1

2

3

4

5

Q1

How President of America get in the White House?

Walk in

Q2

Thief afraid which 3 alphabets?

F.B.I

Q3

If a fly die in your cup while drinking coffee, who do you think is the unfortunate one?

The Fly…

Q4 Today rain heavily and the roof leaking. but why nobody is wet? Because nobody at the room… .

Q5 What is the difference of electrics and lighting? Electrics need to pay the bill .

GROUP2 LEE WEI LOON YVONNE JIN FUN SURAYA NUR HANISAH MINDA VS ILMU PENGETAHUAN .

 Pakar matematik dan fizik : kaitkan minda dengan Tuhan. .  Sigmund Freud (1856-1939) : minda = „mental apparatus‟  penjelasan aktiviti otak. Azmi Aziz (2012) - .Konsep Minda Definisi  Rene Descartes (1596-1650) : pemangkin jiwa (soul)  membezakan manusia vs hidupan lain.Dr.  Ahli falsafah baru dan saintis neuro : minda = otak.

.”  Plato : Untuk menjadi ahli falsafah dan di dalam minda tidak mempunyai pengetahuan yang betul. atau pengetahuan yang sebenar.Konsep Minda Definisi  Hindu Prince Gautama Siddharta (founder of Buddhism) : “All that we are is the result of what we have thought. What we think we become. maka ia tidak akan mencapai kebijaksanaan. The mind is everything.

Konsep Minda Otak  anatomi / organ yang terletak pada bahagian kepala yang mempunyai sistem-sistem tertentu.  kualiti pemikiran yang dihasilkan oleh otak. Minda  sistem yang mengawal & mengarah fungsi otak. .

Struktur & Fungsi Otak .

Otak Kiri VS Otak Kanan LEFT • Logic • Facts • Math & science • Linear • Analytic • Word & language RIGHT • Feeling/intuition • Philosophy & religion • Arts • Holistic thinking • Creative • Symbol & image .

Perbezaan antara Otak Wanita & Otak Lelaki .

Saiz Otak • L > besar P. • L : kuasa pemprosesan yang lebih tinggi Kemahiran Matematik • Inferior-parietal lobule • L > besar P .

Tekanan • L : ‘fight or flight’ • P : ‘tend or befriend’ Bahasa • P (lebih cemerlang) • Corpus Collosum L < kecil P .

Emosi • •    • limbic system P > besar L Kebaikan : lebih berhubung kepada perasaan sendiri lebih mahir dalam penyampaian emosi. lebih pandai berkomunikasi Keburukan : lebih senang terdedah kepada pelbagai jenis kemurungan Spatial Ability(berkaitan dengan ruang) • parietal P > tebal L  sukar memutarkan objek dalam mental mereka .

POTENSI MINDA .

DEFINISI: Potensi minda ialah keupayaan individu bagi meningkatkan fungsi dan menggunakan kuasa pemikiran secara terancang dan maksimum .

. Mengikut ahli biofizik minda manusia amat luarbiasa  Kemampuan 1 sel neuron= 1 set laptop  Otak manusia ada10 hingga 15 billion sel neuron  Bermakna 15 billion laptop yang sedia beroperasi untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia hebat.

Tips untuk meningkatkan potensi minda Jika selalu guna tangan kanan->cuba pula tangan kiri Jika banyak mengira. pengeluaran hormon Endorphin . menulis repot-> teknik visualisasi setiap kali sebelum tidur Jika tidak meminati lagu atau irama->menikmati lagu-lagu yang boleh menenangkan fikiran @ bunyi ombak. berfikir dalam membuat analisis. burung Bersukan >menghasilkan sel otak baru.

pendidikan.Kajian lain: Pengalaman pembesaran.Ahli Sains Neurologi: gen seseorang individu .Penggunaan otak yang lebih menyeluruh . pengaruh ibubapa dan masyarakat sekeliling  Potensi minda : Otak kiri-Otak kanan & “Whole Brain Techology” .“Brain Lateralization” atau “Brain Dominance”  M.“Whole Brain Technology”Hermann Faktor? .Nasir  Samad Said 1.

Mind Maps adalah satu kaedah “whole brain” : Gambar. warna dan kreativiti dalam meningkatkan potensi otak “Accelerated Learning” dan “Quantuam Learning”: muzik dan irama sebagai kaedah dalam pembelajaran mereka .

Kaedah “Whole Brain” . Mind Map( Tony Buzan) .

memberikan pendapat Minda Bawah Sedar (Subconscious Mind) Melaksanakan 90% fungsi otak Menerima ARAHAN daripada minda sedar -denyutan jantung. Gelombang otak alfa Ibarat kapten kapal: bagi arahan ke SCM - . MINDA SEDAR & MINDA BAWAH SEDAR Minda Sedar (Conscious Mind) Melaksanakan 10% fungsi otak Berfungsi dalam alam fizikal (nyata) : PANCAINDERA memainkan peranan. pernafasan aktiviti2 terlatih seperti memandu kereta. memakai pakaian Anak-anak kapal: Patuh dengan fikiran minda sedar.2. Terima tanpa mempersoalkan.

positif atau negatif minda bawah sedar ini akan merekodkannya dan bekerja tiap saat dalam kehidupan kita.Minda bawah sedar ibarat tanah yang subur dan hanya menunggu benih untuk ditanam dan dapat dipungut hasilnya pada hari mendatang. . Tidak kira samaada yang ditanam baik.

(Amar Mahmood .Minda sedar pula umpama pekebun. Beliau yang mempunyai tanggungjawab bagi memastikan dan memilih dengan teliti apa yang disemai adalah yang terbaik untuk tanamannya.2007) Contohnya. David Blaine Kemampuan beliau menggunakan minda bawah sedar .

3. Neuro Linguistic Programing (NLP) .

. PROGRAMMING : Corak pemikiran dan gaya kita melihat serta memberikan respon terhadap sesuatu perkara. Kita mencipta strategi tertentu untuk mendapatkan apa yang kita mahu. mengkategori dan menganalisa realiti yang kita hadapi.NEURO : Proses berfikir LINGUISTIC (bahasa) : Bahasa yang kita gunakan bagi menyatakan. menerangkan.

mengendali diri. NLP: menggunakan otak mereka dengan lebih BERKESAN Menjalankan otak mereka dari membiarkan otak menjalankan mereka  NLP mengupas kaedah membina matlamat. menyerapkan matlamat kedalam saraf dan lain-lain . garis masa.Richard Bandler.

.Tonggak NLP Hubungan Mesra (Rapport) Kesedaran Sensori (Sensory Awareness) Fikiran Penyudah (Outcome Thinking) Perlakuan Fleksibel (Behavioural Flexibility) Anthony Robbins mengatakan NLP “adalah satu kaedah yang efektif dan menyeronokkan untuk mengakses lebih banyak potensi otak kita yang sebenarnya”.

**Otak manusia membacanya sebagai V. Kira hanya SEKALI SAHAJA. 3 = sederhana 4-5 = > sederhana 6 = genius **Kebanyakan individu akan mengabaikan huruf F dalam perkataan OF.Aktiviti CABARAN MINDA Baca ayat di bawah. Kira bilangan huruf F yang terdapat dalam ayat tersebut. FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS. bukannya F. Jumlah huruf F = 6. .

Konsep Ilmu dan Pengetahuan .

iaitu: penglihatan. rasa dan raba. media massa maupun lingkungan. pendengaran. 2007) . pengalaman orang lain. (Notoatmodjo. penciuman. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “Tahu” Definisi Pengetahuan (knowledge) dan ini terjadi melalui proses pancaindera manusia. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan.

epistimologi.Jenis Pengetahuan Pengetahuan Biasa (common sense) Pengetahuan Ilmiah • Biasa digunakan terutama kehidupan seharihari • Tidak mengetahui kerumitan yang mendalam dan meluas • Pengetahuan yang dimiliki secara tahu sahaja • Pengetahuan yang diperoleh secara khusus • Tujuan untuk mengetahui sesuatu dengan lebih dalam dan luas berdasarkan pengalaman • Bersifat objektif (fakta menyampingkan sifat kedirian utamakan pemikiran logik dan neutral) Pengetahuan Filsafat • Pengetahuan yang tidak mengenal batas • Melibatkan aspek ontologi. aksionlogi .

perbincangan dan pengalaman semasa bekerja . formula sains dan aturcara komputer Pengetahuan Implisit Pengetahuan Eksplisit • kemahiran dan pengetahuan know how yang ada pada seseorang individu • bersifat subjektif dan sukar dikodkan • tersirat dalam banyak fenomena. benar dan salah.Pengetahuan Agama • pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan . • sarat dengan nilai baik dan buruk. buku dan dokumen mudah disebar dan dikongsi Contoh: piawai produk. • • • • pengetahuan yang tersusun dan sistematik terdapat dalam formula. • Contoh: cerita antara rakan sekerja. para Nabi dan Rosul-Nya • bersifat mutlak dan wajib diikuti para pemeluknya.

 Pengetahuan yang sudah diatur menurut urutan dan erti serta menyeluruh dan sistematis. . Bahasa Arab: "Alima" yang bererti mengetahui Definisi Ilmu (science) atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenarnya.

Konsep ilmu menurut pandangan tokoh-tokoh falsafah .

Al-Ghazali - .“suatu kepastian secara demonstratif (menyeluruh) di mana untuk sampai kepada ilmu yang pasti mestilah melalui pengalaman secara langsung” .

“apabila kamu mengetahui sesuatu.Confucius - . meyakinkan yang kamu sudah tahu dan apabila kamu tidak tahu sesuatu menunjukkan bahawa kamu tidak mengetahui sesuatu” .

Plato - .“suatu pemindahan roh atau jiwa dari kegelapan kepada cahaya” .

“ suatu kebenaran yang sampai ke dalam roh atau menerusi roh atau jiwa manusia” .Syed Naquib al-Attas - .

Jenis Ilmu Dari Segi Hubungannya Dengan Syariat Dari Segi Cara Memperolehi Dari Segi Sumber  Dari Segi Kewajiban Menuntut Ilmu .

Dari Segi Hubungannya dengan Syariat Ilmu syariat • iaitu segala yang berkaitan dengan al-Quran dan alSunnah yang secara langsung menyentuh persoalan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. . Ilmu bukan syariat • iaitu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan kemajuannya.

Ilmu Laduni (Wahbi) • iaitu ilmu pemberian langsung dari Allah melalui ilham dan wahyu .Dari Segi Cara Memperolehi Ilmu Kasbi • iaitu yang diperolehi melalui jalan pengkajian dan pembelajaran seperti ilmu matematik. kedoktoran. kejuruteraan dan lain-lain.

Dari Segi Sumber Ilmu Aqli • iaitu yang bersumberkan kepada akal semata-mata. Ilmu Naqli • Ilmu yang diambil atau bersumber dari wahyu Allah (al-Quran) dan Sunnah RasulNya. .

kedoktoran dan lain-lain. – Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia umat Islam seperti astronomi. .Dari Segi kewajiban menuntut ilmu Ilmu Fardhu Ain • ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu muslim • meliputi soal-soal : -.Aqidah tauhid --Ibadat-ibadat fardu – Ilmu untuk membaca Al-Quran – Akhlak – Dan lain-lain perkara yang menjadi kewajipan kepada individu tersebut waktu itu. matematik . Ilmu Fardhu Kifayah • ilmu yang mana sebahagian dari Umat Islam wajib menguasainya dan tidak menjadi kewajipan kepada setiap orang • Ianya meliputi : – Mempelajari ilmu yang berkaitan akidah ketuhanan secara mendalam – Ilmu yang berhubung dengan akidah syariat secara detail. fizik.

Menghindarkan larangan-larangan Allah. Ia wajib dipelajari oleh setiap muslim. Mengucapkan dua kalimah syahadah. Contohnya apabila solat. 3. Iman adalah berkaitan kepercayaan (iktikad). dia wajib mempelajari bagaimana melaksanakan kewajipan ibadat mengikut keperluan individu.Klasifikasi Ilmu Al Ghazali  Ilmu Fardu Ain. .merupakan ilmu-ilmu asas yang wajib dipelajari oleh semua orang. Ilmu fardu ain terbahagi kepada tiga asas iaitu: 1. Melaksanakan perintah-perintah agama iaitu berkaitan kehidupan seharian. 2.

 Dalam erti kata lain. Contohnya. ilmu perubatan untuk memelihara kesihatan tubuh manusia.merujuk kepada perintah Tuhan dan bersifat mengikat masyarakat Muslim sebagai satu kesatuan untuk mempelajarinya (bukan diwajibkan kepada setiap anggota masyarakat mempelajarinya) .Klasifikasi Ilmu Al Ghazali  Ilmu fardu kifayah. . ilmu matematik untuk keperluan jual beli dan lain-lain. ilmu fardu kifayah merujuk kepada bidang-bidang ilmu yang diperlukan masyarakat dan wajib dituntut sebahagian masyarakat bagi mencukupkan keperluan masyarakat.

Tahu-kenapa 4. Tahu-apa 2.TINGKATAN ILMU PENGETAHUAN Definisi • Pemeringkatan yang dibuat untuk mengetahui tahaptahap yang terlibat dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Tahu-siapa 5. Ambil-peduli . 1. Tahu-bagaimana 3.

 Tahu-kenapa (know-why) Ilmu pengetahuan di tingkatan ini akan memberi peningkatan dari segi kefahaman dan membuat jangkaan tentang sesuatu yang akan berlaku.  Tahu-bagaimana (know-how) Merujuk kepada ilmu pengetahuan tentang keupayaan atau kemahiran seseorang. .Tingkatan Ilmu Pengetahuan  Tahu-apa (know what) Ilmu pengetahuan yang paling asas dan mesti diketahui oleh seseorang sebelum meneruskan kerja yang lain.

bangsa. .Tingkatan Ilmu Pengetahuan  Tahu-siapa (know-who) merujuk kepada jaringan yang perlu diwujudkan dalam konteks untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau memudahkan kerja. Negara dan agama.  Ambil-peduli ( care-why) Ambil peduli merupakan satu tanggungjawab dan maruah diri sebagai seorang yang berilmu pengetahuan untuk menggunakan segala ilmu pengetahuan yang ada untuk memajukan diri.

quran. Ia juga dikenali sebagai ilmu fardhu kifayah. penyelidikan dan kajian.ilmu wahyu daripada Tuhan. ilmu menurut Islam terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: Ilmu pertama. daya usaha akal melalui pengalaman.ilmu hasil daripada pencapaian sendiri. bahasa Arab. perundangan Islam dan sejarah Islam mengikut keperluan dan kemampuan seseorang. Ilmu ini mempunyai nilai kegunaan dalam kehidupan manusia. Juga ilmu pengajian Al.Hierarki Pengetahuan dalam Islam  Secara umumnya. hadis. Ia tergolong dalam ilmu fardhu ain iaitu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap muslim. Ilmu kedua. .

Hierarki Pengetahuan dalam Islam  Ilmu-ilmu ini terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu. ilmu tasawuf. paling tinggi dan kadangkala berada di luar jangkaan akal dan pancaindera manusia. tafsir. Ilmu wahyu.kesedaran yang diberikan oleh Tuhan . ilmu kalam. hadis. fikah. Ilmu wahyu Ilham Rasional Empirikal . Ilham.terdiri daripada ilmuilmu seperti Al-quran.Ilmu jenis ini tidak dimiliki semua orang. Kebenaran ilmu ini bersifat mutlak.

Ilmu ini tidak berupaya mengkaji alam rohani apatah lagi sifat-sifat Tuhan.Hierarki Pengetahuan dalam Islam Ilmu rasional. .Ilmu yang terhasil berdasarkan daya kekuatan akal. Akal berfungsi sebagai alat merumus dan membuat kesimpulan berdasarkan penggunaan pancaindera. Ilmu empirikal.Ilmu dan fakta yang lahir daripada tanggapan pancaindera zahir. penerapan pancaindera dan pengumpulan maklumat yang melibatkan logik akal.

Tingkatan-tingakatan ilmu Wisdom (Hikmah) Knowledge (Pengetahuan) Information (Maklumat) Data (Data) .

1993) Volume Completeness Objectivity Less is More Value Structure Subjectivity Wisdom Knowledge Intelligence Information Facts .From Facts to Wisdom (Haeckel & Nolan.

WHAT HOW WHY Golden circle Start With Why Simon Sinek .

CONCLUSION .

Related Interests