You are on page 1of 9

Kaunseling Kelompok

Nama ahli kumpulan: Khoo Yee Ping Leiw Lee Peen Wong Wei Hong

Asas kaunseling kelompok • Proses perhubungan antara individu secara berkelompok • Melibatkan seorang kaunselor dengan sekumpulan klien .

Fungsi terapi wujud satu kumpulan kecil di mana ahlinya rela berkongsi masalah peribadi dengan ahli-ahli sebaya yang lain serta kaunselor mereka. Duncan dan Meadows (1967) – suatu proses antara individu dinamik yang mementingkan fikiran dan tingkah laku secara sedar. .Pendapat tokoh-tokoh terhadap kaunseling kelompok • Gazda.

kemesraan. (1977) – suatu perhubungan antara individu. komunikasi dan fahaman. penerimaan.• Trotzer. J. Perhubungan ini mempunyai ciri seperti kepercayaan.P. . hormatmenghormati.

M.(1977) – suatu perhubungan unik.• Ohlsen. klien berasa selamat membincangan perkara yang membimbangkan mereka serta mengenal pasti tingkah laku baharu yang diingini. J. M. • MCLeod. (2007) – proses menggunakan intervensi kelompok untuk memudahkan pemahaman individu. .

Apakah Kebaikan dan Keburukan Kaunseling Kelompok? .

Kaunseling Kelompok  Kebaikan Keburukan Kemahiran  masalah unsur menyelesaikan masalah kerahsiaan dlm ditingkatkan kalangan ahli kelompok Boleh membantu ahli  kurang sesuai bagi lain untuk sesetengah klien menyelesaikan masalah Jimat masa dapat saling belajar Memupuk semangat dan motivasi     .

Pemilihan Ahli Kelompok • Diadakan temu bual individu dengan bakal ahli kelompok untuk menentukan kesesuaian • Menentukan kriteria-kriteria bagi pemilihan ahli-ahli • Memastikan ahli-ahli kelompok tidak meningggalkan kelompok sesuka hati. .

• Merancang dengan teliti supaya aktiviti kaunseling kelompok dijalankan dengan baik • Mengambil kira cadangan yang diberi oleh ahli kelompok • Memastikan matlamat yang ingin dicapai oleh ahli-ahli .