You are on page 1of 57

KONSEP DAN PELAKSANAAN

OLEH PN HAJAH ZALEHA BT OSMAN

PENGENALAN
1. Dalam Pendidikan Pemulihan Khas, Kelas Adalah Keperluan Asas Yang Utama. 2. Murid-murid Dibawa Ke Kelas Khas. 3. Pengajaran Dan Pembelajaran Mengikut Konsep Pemulihan.

MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA

MENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN

SUASANA PEMBELAJARAN YANG MENGGALAKKAN

BAGAIMANA ?
a. Murid diambil dari dua kelas atau lebih bagi sesuatu darjah bilangan muridnya hanya 3 atau 4 orang. b. Murid diambil dari 1 Kelas dan darjah-darjah lain. c. Bilangan murid tidak melebihi 15 orang.

BILIK/ KELAS KHAS PEMULIHAN LOKASI KESESUAIAN SUSUNAN PERABOT .

.LOKASI Sangat bergantung kepada kemudahan sedia ada serta kemampuan sekolah Elakkan gangguan persekitaran.

KESESUAIAN •Keselesaan ruang dengan bilangan murid •Cahaya & udara mencukupi •Susunan fizikal selaras dengan bilangan murid .

SUSUNAN PERABOT •Perlu pengubahsuaian sebagai dorongan ke arah p&p yang menyeronokkan dan berkesan •Penggunaan secara optimum .

11. 13. 14. 2. 6. 8. 7.CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOT DAN PERALATAN DALAM KELAS PEMULIHAN KHAS 11 RUANG MATEMATIK RUANG PENGAMATAN SUDUT KINESTATIK 6 PETUNJUK 1. 3. Meja Guru Kerusi Guru Meja Bulat / Meja Jepun Meja Murid Kerusi Murid Sudut Kinestatik Rak Buku Rak Fail White Board Rak TV & VCD Cermin Tegak Softboard Rak Carta Kapet 4&5 7 9 4&5 4&5 RUANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BUILT IN CABINATE BUILT IN CABINATE 3 14 12 2 1 14 12 RUANG MULTIMEDIA RUANG PENGURUSAN 8 13 RUANG BAHASA MELAYU . 10. 9. 4. 5. 12.

JADUAL WAKTU CARTA ALIR PENTADBIRAN KELAS FAIL-FAIL DAN REKOD RUANG-RUANG PEMBELAJARAN .

Selaras dengan jadual waktu induk c.JADUAL WAKTU a. Dibina oleh guru pemulihan sendiri . Menarik a. Kelas dan persendirian b.

Masa Tidak Mengajar (Free Period). Masa Mengajar 900 minit. Masa Bertugas Mengikut Peraturan Sekolah. Masa Persediaan dan Panduan Tertera Dalam Jadual Waktu 5. . 4.AGIHAN MASA MENGAJAR 1. 2. Masa Persediaan dan Panduan 120 minit. 3.

PERUNTUKAN MASA WAKTU MENGAJAR 900 MINIT + PERHIMPUNAN PERSEDIAAN DAN PANDUAN 120 MINIT JUMLAH SEMINGGU 1020 MINIT .

Mengemaskini rekod-rekod. 4. . 5. 2. Menyediakan bahan-bahan pengajaran. Bimbingan dan Kaunseling. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.MASA PERSEDIAAN DAN PANDUAN 1. Rundingcara dengan guru kelas / matapelajaran.. 3.

GURU GANTI Kelas Khas Pemulihan Tidak Boleh Ditutup Tanpa Mendapat Kebenaran Bertulis dari Jabatan Pelajaran .

• Merupakan proses/ langkah pelaksanaan program • Perlu difahami dan dihayati • Pamerkan .

60 1 NOV SKOR 10 – 44 KE KELAS PEMULIHAN KHAS TAHUN BERIKUTNYA .60 MINGGU KE-4 JULAI SKOR 10 – 45 ULANG PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 1 OGOS UJIAN PENCAPAIAN II (UJIAN PELEPASAN II – KIA2M) SKOR 46 .PENCALONAN & PENGUMPULAN MAKLUMAT UJIAN SARINGAN (UJIAN PELEPASAN II (KIA2M) TAHUN 2 DIBUAT SEMASA TAHUN 1 TAHUN 3 – 6 DIBUAT PD TAHUN SEMASA MINGGU KE-2 JANUARI SKOR 0 – 9 (CADANGAN KE PENDIDIKAN KHAS) SKOR SKOR 46 – 60 SKOR 10 .45 KE KELAS PEMULIHAN KHAS UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS MINGGU KE-3 MAC PENGAJARAN & PEMBELAJARAN UJIAN PENCAPAIAN I (UJIAN PELEPASAN II – KIA2M) SKOR 46 .

maklumat.FAIL & REKOD • Fail peribadi – pencalonan. rekod kesihatan dsb • Fail lembaran kerja – set ujian-ujian • Fail lembaran kerja – BM. • Fail rekod pengamatan • Rekod prestasi . l/belakang.

RUANG P&P • Ikut kesesuaian dan keluasan bilik • Bahan-bahan merangsang P&P • Penggunaan optimum .

bilik yang ceria. dipenuhi dengan peralatan p&p yang sesuai dan berkesan serta susun atur yang menarik. .RUMUSAN Keutamaan harus diberi kepada pewujudan suasana belajar yang kondusif. Meminggirkan keperluan ini bererti sekolah menyampaikan mesej bahawa program pemulihan ini tidak penting.

PENGELOLAAN SISTEM FAIL KELAS PEMULIHAN KHAS .

KOD PENGELOLAAN FAIL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Asrama Hal Ehwal Murid Kemudahan Fizikal Kewangan dan Akaun KoKurikulum Kurikulum Pentadbiran Am Sekolah Perhubungan Masyarakat Perjawatan & Perkhidmatan Pelbagai .

01 . Bil 4 /(96) 02 . Huraian Sukatan Pelajaran B. Senarai Bahan Bantu Mengajar . Panduan Pemulihan khas b. Surat – surat perhubungan luar/dalaman b. FAIL INDUK Kandungan a. Melayu Mate. c.FAIL SUKATAN PELAJARAN Kandungan a. Pekeliling-pekeling IKhtisas (Contoh : PP Ikh. Rancangan Pelajaran Tahunan d. Carta Organisasi Kurikulum & Panitia c.

Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid. Borang Percalonan b. FAIL MESYUARAT Kandungan a. Minit mesyuarat ( sekurang – kurangnya 3 X setahun 04. .03 . FAIL PERIBADI MURID Kandungan a. Hasil penilaian yang telah dijalankan f. Profil Murid c. Ujian Saringan dan Diagnostik d. Lembaran Kerja e. Surat – surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah b.

05 . FAIL UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS Kandungan Analisis Ujian Diagnostik . FAIL UJIAN KIA 2M DAN Kandungan Analisis Ujian (IPP2M) FAIL IPP2M 06.

FAIL LEMBARAN KERJA MATEMATIK Kandungan Hasil kerja murid .07. FAIL LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU Kandungan Hasil kerja murid 08.

09 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN Kandungan Jadual guru Pemulihan Maklumat guru Pemulihan . 10 . FAIL BANK SOALAN Kandungan Semua set ujian yang digunakan.

FAIL – FAIL LAIN ( Fail Peribadi murid ) Borang Pencalonan murid Borang pengumpulan maklumat Kaji selidik / borang latar belakang Rekod kesihatan ( Fail Bahasa Melayu – Individu ) .Borang skor individu .Ujian Diognastik .Rekod Pengamatan .Rekod Pencapaian murid .IPP2M / Saringan .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PANDAI PENGAYAAN KELAS BIASA KEMAHIRAN BARU SEDERHANA PEMULIHAN DALAM DARJAH LEMAH PEMULIHAN KHAS KELAS KHAS MASALAH PEMBELAJARAN SEKOLAH KHAS JKM / PDK .

PERINGKAT PENILAIAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS KELAS BIASA PENCALONAN /UJIAN SARINGAN (IPP2M) PENERIMAAN DAN UJIAN DIAGNOSTIK / PENGAMATAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENILAI PENCAPAIAN .

BM UJIAN PENGAMATAN .JENIS-JENIS UJIAN / PENGUJIAN UJIAN SARINGAN UJIAN DIAGNOSTIK PELEPASAN 1PP2M LISAN BERTULIS SUMATIF FORMATIF UJIAN PENCAPAIAN.

Ianya dapat mengenalpasti murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.UJIAN SARINGAN Ujian saringan adalah satu instrumen pengukuran yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh murid secara individu untuk mengikuti program pemulihan khas. .

.TUJUAN UJIAN SARINGAN UNTUK MENENTUKAN BILANGAN MURID YANG LAYAK MEMASUKI PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA PENCALONANNYA RAMAI Topik ujian saringan hanya merangkumi kemahiran-kemahiran yang telah diajar .

Semasa ujian dijalankan pastikan: • Keadaan murid sihat. . • Murid bersedia untuk ujian. • Fizikalnya baik. • Persekitaran yang baik. • Suasana kondusif.

.BILA UJIAN SARINGAN DIJALANKAN? Ujian ini dijalankan sebaik saja pencalonan diterima. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan kecil bergantung kepada bentuk item dan keputusan direkodkan sebagai rujukan. Tempoh masa ditentukan mengikut kesesuaian.

Jumlah murid yang dapat dikendalikan oleh guru pemulihan khas bergantung kpd. .Faktor kemasukan murid ke dalam program pemulihan khas * * Skor yang lemah. enrolmen murid sesebuah sekolah. * Ruang yang ada di kelas pemulihan khas. * Jenis masalah yang dihadapi oleh murid.

.UJIAN DIAGNOSTIK DEFINISI ADALAH SATU INSTRUMEN PENGUKURAN YANG MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN KHAS MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG DIHADAPI OLEH SESEORANG MURID PEMULIHAN KHAS.

UJIAN DIAGNOSTIK Ujian diagnostik Bahasa Melayu: - Ujian Lisan Ujian Bertulis Ujian Pengamatan .

MENGENAL PASTI PUNCA KEGAGALAN MURID UNTUK MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN.TUJUAN MENGENALPASTI SECARA KHUSUS KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH MURID. . MENGENAL PASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.

INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK MEMBANTU GURU MERANCANG OBJEKTIF PENGAJARAN MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID. .MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM PENGAJARAN YANG KHUSUS .

UJIAN BERTULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN TIDAK MELEBIHI 4 ORANG DLM SATU MASA -UJIAN DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF – PENGETAHUAN.PENGGUNAAN. -SETIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK . DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUTI UJIAN BERTULIS.PEMAHAMAN.MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK -DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNTUK MENGIKUTI KELAS PEMULIHAN KHAS -UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. TIDAK TERIKAT DENGAN TEMPOH MASA.

RPK 1 2 3 4 7 6 5 -MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR .ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK -KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN -MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANMENENTUKAN KAEDAH.

 Ujian ini boleh dilaksanakan secara arahan berpusat atau berdasarkan kepada keperluan semasa.UJIANPENCAPAIAN UJIAN SUMATIF  Merupakan ujian untuk menilai kemahiran murid secara keseluruhan.  Instrumen pengujian untuk menentukan status murid sama ada kekal di kelas Pemulihan Khas atau sebaliknya. .

.  Dijadikan asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi.  Satu bentuk pembuktian / kesahan kemahiran murid.UJIAN FORMATIF  Dijalankan secara individu atau kumpulan selepas satu-satu kemahiran diajar.  Untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar.  Keputusan ujian direkod dan bahan ujian difailkan.

MELAYU MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN DALAM KELAS KBSR SEKIAN .LAYAK BALIK KE KELAS BIASA.UJIAN PENCAPAIAN MURID YANG BERJAYA MENCAPAI TAHAP YANG DITENTUKAN . GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI KHIDMAT BANTU KEPADA GURU B.

TAMAT .