You are on page 1of 8

calculati lungimea de unda a radiatiei folosite.transformam in radiani: 1800 …………………………….Pe o retea cu n=100 tras/mm cade la incidenta normala un fascicul de lumina monocromatica.α1 ) /n Cum α2 . π rad 3.1. Rezolvare Pentru unghiuri mici. φ φ=(3.α1 = 30 30’ ..5*π)/180 Deci λ=(3.Stiiind ca unghiul dintre maximul de ordin 2 si cel de ordin 1 este de 30 30’ .α1 )=λ(k2 -k1 ) l=1/n =>λ= l(α2 .50 ………………………….sin α≈α iar pentru cele doua maxime de difractie avem: lα1=k1λ lα2=k2λ =>l(α2 ..5*3.α1 )/(2-10= (α2 .14)/(180*105)=6.10*10-7m=610 nm deoarece n=100 tras/min=100 tras/10-3m=105 tras/min .

2μm.05 m.Un fascicul paralel de lumina monocromatica cade normal pe o retea de difractie cu constanta l=1.16 cm .5cm c)Δx=kf ((λmax-λmin)/l)=2f((λmax-λmin)/l) λmin=380 nm λmax=760 nm => Δx=3.Aflati a)lungimea de unda a luminii folosite daca maximul de difractie de ordinul intai se formeaza sub unghiul de 300 b)distanta pe ecran intre maximul de ordin 3 si cel de ordin 0 c)latimea spectrului de ordin 2 daca iluminam reteaua normal cu lumina alba iar unghiurile de difractie sunt mici Rezolvare a) l sinα=kλ =>λ = l sinα=600 nm b) x3= 3fλn=7.2. Figura de difractie de observa pe un ecran plasat in planul focal al unei lentile convergente cu f=0.

unde k1max si k2max sunt ordinele de maxim de difractie pentru maximele formate de o parte si de alta a maximului central(obtinute pentru sinα=1).O retea de difractie plana cu constanta l=10-6 m este iluminata sub un unghi de incidenta i=300 cu o radiatie monocromatica cu lungimea de unda λ=500 nm.3.Care este numarul total al maximelor care se pot forma? Rezolvare Numarul total de maxime de difractie este egal cu k1max+k2max+1 .Lor li se adauga 1 pentru maximul central.Astfel: k1max= l(1+sin i)/λ=(10-6*(3/2))/(5*10-7)=3 k2max= l(1-sin i)/λ= (10-6*(1/2))/(5*10-7)=1 Rezulta: Nmax=3+1+1=5 .

Cum k este un numar intreg.astfel ca δ=kλ Obtinem l sinα =kλ=> sinα = kλ/l=> α=300 c)Pentru a calcula ordinul maxim care se obtine pe ecran in cazul difractieie tinem cont ca α<=900 => =>sin α<=1=> kλ/l<=1=>k<=l/λ.atunci kmax=[l/λ]=4.in cazul incidentei normale.se formeaza maximul principal si acelasi numar de maxime simetrice de-o parte si de cealalta a maximului principal.Deoarece pe ecran.atunci numarul total de maxime care se formeaza pe ecran este N=2kmax+1=9 .Sa se afle: a)constanta retelei de difractie b)unghiul sub care se formeaza maximul de ordin 2 c)numarul total de maxime care se formeaza pe ecran Rezolvare a)l=L/n=2.4.5μm b) α δ x α f R L Deoarece lumina monocromatica cade sub incidenta normala pe reteaua de difractie .Conditia pentru a se obtine un maxim de difractie este ca diferenta de drum dintre razele care interfera sa fie un multiplu par de semilungimi de unda. diferenta de drum intre razele care interfera pornind de la doua fante vecine este δ= l sinα ca in figura.Un fascicul paralel de lumina monocromatica cu lungimea de unda λ=625 nm cade sub incidenta normala pe o retea de difractie plana care are N=16000 trasaturi pe o lungime activa L=4cm.

Din α<=900 => =>sin α<=1=> kλ/l<=1=>k<=l/λ astfel ca ordinul maxim al spectrului care observa pe ecran este kmax=[l/λ]=3.deoarece kmax=3.Din sinα= sinα1=>nkλ=nk1λ1=>kλ=k1λ1=>3k=2k1=>deoarece ordinele k si k1 sunt numere intregi obtinem valorile k=2 si k1=3.iar numarul total de maxime care se formeaza pe ecran este N=2kmax+1=7 c)Daca se ilumineaza concomitent reteaua de difractie cu radiatiile cu lungimi de unda λ si λ1.Maximele celor doua radiatii se suprapun pe ecran de 3 ori. .odata pentru k=0 in pozitia maximului principal si de doua ori simetric fata de aceasta la k=2.O retea de difractie cu constanta retelei l=2μm este iluminata normal cu o radiatie monocromatica cu lungimea de unda λ=600nm.5.Sa se afle: a)numarul de trasaturi pe unitatea de lungime b)ordinul maxim al spectrului care se observa pe ecran precum si numarul total de maxime care se formeaza pe ecran c)daca se ilumineaza reteaua de difractie concomitent si cu radiatia λ1=400nm se se precizeze de cate ori se suprapun maximele celor doua radiatii pe ecran Rezolvare a)n=1/l=500 trasaturi/mm b)Din l sinα =kλ=> sinα = kλ/l=nkλ.atunci acestea se vor suprapune pe ecran prima data cand unghiurile de difractie ale maximelor vor avea aceeasi valoare.

Sa se afle: a)numarul franjelor care se observa pe ecran b)distanta dintre maximul central si maximl de ordinul 1.astfel ca sinα =λ/l=0.astfel ca α= α1.O retea de difractie cu largimea unei fante a=1μm si cu distanta dintre doua fante consecutive b=7 μm este iluminata normal cu radiatia cu lungimea de unda λ=400nm.daca franjele sunt observate cu ajutorul unei lentile cu distanta focala f=40cm c)lungime de unda λ1.6.Deoarece sinα <0.1.daca iluminand reteaua concomitent cu lungimile de unda λ si λ1 maximul de ordinul k=5 al primei radiatii se suprapune cu maximul de ordin k1=4 al celei de-a doua radiatii Rezolvare a)constnata retelei de difractie este l=a+b=8 μm .Din l sinα =kλ=> sinα = kλ/l si α<=900 =>sin α<=1=> kλ/l<=1=>k<=l/λ .Numarul franjelor care se observa pe ecran este N=2kmax+1=41 b)Din l sinα =kλ calculam sinusul unghiului sub care se observa maximul de ordin 1 .Cum l sinα =kλ si l sinα1 =k1λ1 obtinem kλ = k1λ1=> λ1= kλ /k1=500nm .Ordinul maxim observat este kmax=[l/λ]=20.aproximam sinα1 cu tgα1 si cum tgα1=x/f=>x=f tgα1 ≈f sinα1=2cm c)Conditia ce doua radiatii sa se suprapuna este ca unghiurile de difractie ale celor doua radiatii sa aiba valori egale.05.

unghiul de difractie dintre maximul de ordin 1 si cel principal este α1= α/2=10.0174) c)distanta dintre ordinele de maxim 3 .Raza unui indicator laser care emite lungimea de unda λ=600nm cade perpendicular pe fereastra transparenta a unei bancnote pe care se afla o retea de difractie.26 cm=>distantele dintre maximele de ordin 3 este d=2x3 ≈ 12.Sa se afle: a)frecventa radiatiei utilizate b)constanta retelei de difractie(sin 10 ≈0.1 putem aproxima sinα3 ≈ tg α3 .Cum tg α3 =x3/D=> kλ /l =x3/D=>x3= kλD/l ≈ 6.daca distanta de la bancnota la perete este D=1.7.Pe un perete cu care bancnota este paralele se observa franje de difractie.52 cm .052.48μm c)Sinusul unghiului de difractie corespunzator maximului de ordin k=3 este sinα3= kλ /l ≈ 0.2m Rezolvare a)ν=c/λ=5*1014 Hz b)Deoarece directiile care unesc centrul retelei de maximele de primul ordin fac intre ele un unghi α.Cum sinα3<0.Cum l sinα1 =kλ => =>l= kλ / sinα1 ≈ 34.Directiile care unesc centrul retelei cu maximele de primul ordin fac un unghi α=20.