Apariţia şi răspândirea creştinismului

Apariţia creştinismului
Creştinismul a apărut în Palestina (provincie romană). Este credinţa într-un singur Dumnezeu. A fost creată de Domnul Nostru Iisus Hristos. În sec al III-lea era deja destul de răspândită în Imperiul roman, iar astăzi are numărul cel mai mare de credincioşi dintre toate religiile existente.

Viaţa lui Iisus

S-a născut la Bethleem, în anul 1, în timpul lui Octavian Augustus.  A trăit în Nazareth până la 30 de ani.  Apoi începe să predice cuvântul lui Dumnezeu în Galileea, o provincie a Palestinei.  Pentru a arăta natura sa divină, Iisus săvârşeşte miracole.  A fost răstignit în timpul lui Tiberius, la 33 de ani.

Viaţa lui Iisus este povestită în cele patru Evanghelii cunoscute şi sub numele de Noul Testament .

Naşterea şi botezul .

Iisus predicând mulţimilor .

Minunile Mântuitorului Transformarea apei în vin Pescuirea minunată .

Mersul pe mare Potolirea furtunii .

Vindecarea orbului din naştere Înmulţirea pâinilor şi a peştilor Învierea lui Lazăr .

Valea Mării Moarte – loc important pentru creştini .

Iar cei de pe pământ care se îngrijesc numai de fapte bune vor avea parte de viaţă veşnică. cât şi păgânilor. săraci sau persecutaţi li se promite împărăţia cerurilor. Iisus . Se adresa atât evreilor.  Celor slabi.Mesajul creştinismului    Dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. deopotrivă bogaţi ori săraci. de iertător. Învăţătura creştină spune că Dumnezeu este nemărginit de bun. de drept. a lui Dumnezeu cel unic şi atotputernic. dreptate şi curăţenie sufletească.păstorul cel bun .

12 sunt aleşi pentru a duce mai departe în întreaga lume noua învăţătură .Cei 12 apostoli Cina cea de taină Dintre discipolii lui Iisus.

De aceea nu îl recunosc. Considerându-l un impostor.Evreii aşteptau un Mesia care să-i elibereze de sub stăpânirea romană. îl predau romanilor. Trădarea lui Iisus .

Judecata lui Pilat – Iisus este condamnat la moarte prin crucificare .

Crucificarea Drumul Crucii Jertfa lui Iisus va deveni simbolul central al religiei creştine .

.Învierea Înălţarea la ceruri Discipolii lui Iisus răspândesc vestea că la trei zile de la moarte se va scula din morţi şi va urca la ceruri. murind pe cruce. căci el este Mesia care. Astfel se naşte o nouă religie care se va răspândi în întreg Imperiul Roman. mântuieşte lumea.

Răspândirea creştinismului ● Până în anul 325 ● Până în anul 600 .

Persecutarea creştinilor  Cauze: .Creştinii refuzau să celebreze cultul împăratului . secete.Romanii bogaţi nu acceptau înfrăţirea cu sclavii lor . creştinii îşi făceau rugăciunile pe ascuns (în catacombe). . incendii. iar imperiul se putea menţine numai prin războaie .Creştinismul era împotriva vărsărilor de sânge. invazii ale migratorilor. iar romanii se temeau de răzbunarea acestora ■ De aceea creştinii erau consideraţi răi şi pe seama lor erau puse toate nenorocirile imperiului: boli.  Astfel prigoniţi.Creştinii îi numeau pe toţi ceilalţi zei falşi.  Creştinii sacrificaţi deveneau martiri.

Diocleţian . Traian 4.1 Împăraţi persecutori 2 3 4 5 1. Nero 2. Marcus Aurelius 5. Domiţian 3.

Creştini aruncaţi în circuri ca pradă pentru animalele sălbatice .

Creştini omorâţi prin lapidare (aruncare cu pietre) .

Executarea creştinilor în timpul lui Nero .

Nero pedepsind o femeie creştină .

pradă pentru fiarele sălbatice . arşi pe rug.Crucificaţi.

scheletele celor care au fost îngropaţi de vii de către persecutori. pietrele de mormânt. sălile de rugăciune.Catacombele romane În catacombe (galerii subpământene) se pot vedea şi astăzi firidele în care erau aşezate sicriele cu trupurile morţilor înfăşurate în pânză. picturi ori inscripţii creştine.  .

Imagini din catacombe .

prin Edictul de la Milano.Creştinismul – religie oficială În 313. Theodosie cel Mare declară creştinismul religie oficială a statului roman . Constantin cel Mare acordă libertate de cult creştinilor În 392.

Comunităţile creştine Comunităţile creştine sunt conduse de către preoţi. care supraveghează cultul. care sunt atenţi la respectarea doctrinei şi a moravurilor. . apoi de episcopi.

Creştinismul astăzi .

ro  .blogspot.crestinortodox. Murgu Eugenia-Angela  Bibliografie:  Manuale alternative de istorie pentru clasa a V-a  Enciclopedia Wikipedia  viaggisraele.com  www.Realizat de Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful