PQE 3101 TILAWAH DAN TAFSIR AL-QURAN

TAJUK: Tafsir ayat aqidah
NAMA PENSYARAH PEMBIMBING: PUAN HAJJAH CHE NAZRAH BINTI YUSOF NOR WAHIDAH BINTI MOHD KAHAR SITI NOR FATIMAH BINTI AZIK

Surah al-Baqarah ayat 1-5

Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang ghaib. dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad). ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa 3. dan merekalah orang-orang Yang berjaya. 4. Alif. dan Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu daripadamu. tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya). mereka itulah Yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki Yang Kami berikan kepada mereka. Kitab Al-Quran ini. serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). 5. . Miim. 2. Laam.Maksudnya: 1.

 Beberapa surah dalam al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif lam Mim. Ada yang berpendapat bahawa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahawa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mengisyaratkan bshawa al-Quran itu diturunkan dalam bahasa arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad tersebut. Diriwayatkan: al-Farabi dan Ibnu Jarir . Alif Lam Ra dan sebagainya.4 dan 5 membicarakan sifat-sifat dan perbuatan orang mu’min.  Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa empat ayat yang pertama diturunkan dari surah al-Baqarah iaitu ayat 2.3. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang Tahu.

-Orang mu’min ialah orang yang bertaqwa dan menjauhi segala larangan-Nya -Menginfa’kan harta dijalan Allah. meliputi perbelanjaan untuk kepentingan jihad. rumah-rumah sakit. pembangunan pendidikan. pusat penyelidikan ilmiah dan lain-lain -Mereka yang mendapat petunjuk Allah ialah orang yang beruntung .Pengajaran -Orang yang beriman melaksanakan Ibadah solat dengan sempurna.

Kaitan dengan isu semasa .

Lahirnya pejuang-pejuang agama • Lahirnya Para ilmuan • Meneruskan tampuk pemerintahan Islam • Menjadikan Allah dan Rasul sebagai sandaran .

• Hanya takut akan Allah dan Rasul • Melakukan sesuatu kerana cinta akan Allah dan Rasul • Sentiasa mendalami ilmu agama sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. • Ikhlas dalam beribadah .

Tidak Bertaqwa Kepada Allah dan Rasul .

.

Surah Al-Baqarah ayat 138-141 .

Katakanlah (Wahai Muhammad): "Patutkah kamu (hai kaum Yahudi dan Nasrani) membuat bantahan terhadap Kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaanNya ? padahal Dia lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. dan Kami adalah (mengerjakan amal dengan) ikhlas kepadanya. bagi Kami (faedah) amal Kami dan bagi kamu pula (faedah) amal kamu (kalau diikhlaskan). dan siapakah Yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah Kami beribadat". . Yang Kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah Yang mencorakkan seluruh kehidupan Kami Dengan corak Islam). 139.Maksudnya: 138. (Katakanlah Wahai orang-orang Yang beriman: "Ugama Islam.

dan Nabi Yaakub beserta anak-anaknya. dan Nabi Ismail. Allah tidak sekali-kali lalai akan apa Yang telah kamu lakukan. mereka itu adalah satu umat Yang telah lalu sejarahnya. "Atau Patutkah kamu mengatakan. Bahawa Nabi Ibrahim. 141. mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani. bagi mereka (balasan) apa Yang telah mereka usahakan. dan bagi kamu pula (balasan) apa Yang kamu usahakan.140. dan Nabi Ishak. . (padahal ugama mereka telahpun ada sebelum adanya ugama Yahudi atau ugama Kristian itu)?" Katakanlah (Wahai Muhammad): "Adakah kamu Yang lebih mengetahui atau Allah? dan siapakah Yang lebih zalim daripada orang Yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) Yang telah diberikan Allah kepadanya?" dan (ingatlah). dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa Yang mereka telah lakukan.

Ikhlas dalam kehidupan .Pengajaran Jangan mensyirikkan Allah Allah sebaik-baik sandaran Setiap perbuatan diiringi dengan balasan.

Ayah Pin tidak percaya adanya langit dan bumi digulung atau dihancurkan pada hari kiamat sebab belum berjumpa lagi. ii. Pegangan Ayah Pin ialah setelah dia buat semua. dapatlah Qada' dan Qadar masing-masing bahagian. v. Kitab Al-Quran adalah cantuman daripada empat kitab.Kaitan dengan isu semasa Ajaran sesat • Contoh: Kerajaan Langit( Ariffin Mohamad) • -Mengaku dilantik sebagai wakil kerajaan langit • -Memantau keadaan dunia supaya selamat dan tiada sengketa sesama sendiri baik. . vi. iv. Percaya kepada Allah ialah dengan kita kenal atau cam dia. Malaikat dijadikan daripada Nur Muhammad dan malaikat seperti manusia. iii. Beriman kepada Rasul ialah dengan cara berjumpa dengan Rasul-Rasul. Hujah kesesatan: Rukun Iman Ayah Pin i.

.

Surah al-An’am ayat 11-19 .

maka mereka (dengan sebab Yang tersebut) tidak beriman." 12. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Mengembaralah kamu di muka bumi. ia telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat.Maksudnya: 11. Demi Sesungguhnya ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat Yang tidak ada sebarang syak padanya". kemudian perhatikanlah Bagaimana akibat buruk (yang menimpa) orang-orang Yang mendustakan (Rasul-rasul) itu. orang-orang Yang merugikan diri sendiri (dangan mensia-siakan pengurniaan Allah). . Bertanyalah (Wahai Muhammad): "Hak milik siapakah Segala Yang ada di langit dan di bumi?" katakanlah: "(Semuanya itu) adalah milik Allah.

dan Dia lah Yang Maha Mendengar.13. . lagi Maha mengetahui. dan (aku diperintahkan Dengan firmanNya): `Jangan sekali-kali Engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik itu. (akan dikenakan) azab hari Yang besar (hari kiamat)". dan ia pula Yang memberi makan dan bukan ia Yang diberi makan?" katakanlah: "Sesungguhnya Aku diperintahkan supaya menjadi orang Yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (Islam). katakanlah: "Sesungguhnya Aku takut jika Aku derhaka kepada Tuhanku. dan bagi Allah jualah apa Yang ada pada waktu malam dan siang. ' " 15. 14. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Patutkah Aku mengambil (memilih) Pelindung Yang lain dari Allah Yang menciptakan langit dan bumi.

dan Dia lah Yang Maha Bijaksana serta amat mendalam pengetahuanNya. dan Dia lah Yang berkuasa atas sekalian hambaNya (dangan tadbir dan takdir). 18. . maka ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 17. maka tidak ada sesiapa pun Yang dapat menghapuskannya melainkan Dia sendiri. dan jika Allah mengenakan (menimpakan) Engkau Dengan bahaya bencana.16. sesiapa Yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu. dan jika ia mengenakan (melimpahkan) Engkau Dengan kebaikan. maka sesugguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya. dan itulah kejayaan Yang jelas nyata.

Katakanlah lagi: "Hanyasanya Dia lah sahaja Tuhan Yang Maha Esa. Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui Bahawa ada beberapa Tuhan Yang lain bersama-sama Allah?" katakanlah: "Aku tidak mengakuinya". supaya Aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga (kepada) sesiapa Yang telah sampai kepadanya seruan AlQuran itu. dan Sesungguhnya Aku adalah berlepas diri apa Yang kamu sekutukan (dengan Allah Azza Wa Jalla)". Bertanyalah (Wahai Muhammad): "Apakah sesuatu Yang lebih besar persaksiannya?" (bagi menjawabnya) katakanlah: "Allah menjadi saksi antaraku Dengan kamu. .19. dan diwahyukan kepadaKu Al-Quran ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dari Said atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. . Kemudian Rasulullah bersabda: “ Tidak ada Tuhan melainkan Allah.  Maka Allah menurunkan ayat ini (Surah al-An’am : 19-20) sebagai penjelasan bahawa Allah Tuhan Yang Maha Esa.Asbab an-nuzul  Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa an Nahham bin Zaid. Dengan penjelasan itu. dan sebagaimana yang mereka ketahui dari kitab Taurat. Qardum bin Kaab dan Bahri bin Umair datang menghadap Rasulullah dan berkata: “Hai Muhammad! Engkau tidak mengetahui bahawa ada Tuhan selain Allah. maka aku diutuskan dan kepada kepercayaan itu aku berdakwah”.

Pengajaran ayat Mengembara ke tempat bersejarah untuk mengambil iktibar daripada umat terdahulu. . Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu.

Pengajaran ayat Amar ma’ruf Nahi munkar Nabi Muhammad sebagai utusan Allah .

Isu semasa Mengembara ke tempat bersejarah • Contoh: Mekah. Palestin dan Mesir. Madinah. Mekah • Contoh: Kiblat Umat Islam Madinah • Contoh: Masjid Nabawi • Tempat kelahiran nabi .

.

wardinasafiyyah.blogspot.com/2010/11/sye d-qutb-perjuangan-dan-sumbangan-bhg.com/ • http://diniahfalahiah.html .blogspot.Rujukan • http://www.com/penulisan/isu- semasa/45-perjalanan-ke-bumi-anbiya-al-qudspart-1- • http://bumianbiya2u.

com/2008/07/tok oh-sayyid-qutb-rela-mati-membela.blogspot.html .blogspot.html • http://ohartis.• http://hassanadlio.com/2012/05/s iapa-ustaz-azhar-idrus-sebelum.com/2012/08/biodata-dansiapakah-ustaz-azhar-idrus-sebelum-bergelar- pendakwah/ • http://azizulhakim91.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful