You are on page 1of 32

PETA KONSEP 4.1 PERNIAGAAN ANTARABANGSA

MAKSUD PERNIAGAAN ANTARABANGSA FAKTOR-FAKTOR (SEBAB) YANG MEWUJUDKAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA KEPENTINGAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA KEPADA PENGGUNA, PENGELUAR, DAN NEGARA

Perniagaan Antarabangsa CONTOH: Perniagaan antarabangsa dilakukan antara Jepun dengan Singapura ataupun antara Malaysia dengan Belanda .

Cabang – cabang Perniagaan Antarabangsa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 Perbezaan Sumber Alam Semula Jadi FAKTORFAKTOR (SEBAB) YANG MEWUJUDKAN PERNIAGAAN ANTARABANG SA 2 Tingkat Teknologi dan Kemahiran yang Berbeza 4 Hubungan Antarabang sa 3 Perbezaan Kos Pengeluaran .

. dan sumber alam yang berlainan 1 Perbezaan Sumber Alam Semula Jadi Perbezaan ini membolehkan sesebuah negara mengkhusus dalam pengeluaran barang tertentu. CONTOHNYA: a) Malaysia mengkhusus dalam pemgeluaran barang semi konduktor kerana mempunyai buruh yang mahir. b) Pulau Bali dan Nepal mengkhusus dalam industri pelancongan kerana dikurniakan dengan keindahan alam.Setiap negara mempunyai bentuk muka bumi. iklim.

mesin. sutera Thai. batik Malaysia. kemahiran dan seni pertukangan juga mangakibatkan pengeluaran yang berlainan CONTOHNYA: a) Amerika Syarikat dan Jepun mengkhusus dalam pengeluaran barang berteknologi tinggi seperti jentolak.2 Tingkat Teknologi dan Kemahiran yang Berbeza Perbezaan teknilogi. b) Tertdapat juga negra yang masyur dengan seni pertukangan dan barang keluaran tertentu seperti. . dan jam tangan Switzzerland. dan komputer. ubat.

Perbezaan kos pengeluaran antara negara dalam pengeluaran barang atau perkhidmatan tertentu akan membawa kepada kewujudan perniagaan antarabnagsa.3 Perbezaan Kos Pengeluaran Setiap negara mempunyai kelebihan sendiri untuk mengeluarkan barang tertentu pada kos yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. .

Hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain akan:  Akan menggalakkan pertukaran barang dan perkhidmatan untuk penuhi kehendak serentak pembeli dan penjual . Negara yang bermusuhan dengan jiran:  Akan dijauhi dan disningkirkan daripada arus pertukaran 2.4 Hubungan Antarabang sa Hubungan diplomatik membuka jalan kepada perkembangan perniagaan antarabangsa. 1.

.

.

.

.

.

.

.

Perniagaan antarabangsa wujud akibat …………………………. Perniagaan antarabangsa didefinisikan sebagai kegiatan …………………………yang dijalankan antara penduduk sesebuah negara dengan penduduk negara lain. 3. Eksport ialah barang dan perkhidmatan yang ………………………kepada sesebuah negara..yang diamalkan di peringkat antarabangsa.1 N G F D C A L A U E T B B A C A P D I B E C B E K P D G N C F U N R S V D N N M Y U A B E F L T N X A D G K U G A B C H J I D B P E N G K H E D O N M A Y F G M L A M A I H J K T A S SOALAN 1. Perniagaan antarabangsa melibatkan aktiviti dua ………………………… import dan eksport. A K S A M M J E B D A I I B U A L I T T A T A G L J I O B B L R A U A M G D B O C A B C B F E B G L A A H A L A C I H I D U I N E A I K L I M K U S U S A N M E B A N K O I M F R A N I D K L G A R I F A J I H . 4. 2..AKTIVITI 4. 5. Import ialah barang dan perkhidmatan yang ……………………….dari sesebuah negara.

JAWAPAN N A C C N V A X A B E F I G F D C A U E T B B A P D I B B E K P D C F U N R D N N M Y B E F L T A D G K U B C H J I P E N G K D O N M A G M L A M H J K T A L A K S A A B D A I E L I T T G L J I O S A U A M U C A B C N G L A A G C I H I D E A I K H U S U S Y B A N K A R A N I S A R I F M M J E I B U A A T A G B B L R G D B O B F E B H A L A D U I N L I M K A N M E O I M F D K L G A J I H .

.

JAWAPAN .

TUGASAN TAMBAHAN .