PEMBENTANGAN BERKUMPULAN (KULIAH

)

TOPIK 2: 2.3- AYAT MAKKIYAH DAN AYAT MADANIYAH

1

AYAT MAKKIYAH DAN AYAT MADANIYAH

2

KAEDAH MENGENAL MAKKIYAH DAN MADANIYAH

‫النقلي السماعي‬
-Bergantung sepenuhnya kepada riwayat2 sahih para sahabat S.A.W -Mereka hidup pd zaman penurunan wahyu dan menyaksikan penurunan wahyu. -Atau riwayat2 tabi’in yg mendengar daripada sahabat2 Rasulullah S.A.W
-Dari

‫القياسي الجتهادي‬
kajian tentang ciri2 ayat makkiyah & ayat Madaniyah yang dijalankan oleh ulama’ -Ciri itu akan disenaraikan dan dijadikan panduan. -Kemudian, mereka akan lihat kpd ayat2 dan surah2 yg tiada nas menyatakan sm ada Makkiyah atau Madaniyah. -Jika ada ciri2 Makkiyah=Makkiyah Jika ada ciri2 Madaniyah=Madaniyah

3

PENGERTIAN
Semua surah dan ayat yg diturunkan SEBELUM HIJRAH baginda. Diturunkan dan ditujukan kepada penduduk Makkah. Apa yg diturunkan dan ditujukan kpd Nabi di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah.

MASA

Semua surah dan ayat yg diturunkan SELEPAS HIJRAH baginda. Diturunkan dan ditujukan kepada penduduk Madaniyah. Apa yg diturunkan dan ditujukan kpd Nabi di Makkah dan sekitarnya seperti Badar dan Uhud.

SASARAN TEMPAT

4

CONTOH AYAT MADANIYAH :
         .…  

Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu men adi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Ma’idah Ayat 3)

Ayat ini ialah Ayat Madaniyah walaupun ianya diturunkan di Arafah, Makkah.

5

CIRI-CIRI AYAT
MAKKIYAH
Setiap surah yang:  Terdapat ayat sajadah. (Ada 14 ayat sajadah dlm Al Quran).

MADANIYAH
Setiap surah yang: Ada lafaz ( dan tidak ada lafaz (

‫(يا أيها الذين أمنوا‬

‫يا أيها الناس‬dan tidak ada ( lafaz (‫يا أيها الذين أمنوا‬kecuali surah Al (

Ada lafaz (

‫(يا أيها الناس‬

Hajj
 

Semua surah yang terdapat kalimah (

ّ‫( كل‬

Surah yang didahului oleh huruf hijaiyah cth: dan

‫يس‬

‫ الر‬kecuali ‫البقرة‬

Surah yang terakhir dalam Al Quran bermula dari surah Al Hujurat (hingga An Nas) Menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul

Menyebut tentang kisah orang munafiq kecuali surah Al – ‘Ankabut  Menyebut tentang perkara fardhu , hudud, faraidh  Menerangkan tentang keizinan dan hukum berjihad  Mengutarakan hujah-hujah terhadap ahliahli kitab nasrani dan yahudi Ayat dan surah adalah panjang krn menjelaskan sesuatu dgn jelas&terperinci
6

MAKKIYAH
Setiap surah yang mengandungi:  Ayat yang membicarakan i’tiqad, melarang penyembahan berhala dan syirik kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Makkah Mengajak manusia supaya melihat kebenaran al Quran( supaya yakin adanya Allah dan hari akhirat. Membicarakan perkara2 yang dilarang seperti pergaduhan, menanam bayi hidup2 dan lain2 yang dianggap amalan jahiliyah.

MADANIYAH

7

SURAH MADANIYAH
Ulama sepakat bahawa terdapat 20 surah yang dipastikan ayat Madaniyah. ‫ البقرة‬  ‫ال عمران‬ ‫ النساء‬ ‫ المائدة‬ ‫ النفال‬ ‫ التوبة‬ ‫ النور‬ ‫ الحزاب‬ ‫ محمد‬ 8 ‫ الفتح‬

‫‪SURAH MADANIYAH‬‬
‫الحجرات‬ ‫الحديد‬ ‫المجادلة‬ ‫الحشر‬ ‫الجمعة‬ ‫المنافقون‬ ‫الطلق‬ ‫التحريم‬ ‫النصر‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫9‬

Ulama’ telah berselisih pendapat mengenai 12 surah lagi sama ada ia ayat Madaniyah atau tidak.
‫البينة‬ ‫الزلزلة‬ ‫الخلص‬ ‫الفلق‬ ‫المطففين‬ ‫الناس‬ ‫الفاتحة‬ ‫الرعد‬ ‫الرحمن‬ ‫الصف‬ ‫التغابن‬ ‫القدر‬

Perhatian : Ayat2 yang tidak disebut di atas adalah termasuk dalam surah Makkiyah.
10

PERBEZAAN AYAT MAKKIYAH&AYAT MADANIYAH
AYAT MAKKIYAH
Dari sudut gaya bahasa:

AYAT MADANIYAH
Dari sudut gaya bahasa:

Menggunakan uslub yang mudah Menggunakan uslub yang tinggi dan (sesuai dgn penduduk Madinah kuat (sesuai dgn penduduk Musyrikin) yang sudah memeluk Islam) Ayat menggunakan bahasa yang • Ayat dan surah panjang dan terperinci kerana pendek , ringkas dan padat orang Madinah lebih menguasai bahasa.

Dari sudut isi kandungan :
• •

Dari sudut isi kandungan :

Cerita dengan lebih terperinci Banyak sentuh tentang tauhid dan tentang hukum hakam, ibadah, muamalah, akidah Menyentuh tentang perkara prinsip hudud, hukum jihad,pelaksanaan ibadah dlm ibadah, muamalah dan adab2. Cth: ibadah solat lima waktu telah dan sebagainya. disyariatkan di Mekah. • Menjelaskan tentang sikap orang munafiq. Golongan ini tidak wujud semasa di Mekah. • Menyeru ahli kitab supaya menerima Islam 11 melalui perbincangan.

BIBLIOGRAFI
Kamal Mahyuddin Harun (1999), Pendidikan Al Quran dan As Sunnah, Selangor : Penerbitan Pelangi Sdn Bhd. Abdul Razak Abddul Muthalib (2008), Ulum Al Quran dan Ulum Al Hadis, Selangor: Meteor Doc Sdn Bhd.

wALLAHUA’ALAM
12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful