Bil

Perkara

Sistem Penomboran Gundalan -

Sistem Penomboran Mesir Sekitar 3400 B.C. Gambar

Sistem Penomboran Roman 500 B.C. hingga 100 A.D Simbol

Sistem Penomboran Babylon 3000 hingga 2000 B.C Simbol

Sistem Penomboran Mayan 300 A.D hingga 900 A.D. Gambar

Sistem Penomboran Hindu-Arab Sekitar 800 A.D Simbol (digit)

1

Tahun

2

Perwakilan a) Gambar/ Simbol b) Bilangan Asas nombor Nama sistem

Garisan tunggal 1 Simbol Asas 1

7 gambar Asas 10

7 simbol Asas 10

2 simbol Asas 60

3 gambar Asas 20*

10 simbol Asas 10

3

4

-

-

-

Sexagesimal

Vigesimal

Sistem perpuluhan

5

Operasi

Penambahan

Penambahan

Penambahan, penolakan, pendaraban

Penambahan, pendaraban

Penambahan pendaraban

Penambahan, pendaraban

Terdapat tanda khusus untuk setiap kuasa sepuluh. Sistem Penomboran Hindu-Arab Ada 6 Nilai tempat 7 8 Nilai sifar Kelebihan Tiada Sistem penomboran yang paling mudah. Ada Hanya menggunakan 10 simbol (digit) untuk mewakili nombor kecil/besar. Proses arimetik mudah untuk diselesaikan. Sistem Penomboran Roman Ada Sistem Penomboran Babylon Ada Sistem Penomboran Mayan Ada (Disusun secara menegak ) Ada Nombor yang lebih besar lebih senang untuk dinyatakan. Tiada Prinsip penolakan yg membolehkan nombor diwakili secara lebih ringkas. Prinsip pendaraban yang memudahkan menulis nombor yg bernilai besar. Sistem penambahan dan pengulangan yang mudah. . Prinsip pengumpulan sepuluhsepuluh. Sistem nilai kedudukan yang lebih mantap. b)Gunakan palang menegak untuk Tiada Penggunaan nilai tempat untuk mewakili nilai berbeza.Bil Perkara Sistem Penomboran Gundalan Tiada Sistem Penomboran Mesir Tiada kedudukan gambar tidak penting Tiada Dapat mengira nombor sehingga nilai juta. Angka boleh ditulis dalam bentuk cerakin. Boleh digunakan dalam tujuan merekod. a)Gunakan palang di atas simbol untuk pendaraban 1000.

X.C. Terdapat banyak prinsip yang perlu dipatuhi. Penulisan gambar yang kompleks. a)Hanya menolak I. Sukar untuk membaca nombor yang besar nilainya. . b)Hanya boleh menolak daripada 2 bersebelahan yang paling tinggi. Kekeliruan dalam menentukan nilai nombor. Terdapat kekeliruan dalam mentafsir nilai(gandaan 60). Susunan gambar tidak teratur.M dalam penolakan. Penulisan nombor memakan ruang.Bil Perkara Sistem Penomboran Gundalan Sistem Penomboran Mesir Sistem Penomboran Roman Sistem Penomboran Babylon Sistem Penomboran Mayan Sistem Penomboran Hindu-Arab 9 Kelemahan Nombor yang besar Memerlukan simbol individu yang banyak.

Angka Moden Angka Heiroglifik Mesir Nama simbol yang mewakili angka Mesir Gundalan Tulang tumit Skrol Bunga teratai Jari telunjuk Berudu/Ikan 1 000 000 Orang terkkejut (dengan tangan yang terangkat seperti orang terkejut) .

.

.

0 Cengkerang 1 Titik 5 Palang 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful