UNIVERSITATEA ” DUNAREA DE JOS GALATI ’’ FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEZVOLTARE REGIONALA SI RURALA

PROIECT DE FINANŢARE EUROPEANĂ „INFIINTAREA RETELEI PUBLICE DE APĂ ÎN COMUNA SOMOVA, JUDETUL TULCEA”

Masterand: Grigore Iuliana
GALATI 2013

Judetul Tulcea.com . de inregistrare fiscala: 5463217 Adresa: Consiliul Local Somova.674 Adresa de e-mail: mariustrifan@yahoo. Mare. Judetul Tulcea. Informatii privind solicitantul  SOLICITANT       Denumire organizatie: Consiliul Local Somova Cod.1955 Functie: Primar Domiciliul: Comuna Somova. nr.059 Fax: 0240/ 541.com  TIPUL SOLICITANTULUI Unitate administrativ – teritoriala (autoritate a administratiei publice locale)  REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI        Nume şi prenume: Cosovei Nicolae Data naşterii: 09.059 E-mail: primaria.089 Număr de telefon: 0756.20 Telefon: 0240/ 541.INFIINTAREA RETELEI PUBLICE DE APA IN COMUNA SOMOVA.25 Număr de fax: 0240/ 535.352. JUDETUL TULCEA I.somova@yahoo.11. Nr. Str.

” 2. Descrierea proiectului 2.II. dezvoltarea satelor.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI     Tara: Romania Regiunea: Sud – Est Judetul: Tulcea Localitatea: Somova . îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale.1 AXA PRIORITARA A PROGRAMULUI EUROPEAN SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE    Programul: Programul National de Dezvoltare Rurala Axa Prioritara: Masura 322 se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” Domeniul de interventie: Masura 322 – „Renovarea.

3 DESCRIEREA PROIECTULUI 2.2. atragerea de investitori care să contribuie la crearea de noi locuri de muncă şi implicit la creşterea veniturilor locuitorilor.1 Obiectivele proiectului îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia din aceasta zonă rurală. protejarea sanătăţii populaţiei de efectele oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman. satisfacerea deplină a cerintelor de apă ale populaţiei prin montarea de cişmele în fiecare curte. asigurarea calităţii apei potabile şi încadrarea în cerinţele impuse de Directiva CE 98/83 OC. având în vedere legătura strânsă dintre mediu şi celelalte sectoare economice şi sociale. implementarea acestui proiect va contribui la o dezvoltare durabilă a întregii zone.3. reducerea discrepanţelor dintre zonele rurale şi urbane. creşterea numărului de locuitori din această localitate prin modernizarea comunei şi prin dispunerea acestora de un confort mai mare.         .

2. adică 32. Comuna nu beneficiaza de alimentare cu apă sau canalizare menajeră în sistem centralizat. Necesitatea investiţiei este determinată şi de amplasarea comunei la numai 12 km de judetul Tulcea. in anul 2000 doar circa 3. aceasta fiind strabatuta de DN22.500 locuitori. alături de alte elemente ale infrastructurii edilitare.3 milioane. beneficiau de alimentarea cu apă în sistem centralizat Conform datelor furnizate de Directia Judeteană de Statistică Tulcea. sezonier sau permanent.7%.1 milioane de locuitori din mediul rural. Mai mult. distanţa mică faţă de judetul Tulcea favorează migrarea populaţiei urbane în zona rurală. la ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei Somova erau înregistrati 4.2 CONTEXTUL PROIECTULUI  Alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor din România este în măsură să ilustreze. alimentarea cu apă a gospodariilor individuale şi instituţiilor publice se face din surse locale (fântâni).3. deficitul de utilităţi şi de servicii publice din mediul nostru rural în comparaţie cu cel urban. Se apreciază că din 10.    .

Proiectul poate duce la dezvoltarea sectoarelor agricole. Prin realizarea acestui proiect se estimează o scadere a migraţiei populaţiei datorită creării de noi locuri de muncă în zonă. reducerea disparităţilor dintre zone. principala ocupaţie a localnicilor este agricultura de subzistenţă.3 JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI  Prin acest proiect se urmăreşte o îmbunătăţire a nivelului de trai a locuitorilor. contribuind astfel la creşterea veniturilor proprii ale populaţiei şi implicit a nivelului de trai. atragerea cât mai multor investitori.2. asigurarea unui confort ridicat. În momentul actual. turismul şi serviciile. iar o mica parte dintre aceştia lucrează in judetul Tulcea. economice. Realizarea proiectului poate atrage investitori în zonă atât datorită amplasamentului cât şi facilităţilor create.  .3.

2.3. agentii economici potentiali.         . Primaria Somova. atragerea populatiei urbane pentru construirea de locuinte. prin atragerea de fonduri (impozite si taxe) odata cu dezvoltarea economica a zonei. agentii economici aflati in zona. Pe langă aceste doua categorii de beneficiari directi si indirecti. realizarea acestui proiect poate aduce si o serie de beneficii socioeconomice cum ar fi: cresterea nivelului de trai al populatiei.4 POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI / GRUPUL TINTA a) Beneficiari directi: populatia care beneficiaza de prezentul proiect. protectia mediului inconjurator si a sanatatii populatiei. b) Beneficiari indirecti: intreaga populatie a satului.

robineţi. inclusiv documentaţii pentru avize şi autorizaţii. Această etapa cuprinde alegerea unei firme specializate care să se ocupe cu realizarea propriu-zisă a proiectului. La locul de captare se va construi şi un rezervor care va duce la o siguranţă mai mare în funcţionare prin volumul de apă înmagazinată. 9. după care aceste avize şi acorduri vor fi trimise pentru a fi aprobate. altitudine. care să corespundă cerinţelor solicitantului pentru întocmirea proiectului aferent investiţiei. tipul de sol specific. În această etapă are loc realizarea proiectului tehnic precum şi întocmirea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare realizării obiectivului investiţional. 3 Studii de teren. cişmele etc. se vor monta conducte din PVC. Se vor săpa şanţurile pentru conducte. Această etapă constă în alegerea unei echipe specializate. . Reţele de transport şi distribuţie. Montarea utilajelor. 10. rocile şi sedimentele din componenţa solului. 5. În această etapa va avea loc captarea apei care se va face dintr -un lac aflat in aproprierea localitatii Somova. Aceste studii vor face referire la amplasarea geografică a satului. Organizare licitaţie de execuţie. ACTIVITATILE PROIECTULUI Activităţile de înfiinţare a reţelei publice de apă: 1. 2. Organizarea de licitaţie de proiectare. Verificarea tehnica a lucrării. 8. 7. Furnizare utilaje şi echipamente. 4. cu acelasi nume ca si al localitatii. Se vor verifica toate conductele şi robineţii pentru a se evita pierderile de apă şi orice alte eventuale probleme ce pot apărea. Executarea lucrărilor la sursă. Întocmirea proiectului tehnic. 6. probe şi teste. Organizarea şantierului.

7 CALENDARUL ACTIVITATILOR Persoana responsabila cu implementarea activitatii Solicitantul Echipa de proiectare Nr. licitatie de proiectare x x x x 2 Studii de teren 3 Intocmire proiect tehnic +documentatii pentru avize si acorduri Solicitantul 4 Org. licitatiei de executie Solicitantul Echipa de executie x x x x x x x x x x x 5 Organizarea santierului Furnizare utilaje si echipamente 6 Furnizorul de echipamente 7 Montare utilaje Executarea lucrarilor la sursa Furnizorul Echipa de executie 8 9 Retele de transport si distributie Echipa de executie Solicitantul+ echipa de executie Solicitantul 10 Verificarea tehnica a lucrarii. 1 Activitate Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Org.6 DURATA PROIECTULUI – 15 luni / 2.3. Crt. probe si teste 11 Receptia finala a lucrarii . 2.3.

echipamente etc.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A) Echipa de proiect: Managerul de proiect Atribuţii:  urmăreşte ca proiectul să fie finalizat la momentul stabilit. astfel pentru orice neregularitate va trebui să găsească soluţii.  oferă informaţii despre partea tehnică a proiectului.  supraveghează în mod constant cheltuielile astfel încât sa nu se depăşească bugetul stabilit.  face un bilanţ al cheltuielilor şi veniturilor.  supraveghează activitatea de la momentul începerii si până la finalizarea ei.. Reprezentantul legal de la Direcţia de ape Atribuţii:  va monitoriza desfăşurarea proiectului în conformitate cu normele Direcţiei publice de apă.  obţine aprobările necesare pentru demararea lucrărilor.  va inspecta proiectul o perioadă de timp după finalizarea lui. Personal specializat pe partea de instalaţii: Atribuţii:  sunt cei care se ocupa de partea de instalaţii a proiectului. Managerul de resurse umane Atribuţii:  se ocupă cu recrutarea şi selecţia personalului care va participa la realizarea proiectului.  urmăresc desfăşurarea întregii activităţi in conformitate cu standardele prevăzute. urmărind prin acesta limitarea bugetul iniţial stabilit. materiale. .  se asigură că apa este potabilă şi că nu prezintă un pericol pentru populaţie.  supraveghează activitatea personalului implicat în activitate.  va fi responsabil de proiect şi după finalizarea lui.2.  contactează firmele care se ocupă cu activităţile conexe proiectului. Managerul contabil Atribuţii:  înregistrează toate intrările şi ieşirile de materii prime.

Managementul prin proiecte reprezintă un sistem de management cu o durată de acţiune limitată până la caţiva ani. prezintă rezultatele la care doresc să se ajungă şi aşteptările pe care le au de la fiecare compartiment în parte. Metodologia de implementare Există 3 metodologii de implementare a proiectului şi anume: managementul prin proiecte. desfăşurate în raport cu bugetul estimat al proiectului. Acesta se referă atât la procesul de achiziţie de echipamente necesare cât şi la procesul de acoperire a costurilor aferente proiectului.B) Echipa de execuţie este formată din totalitatea muncitorilor care participă în mod direct la desfaşurarea lucrărilor. supervizaţi şi coordonaţi în mod continuu de către inginerul executant şi proiectant. . managementul prin obiective şi managementul prin buget. vizând de asemenea activităţile desfăşurate în perioada de implementare a proiectului cum ar fi stabilirea suprafeţei de desfăşurare a proiectului. Este conceput în vederea soluţionării problemelor cu un puternic caracter inovaţional care implică aportul a mai multor specialişti din diferite compartimente. Managementul prin obiective – este o tehnică prin care se fixează scopuri precise pentru organizatie. managerii definesc responsabilităţile fiecărui participant la proiect. Managementul prin buget – se referă la totalitatea activităţilor proiectului desfăşurate în perioada de implementare.

.monitorizarea funcţionării utilajelor astfel încât orice problemă să poată să fie rezolvată în cel mai scurt timp.cutremure. . .probleme de comunicare.întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale.retragerea sprijinului politic local.nerespectarea condiţiilor de sănătate şi securitate. de accea este necesar să se ţină cont de condiţiile climatice din zonă -monitorizarea desfăşurării proiectului astfel încât să se respecte condiţiile de calitate.lipsa de personal specializat şi calificat. . -selectarea persoanelor calificate şi specializate în funcţie de cerinţele postului.întârzieri ale procesului de licitaţie. . monitorizarea şi controlul proiectului 6 Riscuri operaţionale . sănătate şi securitate. . .subiectivitate în selectarea contractului. crt.evaluarea aşteptărilor comunităţii. Riscuri politice şi sociale .scăderea disponobilităţilor de plată ale populaţiei. . .monitorizarea atenta a desfaşurarii proiectelor.renunţarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice . 1 Tipuri de risc Riscuri Financiare . 3 4 Riscuri naturale .deţinerea de informaţii despre furnizori şi despre contractele anterioare ale acestora. . 2 Riscuri contractuale .Nr.probleme în funcţionarea echipamentelor. . . utilajelor etc.control defectuos al calităţii.lipsa surselor interne şi/sau externe de finanţare.acordarea unei atenţii sporite fazei de negociere a contractelor.evaluări geotehnice neadecvate. . . .urmărirea şi planificarea cheltuielilor . . .planificarea. Riscuri tehnice .inundaţii. .majorarea impozitelor. 5 .incendii.erori în documentaţia de execuţie.planificarea bugetului. controlat şi evitat. Riscurile naturale sunt greu de prevăzut.creşterea totală a costurilor. . . Masuri .

 Aviz favorabil din partea operatorului regional de apă-canal. . apă.  Avize şi acorduri pentru protecţia mediului şi a apelor. etc. telecomunicaţii.  Certificatul de urbanism.  Avize şi acorduri de privind asigurarea utilităţilor: energie electrică.Avize si acorduri principale: Pentru prezentul proiect se vor obţine:  Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei.  Alte avize de specialitate.

economice: de exemplu cantitatea de produse agricole obţinute de către locuitori poate creşte simţitor prin efectuarea de irigaţii în perioadele de secetă.    . desfăşurarea proiectului se va face conform previziunilor şi de asemenea. de asemenea vor beneficia de o apă potabilă fără impurităţi. obiectivele vor fi realizate conform planificărilor. În urma realizării acestui proiect vor beneficia de apă toate instituţiile administrative din localitate precum şi fiecare gospodărie. condiţiile de viaţă se vor îmbunătăţii. Prin realizarea acestui proiect gradul de confort al populaţiei din localitatea Somova va creşte.2. Estimăm ca acest proiect va duce la beneficii sociale. care va fi testata în mod frecvent pentru a putea depista eventualele nereguli la timp. multe dintre persoanele care vor dori să locuiască la sat. vor alege această localitate datorită utilităţilor de care dispune. De asemenea şi creşterea numărului populaţiei din localitate poate constitui un beneficiu.5 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  Estimăm că datorită experienţei acumulate de către echipa de proiect în proiectele anterioare.

etc.  Informarea populaţiei privind beneficiile aduse de proiect în ceea ce priveşte starea de sănătate. agenţilor economici de pe teritoriul oraşului faţă de implementarea proiectului:  Educarea cetăţenilor pentru exploatarea şi întreţinerea obiectivului realizat. .  Informarea populaţiei prin raportarea periodică a stadiului de evoluţie a lucrărilor. menite să cuantifice atitudinea cetăţenilor. creşterea nivelului de trai.  Educarea cetăţenilor şi întreprinzătorilor particulari în ceea ce priveşte consumul raţional de apă. Metode inactive.6 INFORMARE SI PUPBLICITATE Promovarea acestui proiect se poate face în media locală sau naţională.2. În ceea ce privesc metodele de informare a populaţiei cu privire la implementarea proiectului. se pot utiliza: Metode active menite să cuantifice realizarea obiectivelor propuse:  Sondaje de opinie şi discuţii directe cu cetăţenii realizate de Consiliul Local Somova sau de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Tulcea.

sex. se va putea controla consumul de apă astfel încât apa să nu fie risipită. Poluatorul plăteşte – principiul vizează imputarea poluatorului a costului social al poluării pe care o generează. costul acestor măsuri trebuie să se recupereze din costul bunurilor şi serviciilor. iar totodată prin acest mod se va contribui la o dezvoltare durabilă. .3.1 EGALITATEA DE SANSE Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială. dizabilităţi sau orientare sexuală. Potrivit acestui principiu cheltuielile relative la măsurile de prevenţie şi luptă împotriva poluării stabilite de puterile publice pentru asigurarea unei stări acceptabile a mediului trebuie sa fie imputate poluatorului. populaţia va beneficia de un plus de confort şi se va realiza astfel unul din marii paşi care trebuie urmaţi pentru a diminua discrepanţele dintre zonele rurale şi urbane. lista satelor care nu beneficiază de aceste utilităţi se va mai micşora cu unul. Astfel prin înfiinţarea unei reţele publice de apă în localitatea Somova. vârstă. fără discriminări de origine etnică. religie. fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile. Astfel prin înfiinţarea acestei reţele de apă în localitatea Somova oamenii vor putea beneficia atât de apă potabilă. Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului.

4.1 BUGETUL PROIECTULUI Nr. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor 2 Capitolul 1 1 Cheltuieli neeligibile 3 4 3+4=5 6 Cheltuieli eligibile Total Euro TVA Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Capitolul 2 15000 45000 60000 11400 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3 4500 13500 18000 3420 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Capitolul 4 20000 60000 80000 15200 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază Capitolul 5 140000 420000 560000 106400 12500 37500 50000 9500 5 Alte cheltuieli Capitolul 6 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului 1375 4125 5500 1045 I II III TOTAL CHELTUIELI Alte cheltuieli neeligibile TOTAL GENERAL 193375 0 193375 580125 0 580125 773500 0 773500 146965 0 146965 . crt.

. din care: Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile Autofinantarea proiectului 0 193375 0 146965 Ib – IIa – IIc= 580125 TVA Asistenta financiara nerambursabila solicitata In care: I Valoarea totala a proiectului = Valoarea neeligibila a proiectului + Valoarea eligibila a proiectului + TVA II Contributia proprie in proiect = Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinantarea proiectului *Autofinantarea proiectului se va calcula numai in cazul proiectelor generatoare de venit. I a) b) c) II a) b) c) III IV Surse de finantare Valoarea totala a proiectului.4. crt. din care: Valoarea neeligibila a proiectului Valoare (Euro) 920465 193375 580125 146965 Valoarea eligibila a proiectului TVA Contributia proprie in proiect.2 SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful