PANDUAN UNTUK PEMBENTUKAN SIKAP & PENERAPAN NILAP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGAJARAN REALISTIK. RELEVAN DAN BERUNSUR STIMULATIF .

GALAKAN PERLAKUAN YANG BERMATLAMAT .

PENGLIBATAN PELAJAR DENGAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTIVITI .

REFLEKSI KENDIRI .