bersih -Dividen Biasa Pendapatan Tertahan 1.080 450 630 .

Penyata Alir Tunai  Penyata Alir Tunai ialah penyata yang disediakan bagi sesuatu tempoh perakaunan tertentu yang menunjukkan aliran masuk dan keluar tunai .

000 30.000 11.000 19.000 Gaji Pekerja Aliran Keluar Tunai Tunai Diakhir Tempoh 1.Contoh Penyata Alir Tunai Perkara Untung Bersih Terbitan Bon Jualan Tunai Aliran Masuk Tunai Belian Tunai RM 10.000 10.000 10.000 .000 10.

. analisis nisbah adalah suatu teknik yang boleh digunakan oleh penganalisis kewangan atau sesiapa sahaja mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan.Analisis Penyata Kewangan  Dalam bidang kewangan.

 Analisis Keratan Rentas Dan Industri .Penganalisa membuat perbandingan nisbah daripada suatu jangka waktu dengan nisbah daripada suatu jangka waktu yang lain. .Penganalisis membuat perbandingan nisbahnisbah syarikat dengan nisbah syarikat yang lain.Jenis-Jenis Analisis  Analisis Arah Aliran .

Jenis-Jenis Nisbah Kewangan  Nisbah Kecairan (Mudah Tunai)  Nisbah Pengurusan Aset  Nisbah Laveraj  Nisbah Keberuntungan  Nisbah Nilai Pasaran .

Nisbah Cepat = Aset Semasa – Inventori Liabiliti Semasa .Nisbah Kecairan  Nisbah Kecairan adalah menilai kemampuan firma membayar liabiliti jangka pendek dengan aset mudah tunai .Nisbah Semasa = Asset Semasa Liabiliti Semasa .

Nisbah Pengurusan Aset  Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap  Nisbah Pusing Ganti Jumlah Aset  Nisbah Pusing Ganti Inventori  Nisbah Pungutan Purata .

 Rumus : Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap = Jualan Aset Tetap .Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap  Mengukur kecekapan sesebuah syarikat menggunakan aset-aset tetap dalam menghasilkan jualan.

 Semakin tinggi nisbah ini maka semakin cekap syarikat menggunakan asetnya.  Rumus : NPGJA = Jualan Jumlah Aset .Nisbah Pusing Ganti Jumlah Aset  NPGJA memberitahu berapa kali jumlah aset berpusing atau berganti dengan jualan syarikat.

 Rumus : NPGI = Jualan Inventori .Nisbah Pusing Ganti Inventori  Nisbah ini menggambarkan berapa kali dalam setahun inventori dapat dijual dan diganti semula.

Nisbah Leveraj  Nisbah leveraj memberi gambaran keupayaan sesebuah syarikat dalam memenuhi obligasinya kepada mereka yang memberi pinjaman.  Dari segi kewangan.  Rumus : Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset . leveraj ini wujud apabila sesebuah syarikat itu menggunakan hutang atau pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaannya.

 Secara ringkasnya. .Nisbah Keberuntungan  Nisbah keberuntungan membolehkan para penganalisis mengukur kesan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaan syarikat menjana keuntungan. semakin tinggi pulangan yang diperolehi bererti semakin berupaya syarikat membuat keuntungan.

Nisbah Margin Untung Bersih  NMUB ialah nisbah keuntungan bersih syarikat kepada jumlah jualan atau dengan ringkasnya ia memberitahu berapa peratus untung selepas cukai memberi sumbangan kepada jualan tahunan syarikat.  Rumus : NMUB = Pendapatan Bersih Jualan .

 Pulangan Atas Aset juga disebut sebagai ROI  Rumus : ROA = Pendapatan Bersih Jumlah Aset .Nisbah Pulangan Atas Aset  NPAA (ROA) membolehkan para penganalisis mengukur keberkesanan sesebuah syarikat dalam mengurus asetnya bagi menjana keuntungan. nisbah ini juga mengukur keupayaan syarikat mengawal perbelanjaan syarikat.  Selain itu juga.

 Harga saham syarikat adalah petunjuk kepada keberkesanan sesebuah syarikat itu beroperasi dengan baik atau sebaliknya.Nisbah Nilai Pasaran  NNP membantu pihak pengurusan syarikat mengukur pandangan para pelabur terhadap keberkesanan pengurusan syarikat secara menyeluruh. .  Sekiranya persepsi pelabur adalah positif maka harga saham syarikat akan meningkat dan begitulah sebaliknya.

 Rumus : P/E = Harga Pasaran Saham Pendapatan Bersih/Jumlah saham diterbitkan .Nisbah Harga Perolehan (P/E)  P/E adalah menunjukkan jumlah ringgit yang sanggup dibayar oleh pelabur bagi setiap seringgit keuntungan yang dilaporkan oleh syarikat.

Analisis Du Pont  Nisbah yang dianggap terpenting di kalangan penganalisis dan pelabur adalah NISBAH PULANGAN EKUITI (ROE).  Ini kerana nisbah pulangan ekuiti menunjukkan pulangan yang dapat dihasilkan oleh satu-satu syarikat kepada pemilik syarikat (pemegang saham).  Antara aspek-aspek yang memberi kesan kepada ke atas nisbah ROE ialah:- .

Sambungan… 1. Pengurusan aset-aset syarikat 3. Pengawalan perbelanjaan syarikat 2. Pengurusan leveraj hutang syarikat .

 Maklumat di dalam Penyata Kewangan boleh dimanipulasikan mengikut kepentingan pihak pengurusan syarikat. .Batasan dan Kelemahan Analisis Nisbah  Amalan perakaunan yang berbeza antara syarikat menyukarkan pihak penganalisis mendapatkan gambaran sebenar sesebuah syarikat seperti LIFO dan FIFO.

PERANCANGAN DAN RAMALAN KEWANGAN  Ramalan Kewangan menjadi penting apabila terdapat ketidaktentuan dalam aliran tunai.kadar inflasi.  Ramalan Kewangan menentukan keperluan kewangan firma di masa hadapan .kadar faedah.jualan.

Penyata Proforma  Proforma Penyata Pendapatan  Proforma Lembaran Imbangan  Belanjawan Tunai .

Proforma Penyata Pendapatan  Proforma Penyata Pendapatan (PPP) membolehkan pihak bank membuat ramalan jumlah keuntungan yang akan diperolehi oleh syarikat.  PPP melibatkan 4 proses iaitu: 1. Menentukan keuntungan bersih . Menyediakan Ramalan Jualan 2. Menentukan jumlah pengeluaran 3. Menentukan jumlah lain-lain perbelanjaan 4.

000 12.000 Perbelanjaan Faedah Untung Bersih 1.500.Proforma Penyata Pendapatan Jun 2011 Jualan (RM) Kos Barang Dijual Untung Kasar Perbelanjaan Pengurusan 100.000 25.000 38.000.030.471.000 .530.000.000 61.

Belanjawan Tunai  Fungsi utama belanjawan tunai ialah membantu pihak pengurusan syarikat meramalkan keperluan pembiayaan luaran pada penghujung setiap bulan. .

Belanjawan Tunai Jan Aliran tunai bersih Feb 110 Mac 120 April 110 Mei 130 Jun 140 100 Baki tunai permulaan 500 20 580 580 20 670 670 20 770 ? 20 ? ? 20 ? ? 20 ? Pembayaran Pinjaman Baki tunai akhir Bolehkah anda selesaikannya… Cuba dan jaya. .

Aset 2. Liabiliti 3. Ekuiti Pemilik Rumus :ASET = Liabiliti + Ekuiti Pemilik .Proforma Lembaran Imbangan  Antara faktor yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan PLI ini ialah: 1.

 Dengan membentuk penyata proforma ini pengurus kewangan dapat bersiap sedia jika ada kemungkinan berlaku masalah dalam pengurusan kewangan syarikat.Rumusan  Ramalan kewangan membantu para pengurus kewangan mengatasi sesuatu masalah berkaitan kewangan sebelum ianya berlaku di masa hadapan. .  Pengurus Kewangan hendaklah bersedia dengan permintaan akan melambung jika ada perayaan.

Matematik Kewangan • • • • • • • • • • Nilai masa wang Konsep kadar faedah dan dividen Konsep nilai masa hadapan (FV) Konsep nilai masa kini (PV) Aliran tunai anuiti Konsep nilai masa hadapan anuiti (FVA) Konsep nilai masa kini anuiti (PVA) Nilai kini bagi perpetuiti Aliran tunai tidak sama Pelunasan pinjaman .

Saham . Eg: Pelaburan ASB.ASN.Konsep Kadar Faedah & Dividen  Kadar Faedah – Boleh dilihat dari 2 sudut iaitu :.Peminjam  Dividen – Pulangan yang akan diperoleh oleh pelabur jika membuat pelaburan dalam suatu tempoh tertentu.Pelabur .

.Konsep Nilai Masa Depan  Nilai RM 1 pada hari ini tidak sama dengan nilai RM 1 pada masa hadapan.  Ini disebabkan berlakunya inflasi dalam ekonomi yang menyebabkan peningkatan dalam harga barang dari masa ke semasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful