SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF

INTERPRETAREA IMAGINILOR RADIOGRAFICE
Radiodiagnostic – an IV curs 7

SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF

LOGIN - După efectuarea radiografiei – a 2-a etapă a de-mersului radiodiagnosticului o reprezintă studiul ima-ginii radiografice, a componentelor sale grafice – pt ca în final imaginea radiologică să fie interpretată Imaginea radiologică - definită ca: o sumă de tente, nu-anţe, tonalităţi de alb, cenuşiu sau negru (=intensita-tea), uniforme sau neuniforme (=structura), mărginite de contururi bine individualizate sau şterse, care crează forme, de dimensiuni variate, unice sau multiple (=nu-măr),

SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF

În concluzie (LOGIN)– imaginea radiologică este formată de un ansamblu ordonat de elemente grafice: - intensitate radiologică - contururi - structură radiologică - formă - dimensiune - număr - topografie = localizare - cronologie Procesul patologic alterează imaginea radiologică normală prin modificarea componenetelor grafice ale acesteia astfel încât procesul patologic îşi

dentina. negru. corticala osoasă. TM osteogene (osteoformatoare) osteosarcom .alb – smalţul.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Intensitatea radiologică = nuanţele de alb. TB. lucrări protetice. cenu-şiu – determinate de gradul de atenuare/absorbţie a ra-diaţiilor: . obturaţii.

alb – … TB. TM osteogene (osteoformatoare) osteom osteoame multiple .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Intensitatea radiologică .

. sinuzitele.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Intensitatea radiologică .cenuşiu – spongioasa osoasă. TB. TM. imaginea de ansamblu prin sumare. cariile incipiente.. sinus maxilar chist folicular condrom .

canalul mandibular. granulom apical sinus maxilar carie .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Intensitatea radiologică .. canalul radicular. cariile. sinusurile paranazale..negru – camera.

defectele osoase chirurgicale. chisturile. TB. granuloamele.. Fractură radiculară Parodontopatie marginală defect postchiTB osoasă rurgical . TM osteodistructive.negru – …pungile parodontale.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Intensitatea radiologică ..

maxilar ..SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Intensitatea radiologică .. fractură creastă alveolară fracturi – mandibulă.. fracturile.negru – ..

bazilara mandibulei. etc .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Contururile = reprezintă limita exterioară.: coroanele dentare.contururile structurilor anatomice – pt viscerocraniu – sunt în general nete. rădăcinile.contururile proceselor patologice – reprezintă . sinusul maxilar. relaţia de vecinătate. trecerea de la o structură anato-mică la alta. delimitarea. sau de la teritoriul sănătos la cel afectat de procesul patologic . bine trasate – determinând o bună individualizare a structurilor anatomice normale – ex.

imprecise – chisturile suprainfectate. TB – eventual reprezentată de o linie albă (reacţie osteosclerotică) . distrofiile osoase.nete – chisturi.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Contururile . unele TB. TM în general Chist mandibular – contur net Osteosarcom – conturi imprecis .contururile proceselor patologice – pot fi: .

.imprecise – chisturile suprainfectate.contururile proceselor patologice – pot fi: .nete – chisturi linie albă (reacţie osteosclerotică) . Chist radicular Chist radicular suprainfectat .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Contururile ..

cât şi pt opaci-tate radiotransparenţă omogenă şi radiotrans-parenţă neomogenă. opacitate omogenă şi opacitate Carcinom mandibulă . atât pt transparenţă.neomogen neomogenă Chist mandibular omogen .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Structura radiologică – se referă la uniformitatea (omogenitatea) sau neuniformitatea (neomogenitatea) tentei de culoare.

SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Structura radiologică . dentină. Odontom tuberozitar – radioopacitate omogenă Chist maxilar – radiotransparenţă omogenă . chisturile.uniformă = omogenă – formaţiunea anatomică sau patologică prezintă aceeaşi tentă de nuanţă pe toată suprafaţa smalţ... osul spongios. diferite TB. corticala.

uniformă = omogenă Chist maxilar – transparenţă omogenă Displazie fibroasă maxilară .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Structura radiologică .Opacitate omogenă .

. prezentând toate nuanţele: albul strălucitor al smalţului . de obicei întrepătrunzându-se de o manieră neregulată..variate tente de cenuşiu – negrul sinusurilor = datorită complexităţii structurale TB.neuniformă = neomogenă – nuanţe variate de inten-sitate = tentele de cenuşiu.. alternând cu cele albe şi negre. osteomielite.. TM. greu descriptibilă viscerocraniul per global are o imagine radiologică nemogenă.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Structura radiologică .

SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF Osteomielită – transparenţă neuniformă  Osteomilelită – transparenţă neuniformă Structura radiologică .neuniformă = neomogenă Cherubism – transparenţă neuniformă Sarcom mand – transparenţă neuniformă .

“fagure de miere” Ameloblastom “baloane de săpun” Tum cu mieloplaxe “fagure de miere” .pt procese patologice. pot exista şi septări = condensări liniare şi curbi-linii care circumscriu forme variate “baloane de săpun”.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Structura radiologică .neuniformă = neomogenă . în special pentru cele transpa-rente.

neuniformă = neomog. transparenţe septate Cherubism – transparenţă septată .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Structura radiologică Cherubism – transparenţă septată .

Odontoame – opacitate neuniformă Osteosarcom – opacitate neuniformă Fibrom osifiand – opacitate neuniformă .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Structura radiologică .opacitate neunif.

limitate – la unele subansamble anatomice – ex. B.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma – se referă la conformaţia externă a unei forma-ţiuni anatomice normale sau a unui proces patologic. Paget.: modificarea formei sinusurilor maxilare. .globale – interesează întreg viscerocraniul. prognaţie/retrognaţie mand/max. fiind adaptată funcţiei şi făcând par-te din anatomia radiologică. osteo-petrozis imperfecta. este integrată în ansamblul anatomic al viscerocraniului. Modificările de formă sunt: . sau osul în totalitate – în: leontiazis ossea. . delimitat de contururile sale .formaţiunile anatomice – normal forma respectă un model prestabilit.

globale Boala Paget .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma .

SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma .limitate Hipoplazie condiliană stg. . Condrom condilian Hiperplazie condiliană stg.

inversează curburile incizurii sigmoide. . fără distrucţia pereţilor osoşi externi (corticalele mandibulei) – dă im-presia că în interiorul osului Ameloblastom “os suflat” este o sursă de aer care balonizează osul – Rx = zonă extinsă de osteoliză care măreşte volumul zonei afectate. marginii ant. deformează segmentul osos subţiază şi bombează corticalele.“os suflat”– apare mai ales la mandibulă – prin creşte-rea lentă a procesului expansiv intraosos.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma – imagini caracteristice: .

“os suflat” .“os suflat” .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma – imagini caracteristice: Ameloblastom .“os suflat”– la mandibulă Ameloblastom .

liniar-zimţată. . rotundă.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma .procesele patologice – ovalară.. liniară. neregulată..

. tumoră cu mieloplaxe .“fagure de miere” – ameloblastom. Ameloblastom “baloane de săpun” Tum cu mieloplaxe “fagure de miere” ...SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma – imagini caracteristice: ..“baloane de săpun” – ameloblastom..

convexe spre exterior.de formă policiclică.“nor cumulus” – contururile exterioare . adamantinom. . tumori cu mieloplaxe. cu vârfurile orientate spre interiorul transparenţei) – în: chisturi. poliarcuată (arcuri de cerc.. cherubism.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma – imagini caracteristice: .. unite prin incizuri ascuţite.

“inimă de carte”= radiotransparenţă pe linie mediană. sub fosele nazale – prezintă în porţiunea superioară o incizură (=determinată de spina nazală anterioară) şi o prelungire inferioară interincisivă .SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Forma – imagini caracteristice: .“măr” – la pacienţii edentaţi frontal – lipseşte expansiunea inferioară – astfel încât dă aspectul de măr Chist canal nazoincisiv “măr” .

mandibula. masivul facial sau craniul în totalitate – apar în contextul anomaliilor maxi-lare de dezvoltare.. a malformaţiilor congenitale ..formaţiunile anatomice – pot fi interesate ma-xilarul.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Dimensiunea – se referă atât la mărimea – for-maţiunilor anatomice. cât şi a la cea a proce-selor patologice . – şi pot fi cuantificate cu exactitate prin in-termediul RADIOCEFALOMETRIEI (utilizată .

.: distal de rădăcina PM2 – până la marginea bazilară.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Dimensiunea ..procesele patologice – se exprimă în cm. incizura sigmoidă.. sau se utili-zează repere topografice (ex. marginea posterioară a mandibulei.

luxaţii.armonia topografică a segmentelor scheletice – se re-feră la deplasarea unor segmente osoase de diferite ca-uze: fracturi.formaţiunile patologice – se utilizează repere anato-mice cunoscute: linia mediană. se folosesc şi distanţe în cm. TM care . dar şi la modificările armoniei topogra-fice ale diferitelor segmente scheletice . la nivelul sinusului ma-xilar. în corpul mandibulei în regiunea molară. TB.. mm faţă de diferite repere . în regiunea frontală maxilară .. paramedian.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Topografia – se referă la precizarea sediului unei forma-ţiuni patologice..

.interesează în special dinţii . .pt formaţiunile anatomice .supranumerari – al patrulea molar.)  Cronologie – se referă la cronologia dezvoltării diverse-lor segmente ale masivului facial – modificări care apar în variatele anomalii de dezvoltare = radiografic se de-termină discrepanţa dintre imaginea radiologică a craniului (cefalometrie) şi aspectul corespunzător ..SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A AFECŢIUNILOR OMF  Număr . multiple (chisturi periapicale.. odontoame. meziodens .. osteoame.pt procesele patologice – unice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful