Determinarea şi aprecierea

Determinarea şi aprecierea
efortului fizic profesional
efortului fizic profesional
Efortul profesional = totalitatea modificărilor
adaptative ale organismului în timpul muncii
(solicitări motorii, senzoriale şi neuropsihice)
Motivaţia determinării
Motivaţia determinării
v
O bună selecţie şi orientare profesională in cadrul ex med la O bună selecţie şi orientare profesională in cadrul ex med la
incadrarea in munca,coreland cerintele energetice ale postului de incadrarea in munca,coreland cerintele energetice ale postului de
munca cu posibilitatile morfo funct (osteo musculare,respiratorii,cardio munca cu posibilitatile morfo funct (osteo musculare,respiratorii,cardio
vasc) ale salariatului vasc) ale salariatului
v
Urmărirea corectă a adaptării muncitorilor angajaţi Urmărirea corectă a adaptării muncitorilor angajaţi
v
Efectuarea corectă a controlului medical periodic(in functie de Efectuarea corectă a controlului medical periodic(in functie de
expunerea si solicitarile profes,coreland,odata cu inaintarea in varsta expunerea si solicitarile profes,coreland,odata cu inaintarea in varsta
a salariatului,cerintele energetice ale postului ocupat(intensit efort a salariatului,cerintele energetice ale postului ocupat(intensit efort
fizic,al profesiunii)cu posibilitatile anatomo fiziologice ale salariatului fizic,al profesiunii)cu posibilitatile anatomo fiziologice ale salariatului
v
Consilierea conducerilor SC,institutii,etc,in realizarea masurilor celor Consilierea conducerilor SC,institutii,etc,in realizarea masurilor celor
mai eficiente de reducere a intensitatii efortului fizic prin mai eficiente de reducere a intensitatii efortului fizic prin
automatizarea,robotizarea unor procese tehnologice,organizarea automatizarea,robotizarea unor procese tehnologice,organizarea
ergonomica a muncii,stabilrea regimului de munca,a momentului si ergonomica a muncii,stabilrea regimului de munca,a momentului si
duratei pauzelor,cat si acoperirea necesarului de calorii prin duratei pauzelor,cat si acoperirea necesarului de calorii prin
alimentatie,in raport cu consumul energetic impus de activ efectuata alimentatie,in raport cu consumul energetic impus de activ efectuata

1. 1. Evaluarea consumului de energie cu ajutorul tabelelor Evaluarea consumului de energie cu ajutorul tabelelor
Calculul = (consumul/operaţie) x durata operaţiei
Clasificarea:
C. Activităţi cu caracter static: < 120 kcal/oră
D. Activităţi cu efort fizic mic: 121-175 kcal/oră
E. Activităţi cu efort mediu: 176-300 kcal/oră
F. Activităţi cu efort mare: > 300 kcal/oră
2. Metoda de determinare globală a cheltuielilor de energie 2. Metoda de determinare globală a cheltuielilor de energie
prin observaţia poziţiei şi gesturilor profesionale prin observaţia poziţiei şi gesturilor profesionale
Calculul: consemnarea poziţiei de lucru şi a tipurilor de mişcări x
numărul de kcal/oră
Valoarea A: pt.realizarea poziţiei de lucru
§ şezând ………….. 20 kcal/oră
§ în ortostatism ……. 40 kcal/oră
§
mergând ………….. 120 kcal/oră
§
urcând ……………. 250 kcal/oră
Valoarea B: pt.realizarea activităţii profesionale
§
munca cu mâinile: - uşoară …………. 25 kcal/oră
- grea ……………. 40 kcal/oră
§
munca cu braţele: - uşoară …………. 75 kcal/oră
- grea ……………. 125 kcal/oră
§
munca cu întregul corp: - uşoară …………. 200 kcal/oră
- medie ………….. 300 kcal/oră
- grea ……………. 400 kcal/oră
§ A + B = cheltuiala de energie necesară pt. efectuarea
efortului profesional
Valoarea C = valoarea metabolismului de întreţinere.
Nr.ore x 72 kcal/oră
§
A + B + C = cheltuiala de energie pe întreg schimbul de
lucru (Norme MM)
3. Metoda de determinare prin măsurarea unor
parametri fiziologici (puls, temperatură
centrală, consumul de oxigen, frecvenţa
respiratorie, volum respirator etc.)
4. Metoda calorimetriei indirecte (Haldane –
Douglas)
Determinarea
Determinarea
şi
şi
aprecierea
aprecierea
microclim
microclim
a
a
tului in
tului in
d
d
ustrial
ustrial
Reprezintă starea climatică de la un loc de
muncă determinată de temperatură, umiditate şi
viteza de mişcare a aerului, de temperatura
suprafeţelor şi de radiaţiile calorice emise în zona
de lucru
§
Cunoaşterea procesului tehnologic
§
Cunoaşterea procesului de muncă şi a
cronogramelor profesionale
§
Natura, sursele şi cauzele microclimatului
nefavorabil
1. Stabilirea punctelor de determinare:
§
amplasarea surselor de noxe
§
locurile în care lucrează muncitorii
§ în baza cronogramei profesionale
§ spaţiile de comunicare între încăperi
§ la 0,5 – 1 – 1,5 m de la duşumea
2. Stabilirea momentelor de determinare:
§
cronograma profesională
§
variaţii minime (începutul, mijlocul, sfârşitul – zilei
de lucru)
§
variaţii intermitente (perioadele cu maxime
degajări)
§ cu/fără ventilaţie
§ anotimp cald/rece
3. Aparatura necesară
§
Psihometrul Assman (temperatură, umiditate)
§
Anemometru (curenţi aer: v > 1m/s)
§
Catatermometrul Hill (curenţi aer: v < 1m/s)
§
Globtermometru/radiometru (radiaţii calorice)
§
Termometrul cu bulb plat (temp. suprafeţelor)
4. Interpretarea rezultatelor
§
Raportarea la normele de MM
§ Medicul – gradul de adaptare a muncitorilor
§ Indicatori fiziologici / psihologici (senzaţia termică
subiectivă, puls, TA, frecvenţa respiratorie,
temperatura corpului)
BP – MICROCLIMAT CALD
BP – MICROCLIMAT CALD
Locuri de munca cu expunere la microclimat cald
Ind metalurgica,siderurgica,constructoare de
masini → profesii de turnator formator,laminator,forjor,etc
- Ind extractiva → operatii de perforaj,inaintare in mine
adanci
- Ind sticlei si ceramicii → topirea sticlei, turnarea in
forme
Ind textila → vopsitorie,imprimerie, finisaj (filaturi de
bumbac,lana)
- Ind alimentara → fabrici de paine,biscuiti,brutarii
§
Senzaţia de căldură( acumulare de căldură)
§ potenţată de: umiditate crescută, atmosferă calmă
§ diminuată de: umiditate scăzută, curenţii de aer
§
Reacţii adaptative :
§ căldura internă = activ. musculară + căldură din mediu
§ mecanism de reglare = creşterea termolizei = evaporarea
transpiratiei (vasodil., sudoraţie)
§ expunere repetată = adaptare = stabilitate mai mare a temp.
centrale
– J ourpoooii)itopro ouv) iri ôr trpµopryiopr
– ¹ ôrþitui ouôopoi, J )ov).ôr NoXi rt).
Tablou clinic
Tablou clinic
Manifestari patol. consecutive hipersudoratiei
- Edemul la caldura →membrele
inf(glezne,picioare)→incapacitate temporara de munca
Deshidratare – frecv pers neclimatizate.
- sete intensa,limba uscata → delir,coma in absenta
tratam(ingestie fortata de apa(6-8 l/24h)/sol glucoza5%iv
Manifestari patol consecutive vasodilatatatiei cutanate
- Colapsul caloric (sincopa de caldura)→pierderea brusca a
cunostintei pt scurt timp(1-2 min)→toleranta scazuta la T ↑
- Epuizarea la caldura – pers neaclimatizate
- ap CV- hipotensiune,tahicardie
- ap digestiv – greturi,varsaturi
- simp neurovegetative - slabiciune , vertij,dezorientare

Manifestari patol. datorate decompensarii sist. de
termoreglare
- Insolatia – debut brutal ,cefalee,senzatia de
urinare,pierderea cunostintei,maxilar inclestat,ms cefei
contractati → convulsii,hipotermie,coma


Profilaxie
Profilaxie
Profilaxie tehnica
Sisteme de ventilatie eficiente
Ecrane protectoare impotriva surselor de caldura
Hote de aspirare deasupra suaselor de caldura
AC
- automatizarea si mecanizarea proceselor de productie care
reduc efortul fizic si nr personalului expus
Limitarea duratei de expunere la caldura
Echipament de protectie adecvat
Limitele fiziol pt munca in ambianta calda
- 30 - munca fizica usoara ̊
- 28 - efort fizic moderat ̊
- 26,5 - munca fizica grea ̊
BP – MICROCLIMAT RECE
BP – MICROCLIMAT RECE
Mecanismele de termoreglare sunt depasite
Aparare- mec de termoreglare fizica – limitarea eliminarii
caldurii din ext
- mec de termoreglare chimica – cresterea
termoproductiei prin marirea arderilor metabolice
- imbracaminte adecvata
Locuri de munca,profesiuni expuse
- muncitorii din constructii,paznici,marinari,muncitori forestieri,
cei care lucreaza in spatii frigorifice – fabrici de
gheata,depozite frigorifice
- Muncitorii din santiere navale,exploatari petroliere
Tablou clinic
Tablou clinic
Manifestari patol locale – Degeraturile
Semne de ischemie a zonei afectate – hipotermie,paloare,
pierderea sensibilitatii → dureri, amorteli,furnicaturi in zona
afectata → circulatia revine la normal la cateva ore dupa
incetarea expunerii la frig
2. atunci cand revenirea circulatiei nu mai este posibila →
necroza a tes → 4 grade de severitate ( cianoza
superficiala → necroza tes profunde)