SURAH AL-ANBIYA‟ AYAT 51-73

ISI PELAJARAN
Surah al-Anbiya` ayat 51-56 Surah al-Anbiya` ayat 66-73

 Sikap Nabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran

Surah al-Anbiya` ayat 57-65

 Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran

 Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko kematian kerana dakwah kebenaran

Yakni kebolehan membezakan perbuatan yang benar dan salah. Kamilah yang sangat tahu dan mengaturnya. . Kerana dia sedang Kami persediakan menjadi seorang Rasul. dari masa remaja dia sudah dianugerahi Allah kecerdikan.Sebelum Ibrahim diangkat Allah menjadi utusanNya.

dia mendapat kecerdikan dari pemandangan-pemandangan itu dan beberapa cerita lain yang ditulis oleh beberapa penafsir . sampai di luar dia melihat bintangbintang dan makhluk lain. Dan setelah beberapa lama dalam gua itu dia keluar.Ibnu Katsir menulis dalam Tafsirnya : “Tentang cerita-cerita bahawa ayahnya menghantarkannya kepada sebuah gua di tengah padang sedang dia saat menyusu.

.

Satu pertanyaan yang benar-benar menentang : “Apa ini?‟ Kayukah ini.” (pangkal ayat 52). Maka kata Ibrahim kepada mereka : “Apakah patung-patung ini?”. batukah ini atau Tuhan? Kalau dia kamu katakan Tuhan. Ada tersebut bahawa ayahnya bernama Azar adalah seorang yang ahli membuat patung-patung berhala. dan kaumnya adalah kaum penyembah berhala belaka. diakah yang berkuasa menjadikan kamu sekalian.“(Ingatlah) seketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. atau tangan kamu sekalian yang membuatnya?” .

petang dan pagi? Apa ini patung-patung yang hina. tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudharat? Jangankan menolong kamu. yang kamu sembahsembah? Kamu puja-puja? Patung yang tidak bernyawa. sedangkan bergerak dari tempatnya pun dia tidak kuasa kalau tidak kamu yang memindahkannya . diukir tanganmu sendiri.“Yang kamu sekalian terus menerus memujanya?” (hujung ayat 52). Memuja terus menerus siang dan malam.

.

Sebab mereka sendiri pun tidak mengerti apa gunanya berhala-berhala dan patung-patung itu disembah. Inilah suatu pengakuan yang amat lemah.“Mereka menjawab : “Telah kami dapati bapakbapak kami menyembah kepadanya. . Telah jadi pusaka turun menurun.” (ayat 53). Cuma mereka dapati bapak-bapak atau nenek moyang telah melakukannya juga sejak dahulu.

.

Kesesatan itu nyata sekali. Kamulah yang berakal. bukanlah berhala itu yang berkuasa atas kamu. turun-temurun. bukan berhala itu. Kamulah yang berkuasa atas berhala-hala itu. baik pada kamu atau pada nenekmoyang yang mempusakakannya kepada kamu. bahawa perbuatan menyembah dan memuja berhala itu adalah jalan yang sesat semata-mata. .Dengan terus-terang Ibrahim menyedarkan akal murni mereka. dengan tidak ada kemampuan berfikir.

.

Sebab itu mereka tercengang-cengang. mereka mengeluarkan pertanyaan demikian : Apakah kata-katamu itu sungguh-sungguh atau main-main? Dapatlah kita tinjau perasaan mereka di waktu itu. Apatah lagi Ibrahim bukanlah orang lain. Ibrahim adalah saudara mereka sendiri. Anak dari salah seorang mereka yang ahli membuat berhala.Setelah mendengar celaan yang setegas itu dari Nabi Ibrahim. Kesesatan yang telah turun-temurun ini belum pernah ada selama ini orang yang menegurnya. bukan mencela dan mengatakan sesat perbuatan itu. . Yang diharap dari dia ialah turut mempertahankan.

.

Teranglah bahawa tidak ada gunanya berhala-berhala itu disembah. Bumi ini Allah yang menciptakan.Dengan jawapan Nabi Ibrahim seperti ini dengan sendirinya beliau telah menjelaskan teguran beliau itu adalah sungguh-sungguh. sebab itu DIAlah yang patut disembah. Berhalaberhala kamu ambil dari bumi. bukan main-main. DIA yang menciptakan. Sebab bukan dia menciptakan alam. Dan Allah itu yang menciptakan kamu semua dan langit yang berlapis-lapis itu beserta bumi tempat kita hidup. .

Dan untuk menyampaikan seruan yang sungguhsungguh ini. . Sebagai pemimpin dalam kaumnya.”(hujung ayat 56). Ibrahim telah menyatakan diri bahawa dia adalah salah seorang di antara orang yang naik saksi bahwa : “Tidak ada Tuhan melainkan Allah!”. bukan seruan main-main selanjutnya Ibrahim berkata : “Dan aku adalah salah seorang dari orang yang naik saksi atas yang demikian. utusan Allah yang memikul tugas yang menunjukkan jalan yang benar bagi mereka.

.

.

.

.

kerana sedang urusan masing-masing atau sedang berada di rumah. mungkin semacam kapak. . Pada suatu ketika kaumnya penyembah berhala-berhala tidak berada bersama berhala. iaitu berhala yang paling besar yang tidak diapaapakannya. Hanya satu sahaja. 3. Ibrahim masuk ke tempat pemujaan itu membawa alat untuk menghancurkan berhalaberhala itu. 4. Dicincangnya satu demi satu sehingga berkepingkeping.1. 2.

6. tetapi kapak yang digunakannya buat menghancurkan berhalaberhala yang kecil-kecil itu digantungkannya di leher berhala besar yang tidak dirosakkannya.5. Dalam riwayat yang disampaikan oleh as-Suddi dan Mujahid. . bahawa berhala yang besar itu tidak dirosakkan oleh Ibrahim. kalau semua berhala dicincang dan dikepingkeping dan satu sahaja yang tinggal. iaitu yang paling besar tentulah sesudah keliling melihat yang hancur mereka akan kembali kepada yang tinggal satu itu.

.

Masakan tuhan-tuhan yang dipuja. . dipuji dan disembah lalu dicincang dikeping-keping. sehingga telah dijelaskan bahawa pembuat kejahatan ini sangat zalim. tidak bertimbang rasa. timbullah persoalan siapakah agaknya yang berbuat perbuatan keji ini Sangatlah murka mereka rupanya kepada orang yang mencincang itu.Setelah mereka melihat berhala-berhala yang mereka pertuhan itu telah jadi binasa.

.

kata orang namanya Ibrahim. Dan pernah juga anak muda itu mengatakan bahawa dia bermaksud hendak membuat tipu daya tentang berhala-berhala ini. Dikatakannya bahawa menyembah berhala adalah suatu perbuatan yang bodoh. mencela dan mencaci orang-orang yang memujanya. Orang itu seorang anak muda yang banyak menyebut-nyebut tentang berhala.“Mereka menjawab:” (pangkal ayat 60). Yang menjawab pertanyaan ini ialah orang-orang yang berada di tempat kejadian itu : “Kami mendengar seorang anak muda yang menyebut-nyebut mereka. Kata orang nama anak muda itu ialah Ibrahim.” (ujung ayat 60). .

.

Membawanya hendaklah disaksikan oleh orang ramai.“Mereka berkata:” (pangkal ayat 61). Yang berkata di sini ialah pihak yang berkuasa dalam negeri. sangat menyinggung kepada perasaan ramai orang. Sebab kesalahan ini amat besar. “Maka bawalah dia di hadapan mata orang banyak. “Supaya mereka saksikan”. (ujung ayat 61) . iaitu Raja Namrudz dan orang besarbesarnya.” Ertinya carilah pemuda itu sampai dapat dan bawa kemari.

Yang menyembunyikan diri ke dalam gua ialah beberapa orang muda kerana keyakinan terhadap Allah yang berpegang kepada tauhid amat berlawan dengan kepercayaan kaumnya yang mempersukutukan yang lain dengan Allah. Tetapi berani mengerjakan pekerjaan yang sebegitu bahaya bagi seorang anak muda. Dia masih anak muda. .Dari ayat 60 dan 61 ini kita mendapat beberapa pelajaran:  Pertamanya keadaan Nabi Ibrahim waktu menghancurkan berhala itu. Kita melihat dalam al-Quran beberapa kali cerita tentang pekerjaan penting dikerjakan oleh orang muda.

Dan Ibrahim pun tidak merasa gentar melakukan itu. Meskipun tuduhan telah telah berat kepada Ibrahim kerana ada orang-orang yang menyaksikan dia ada menyebut berhala itu. raja memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan di muka orang banyak. Pelajaran yang kita ambil dari ayat 61 ialah di zaman purbakala. rasa keadilan dijaga. . supaya hukum itu diketahui orang ramai. kerana percaya bahawa dia akan diperiksa dengan saksama. zaman raja-raja pemerintah belum dibatasi dengan berbagai undang-undang. Supaya pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan jika patut dihukum. ketika disuruh memanggil atau menangkap dia.

lalu dihadapkan ke hadapan penguasa dan mulailah ditanya : . Dan dalam ayat kita dapat pula mengambil kesimpulan bahawa pada zaman itu orang pun telah mula mempunyai hukum yang teratur.Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini : “Memang inilah yang dikehendaki Ibrahim iaitu supaya mereka di hadapan pertemuan besar itu. tidak segera menjatuhkan hukuman semena-mena sebelum mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan Nabi Ibrahim dicari sampai dapat. bagaimana banyaknya kebodohan mereka dan sedikitnya akal mereka. kerana menyembah berhala yang tidak dapat menangkis mudharatm dan tidak dapat menolong apa-apa.

.

Berbuat begini.“mereka berkata: “apakah benar engkau yang berbuat begini terhadap tuhan-tuhan kami. sampai berkeping-keping hancur? Padahal semuanya adalah tuhan-tuhan dan dewadewa yang kami puja dan kami besarkan? . hai Ibrahim?”(ayat 62).

.

Itu sebabnya maka yang paling besar tidak dia rosakkan dan kapak itu digantungnya pada leher berhala besar itu. Selanjutnya Ibrahim berkata: ”maka tanyalah kepada mereka itu . jika mereka pandai bercakap-cakap.“Dia menjawab: “Bahkan yang telah berbuat begini ialah yang terbesar di antara mereka ini. Dengan jawapan seperti ini Ibrahim hendak mengambil perhatian mereka bahawa berhala yang paling besar marah.” (ujung ayat 63) . mengapa di samping dia mereka itu membuat lagi berhala-berhala kecil dan menyembah pula ke sana.” (pangkal ayat 63). Inilah jawaban yang telah dia sediakan sejak awal.

mulalah dengan serta-merta tergerak fikiran mereka yang asli. yang belum kacau. baik yang telah hancur berkepingkeping atau berhala yang terlebih besar yang tidak turut dihancurkan oleh Ibrahim itu. Mendengar ucapan Ibrahim yang demikian. Jika mereka mengatakan bahawa berhala yang mereka sembah itu memang tuhan. tentu menurut akal yang sihat berhala itu pandai bercakap. . kerana kebiasaan pusaka nenek moyang.Inilah suatu tantangan yang benar-benar membuat pihak kaumnya pasti terdesak.

.

dan tidak mungkin pula berhala yang paling besar mengakui dialah yang menghancurkan kawan-kawannya yang kecil-kecil itu dengan kapak yang disandangnya. bahawa itu tidak mungkin. iaitu orang-orang yang berkuasa telah sampai kepada fikiran yang benar. Tegasnya bahawa mereka semua. mulailah timbul fikiran dalam diri mereka masing-masing. .” (pangkal ayat 64).” (ujung ayat 64). Lalu mereka pun berkata: sesungguhnya kamulah orangorang yang zalim.  “maka kembalilah mereka kepada diri mereka masingmasing. Inilah kelanjutan dari kata-kata mereka setelah mereka kembali kepada diri mereka masing-masing. sebab semua hanya benda yang tidak bernyawa. bahawa tidak mungkin berhala-berhala dapat menjawab jika ditanyai siapa yang mencincang mereka. Ertinya. Jika ditanyai berhala-berhala itu sudah terang tidak ada satu juga yang akan menjawab.

namun nabi Ibrahim juga yang bersalah! Sebab yang berkuasa ialah mereka.  . masing-masing menyalahkan kawan. Mereka mengaku. gelap dan bodoh. “kamulah orang-orang yang zalim” Tetapi meskipun semua sudah mengerti bahawa perbuatan mereka menyembah berhala itu adalah perbuatan zalim. Akhirnya pun sampailah mereka kepada keinsafan bahawa perbuatan mereka bertuhan kepada berhala itu adalah perbuatan orang yang zalim. Perbuatan orang yang berjalan do tempat gelap. tidak diterangi oleh akal sihat.

.

 Kemudian itu ditundukkanlah kepala mereka. Qatadah menafsirkan bahawa kaum itu telah mulai faham kesalahan kepercayaan mereka. kepala mereka dibuat tuhan jadi tunduk. Oleh sebab itu meskipun hendak memperlihatkan kuasa.”(pangkal ayat 65). namun muka dengan tidak disedari tertunduk juga. tetapi mereka masih hendak menunjukkan bahawa mereka berkuasa. mereka kembali lagi kepada kebodohan dan keras kepala mereka sehingga tidak mereka sedari. sebagaimana ditafsirkan oleh al-Qurthubi. Ertinya.  .

 . Begitulah yang dilakukan penguasa-penguasa itu kepada Ibrahim dengan perkataan mereka: sesungguhnya engkau sendiri sudah tahu bahawa tidaklah berhala-berhala itu dapat bercakap-cakap. Berhala itu bisu. Ini pasti perbuatan manusia. usahkan mencincang! Dan manusia yang mencincang itu ialah engkau sendiri Ibrahim. tetapi tidak mahu mengaku salah. Erti yang terkandung dalam ayat yang pendek ini dapat kita rasakan di mana saja tentang sikap suatu pemerintahan yang telah salah. Ini bukan perbuatan berhala yang tidak dapat berbuat apaapa. Lalu mereka hendak menimpakan kesalahan kepada orang yang menegur kesalahan mereka. tidak dapat bergerak.” (ujung ayat 65) Dengan cara demikian. mereka tetap memberatkan kesalahan kepada Ibrahim. Tidak masuk akal berhala yang besar yang mencincang berhala-berhala kecil.

.

.

kerana dia tidak dapat bergerak dari tempatnya. sebab dia adalah benda mati. mengapa kamu sembah semuanya itu?  .” (pangkal ayat 66). apa jua pun adanya: adalah sesuatu yang sedikit pun tidak memberi manfaat bagi kamu dan tidak pula membahayakan kamu?” (ujung ayat 66). Jawapan berupa pertanyaan: “Dia berkata: maka apakah kamu sembah selain Allah. dan berhala kecil mustahil dapat menjawab jika ditanya. Padahal yang selain Allah itu. Di sinilah Ibrahim mengeluarkan jawapan yang telah lama disediakan. Kamu sendiri tidak percaya bahawa berhala besar mustahil dapat mencincang berhala kecil.

.

Yang kamu sembah itu pun barang-barang nista sebagaimana nistanya perbuatan kamu terhadapnya. kerana sempit akal. “Nistalah bagi kamu!” ertinya amat buruk. Yakni mengapa kamu tidak menggunakan akal untuk memikirkan perkara ini.” (pangkal ayat 67). Nista kerana kebodohan. amat tercela kamu dengan perbuatan itu. Kiranya kamu memakai akal untuk memikirkan seelok-eloknya dengan jujur dan dada terbuka. „Dan bagi yang kamu sembah selain Allah itu. nescaya kamu akan sampai kepada kebenarannya. kerana buntu fikiranmu.  . “Apa tidaklah kamu pergunakan akal?” (ujung ayat 67).

.

dia tidak dapat mempertahankan diri sebab itu maka para pemujalah yang wajib segera membela.  . “Mereka berkata: “Iaitu pihak kaumnya yang berkuasa dalam negeri itu. takut fikiran orang itu akan menjalar pula kepada orang lain. dengan segera membakar orang yang mencincangnya. Alasan pembakaran sudah terang. dan belalah tuhantuhan kamu. iaitu keluarlah perintah agar Ibrahim dihukum kerana salahnya mencincang berhala itu.” (pangkal ayat 68). “Bakarlah dia. Itulah keputusan yang diambil oleh penguasa itu. iaitu untuk membela tuhan-tuhan itu. Kalau tidak diadakan pembelaan. Tuhan mereka teraniaya.

Begitulah yang semestinya: “Jika kamu adalah hendak berbuat.” (ujung ayat 68). Ertinya jikalau kamu masih tetap hendak mempertahankan adat lama pusaka nenek moyang memuja dan menyembah berhala-berhala, Ibrahim ini mesti segera disingkirkan dari dunia, dibakar. Ibrahim sendiri sejak semula tentu sudah bersedia menghadapi segala kemungkinan. Apabila kita perbandingkan tindakan Ibrahim mencincang berhala, nyatalah bahawa beliau telah melakukan perbuatan yang benar. Dan bahawa pemerintah yang berkuasa, akan menghukumnya dengan hukuman yang paling berat, menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku di negeri itu ketika itu, itu pun sudah wajar.

Kerana pengalaman-pengalaman di dunia di segala zaman kerapkali menunjukkan bahawa yang benar menurut jiwa ajaran agama yang sejati belum tentu disetujui oleh penguasa duniawi. Maka Nabi Ibrahim, demi keyakinan yang dianutinya, bersedia menjadi korban kerana melaksanakan sepanjang keyakinannya. Kalau tidak ada semangat sebagai semangat Nabi Ibrahim itu, tidaklah ada perubahan kepada yang lebih baik di dunia ini. Itu sebabnya maka orang yang berjihad pada jalan Allah, lalu tewas kerana keyakinannya diberi kehormatan tertinggi dengan diberi kemuliaan syahid.

Ibrahim telah bersedia menerima hukuman.
Menurut riwayat Ibnu Ishaq, digali dengan perintah Raja Namrudz itu sebuah lubang dan ditimbunkan kayu api berpikul-pikul ke dalamnya. Lalu Ibrahim diikat dan diletakkan pada sebuah manjaniq (pelanting besar). Tersebut dalam riwayat al-Hafizh Abu Ya‟la yang diterimanya dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahawa Nabi s.a.w. berkata, setelah Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api yang telah berkobar-kobar itu, dia bermunajat kepada Allah:

“Ya Tuhan! Sesungguhnya Engkau Maha Esa di langit dan aku pun esa pula yang menyembah Engkau di bumi.” Dan menurut riwayat lain, munajat beliau ketika akan dimasukkan ke dalam pembakaran itu ialah: “Tidak ada Tuhan melainkan Engkau! Maha Suci Engkau. Untuk Engkau segala puji-pujian dan bagi Engkau segala kekuasaan, tidak ada sekutu bagi Engkau.”
Dan riwayat lain pula: “Engkau sendiri dan aku pun sendiri di bumi. Tidak seorang pun menyembah Engkau selain aku. Penjaminku ialah Allah dan Dialah semulia-mulia tempat menyerah.”

 Diriwayatkan oleh Ubbayyu bin Ka‟ab.w. bahawa seketika dia akan dilantingkan dengan manjaniq (pelanting besar) itu tiba-tiba datanglah Malaikat Jibril bertanya: “Apakah engkau ada sesuatu keinginan?” Ibrahim menjawab: “Adapun kepada engkau tidak ada.” .” Ibrahim menjawab: “Bagiku cukuplah pengetahuan Tuhan tentang keadaanku ini daripada memohonkan apa-apa kepadaNya. menceritakan.” Lalu berkata Jibril: “Mohonlah kepada Tuhanmu. Nabi s.a.

.

nescayalah api itu akan dingin buat selamanya. Dan kalau Tuhan tidak bersabda “atas Ibrahim”.”   . Dinginya bukan dingin yang membahayakan. walaupun masih tetap menyala. melainkan dingin yang membawa sejahtera. setelah Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Berkata Abi „Aliyah: “Kalau bukanlah Tuhan menitahkan “dingin dan sejahtera” nescaya dinginnya akan lebih bahaya daripada panasnya.” (ayat 69). api itu menjadi dingin. Atas kehendak Tuhan. Maka datanglah ketentuan Tuhan: “Kami katakan: Hai api! Jadilah kau dingin dan sejahtera atas Ibrahim.

 Tafsir dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas: “Kalau bukanlah Tuhan menitahkan dingin dan sejahtera nescaya matilah Ibrahim. kerana menyangka bahawa dia akan dituju. Dan kalau Tuhan tidak mengatakan atas Ibrahim nescaya dinginlah segala api yang ada ketika itu. kedinginan.” Ka‟ab dan Qatadah berkata : Tidak ada yang terbakar dari tubuh Ibrahim ketika itu kecuali tali-tali pengikatnya.  .

Seketika api telah mulai padam kerana kayu-kayu apinya telah habis jadi bara dan abu. Raja Namrudz dan orang besarbesarnya menonton dengan penuh kehairanan.” Menurut riwayat dari Syu‟aib an-Nimani usia Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api itu baru 16 tahun. Menurut riwayat. Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu di dalam usia 25 tahun.  . jelas kelihatan Ibrahim sembahyang menyembah mensyukuri Allah. Menurut Ibnu Jurajj. Setelah bebas pernah Ibrahim berkata: “Dalam pengalamanku tidak ada hari-hariku yang penuh nikmat melebihi apa yang aku rasai selama di dalam api itu. Maka akhirnya raja memerintahkan menghentikan pembakaran itu dan membebaskan Ibrahim.

Allah menciptakan sesuatu yang menghalang di antara dirinya dengan api. sebagai yang dijadikan Tuhan pada malaikat-malaikat penjaga neraka. Berkata Imam Fahruddin ar-Razi di dalam Tafsirnya: “Terjadi api dingin adalah tiga pendapat ahli-ahli tafsir: Tuhan menghilangkan panasnya dan membakarnya yang tinggal nyala dan cahayanya. tidak rosak lidahnya menelan besi panas. 1) 2) 3) . Tuhan Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Atau seperti cicak salamandar yang sanggup hidup di darat dan di laut dan tahan kena api. Tuhan jadikan pad tubuh Ibrahim penangkal panas. atau sebagai susunan tubuh burung unta. sehingga api tidak dapat sampai kepadanya.

.

Kejadian yang sangat luar biasa ini menyebabkan tuah kebesaran berhala telah habis. Dengan demikian maka wibawa pemerintah pun habis pula. iaitu dengan kekuatan titah raja demi menjaga “ketenteraman umum” Ibrahim disalahkan merosak adat kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. “Dan mereka menghendaki tipu daya kepadanya. .” (ujung ayat 70).” (pangkal ayat 70). Mereka menghendaki melakukan tipu daya kepada Ibrahim. sehingga kebenaran perjuangannya tidak ditanggapi sama sekali. kerana gagalnya usaha membakar Ibrahim dengan disaksikan orang banyak. Rakyat mulai mengerti bahawa apa yang diagung-agungkan selama ini palsu belaka adanya. Kerugian yang sangat bagi mereka. “Tetapi Kami jadikanlah mereka itu yang sangat rugi.

.

“dan Luth. bumi yang diberi berkat oleh Tuhan itu ialah tanah Syam. dengan jalan mengeluarkannya dari negerinya itu.” (pangkal ayat 71). “Untuk seluruh alam”. Sebab itu Nabi Ibrahim adalah Paman („ammi) dari Nabi Luth. “Dan kami selamatkan dia. (ujung ayat 71) . Iaitu setelah gagal percubaan membunuh Ibrahim dengan jalan membakarnya itu. Beliau keduanya sama-sama diselamatkan Tuhan: “Ke bumi yang telah kami beri berkat padanya.” kerana Luth itu adalah putera dari saudara beliau. dia pun diselamatkan oleh Tuhan.” menurut tafsir yang terbanyak.

Sampai kepada masa kekuasaan Turki Osmani semuanya itu masih bernama wilayah Syam. Ada pula yang menyatakan tanah Mesir yang diberkati dengan mengalirnya sungai Nil. Kebanyakan ahli tafsir menyebut negeri Syam. Jordania yang berpusat di Omman dan seluruh Palestina.  . Libanon yang berpusat di Beirut. Oleh kerana tidak tersebut di dalam ayat daerah mana yang dimaksudkan Tuhan dengan bumi yang berkat itu. iaitu yang disebut juga Mesopotamia. yang diperintah oleh seorang wali Negeri (Gubernur) . Pada zaman sekarang daerah Syam menjadi negara-negara Suriah yang berpusat di Damaskus. maka ada yang menyatakan yang dimaksudkan ialah tanah Iraq yang diberkati oleh mengalirnya dua sungai besar Furat dan Dajlah (Tigris).

.

” (pangkal ayat 72). “Dan kami kurniakan untuknya Ishak dan Ya‟kub sebagai tambahan.Shaffat. (Surat 37 ash. sekarang permohonannya itu dikabulkan: “Dan kami kurniakan untuknya Ishak. ayat 100). malaikat datang memberi khabar gembira kepada Ibrahim bahawa permohonannya ingin dapat putera soleh lagi.  Keterangan: sebagaimana tersebut di dalam Surat 11 Hud dari ayat 69 sampai 73.” .

Tetapi sebagai bangsa-bangsa yang menyandarkan kekuatan dan kemegahan kepada keturunan. Hajar. Lama sebelum kelahiran Ishak. Tuhan telah memberinya anak sulung yang bernama Ismail dari isterinya yang muda. Di surat Hud ayat 69 sampai 73 itu diterangkan bahawa malaikat datang membawa berita gembira itu. Agar keturunannya jangan punah. Ibrahim masih mengharap diberi anak lakilaki lagi. Maka dipohonnyalah Ishak ini. sebab merasa lucu. sehingga isteri yang tua itu. Kata riwayat sekitar 12 tahun. Tetapi jarak di antara kelahiran kedua anaknya itu amat jauh. kerana selama ini dia sendiri mandul dan sekarang suaminya telah tua pula baru sekarang dia akan beranak! Ajaib! Di ayat 73 malaikat menegur Sarah: “apakah engkau merasa hairan dengan kehendak Allah?” . Sarah yang belum pernah beranak tersebut tertawa mendengar berita itu.

 Maka anak itu pun lahirlah. Moga-moga anak-anak inilah yang akan menyambung turunan kemudian hari.” (ujung ayat 72) . Tetapi ada lagi suatu yang terasa dalam lubuk jiwa Ibrahim. Itulah Ya‟kub! Di sinilah dapat difahamkan maksud ayat: Dan semua mereka itu Kami jadikan orangorang yang shalih. iaitu Ishak. Ismail dan Ishak. Dan belum lama Ishak kahwin dia pun dikurniakan Tuhan seorang putera laki-laki pula. Anak laki-laki berdua sudah ada. Semasa Ibrahim yang panjang umurnya itu Ishak telah dapat beliau kahwinkan.

Pengharapan demikian adalah wajar bagi seorang manusia yang mengharap keturunan. dapatlah kita tilik keinginan Nabi Ibrahim sebagai seorang kekasih Allah yang amat halus perasaannya. supaya ada pula dari kalangan anak cucu keturunan beliau yang dikurniai pula jabatan tertinggi itu. Di dalam surat al-Baqarah ayat 124 ada dilukiskan pengharapan yang sangat besar dari Nabi Ibrahim. iaitu Tuhan telah menyampaikan kehendakNya kepadanya bahawa dia telah diangkat menjadi imam dari seluruh manusia. Untuk mengetahui latar belakang ayat-ayat ini.  .

yang aniaya. maka Tuhan tidaklah memasukkan orang semacam itu di dalam janjiNya. ayat 100: “Ya Tuhanku. yang tidak menurut jalan yang benar. yang masuk dalam janji itu hanyalah anak-anak keturunan Ibrahim yang taat setia kepada tuhan jua. yang menurut langkah nenek moyang jua. Tuhan tidaklah menolak semata-mata permohonan Ibrahim.”  . Adapun kalau ada keturunan Ibrahim yang zalim. Tuhan Cuma memberi ingat. jika Tuhan berjanji mengabulkan permohonan Ibrahim. kurnikanlah kiranya engkau kepadaku keturunan-keturunan dari orang-orang shalih. Oleh sebab itu maka dapatlah kita fahamkan apa maksud doa Ibrahim di Surat 27 ash-Shaffat.

. sebab sangat menggembirakan. Maka ayat 72 Surat al-Anbiya‟ yang tengah kita tafsirkan ini dijelaskan lagi bahawa Allah memberikan anugerah tambahan baginya. Kemudian di ayat 113 dan 37 itu juga diterangkan kegembiraan keduanya dengan lahirnya Ishak. Di ayat 101 disebutkan bahawa dia dikurniai putera yang sangat sabar. Dalam kata-kata orang sekarang ialah anugerah yang tidak disangka-sangka. Itulah Ismail. Dan permohonannya itu segera dikabulkan Tuhan. Permohonan ini diucapkan setelah dia diselamatkan Tuhan dari negerinya tempat dia nyaris dibakar itu. mengejut.

Inilah tambahan yang menggembirakan. Dalam surat 11 Hud ayat 71 tersebut ayat yang sejalan dengan ini: “Maka Kami beri berita gembira isteri Ibrahim itu dengan Ishak. Ya‟kub pula” Tegasnya: Ismail anak pertama.    . Ishak anak kedua. semuanya itu adalah orang soleh. dan Ya‟kub anak Ishak sebagi kurnia yang tidak disangka-sangka. dan di belakang Ishak itu nanti. Iaitu: nenek dapat cucu! Si nenek yang telah tua masih dapat melihat cucu yang akan menyambung tugasnya. sebagai penggembira nenek tua.

Dijelaskan bahawa semuanya orang soleh. 46. yang di dalam surat 38. Ismail. 47 dan 48 di jelaskan bahawa semua adalah orang-orang terpilih dan orang-orang baik-baik dan semua nama-nama orang mulia itu. dijelaskan bahawa Ishak itu orang soleh Maka sesuai dengan janji Allah bahawa keturunan-keturunan Ibrahim yang soleh akan mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah. Ishak Ya‟kub. semua menjadi Nabi dan Rasul. . Di ayat 112 dari Surat 37 ash-Shaffat. sampai kepada puteranya Yusuf. Shaad. ayat 45. Di ayat 85 dan 86 kelak tersebut nama Ismail bersama Idris dan Zulkifli.

.

dicontohi oleh ummat yang mempercayai pimpinan mereka. sebagai tersebut di Surat al-Baqarah ayat 124 itu.” yang akan ditiru. “Dan kami wahyukan kepada mereka itu perbuatanperbuatan yang baik. tidak dicampuri dengan kepentingan peribadi.” (pangkal ayat 73). Mereka memimpin ummah sesuai dengan yang diperintah Allah. untuk diikuti oleh orang banyak. Permohonan Ibrahim dikabulkan kerana anak cucunya itu tidak ada yang zalim.  . diteladan. Sesuai dengan keinginan Ibrahim sendiri ketika dia mula diangkat menjadi imam. Allah jadikan mereka imam-imam. “Dan Kami jadikan mereka imam-imam yang memimpin dengan perintah Kami.

atau bukanlah agama.‟ untuk memperkuatkan perhubungan dengan Allah dan mempertebalkan iman.” di samping bersembahyang menyembah Allah . Menjadi percumalah suatu agama. Nabi-nabi pun memimpin manusia agar membersihkan (zakat) hatinya daripada penyakit bakhil dan mengisinya dengan perhiasan dermawan kepada sesama manusia.” (ujung ayat 73) . „Dan mengeluarkan zakat. di antara mengabdikan diri kepada Allah dengan berkhidmat dalam masyarakat. „Dan mendirikan sembahyang. kalau di samping menanam kepercayaan kepada adanya Allah Yang Maha Kuasa tidak disertai dengan upacara sembahyang menyembah Allah. “Dan adalah mereka itu orang-orang yang mengabdi kepada Kami. Itu sebabnya maka selalu sejalan di antara solat dan zakat.

Sebab tiap-tiap apa-apa saja yang mereka anjurkan. Lantaran itu mereka capailah apa yang menjadi cita-cita hidup dari tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan iaitu diakui Allah sebagai hambaNya. melainkan mengimami. baik amal soleh di dalam hidup atau ibadah kepada Allah. . Mereka itu di sini ialah Nabi-nabi tadi. bertanggungjawab dan berani menderita berbagai halangan atau akibat kebencian dari kaum mereka. bukanlah mereka hanya sematamata memerintahkan. Dikatakan: Orang-orang yang mengabdikan kepada Kami. berjalan di muka sekali.

Dr. (1990). HAMKA . Singapura: PustakaNasional PTE LTD (Jilid 7) .Prof. Tafsir Al-Azhar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful