Ito ay nagpapatalas ng isipan upang magisip at bigyang kahulugan ang mahalagang kaisipang nakapaloob dito .

bugtong palaisipan kasabihan salawikain .

MGA KARUNUNGANG BAYAN .

subalit may isang binata na nakatawid sa tulay. at sinumang makarinig sa mahiwagang tinig ay tiyak na namamatay.May isang tulay na walang sinumang makadaan sapagkat may nagbabantay na mahiwagang tinig. 1 .

Bakit hindi namatay ang binata? .

Bingi ang binata. .

Ang tatlong pusa ay nakapatay ng tatlong daga sa loob ng tatlong minuto 2 .

Gaano katagal mapapatay ng isang daang pusa ang isang daang daga? .

Tatlong minuto .

3 .May isang manok na biglang kumain ng mais na nasa bakuran.

Bakit kinain ng manok ang mais? .

dahil hindi maaaring ang mais ang siyang kumain sa manok .

Sino ang taong anak ng aking ama. kapatid ng aking kapatid. ngunit hindi ko naman kapatid? 4 .

Ako .

.

Ito ay isang pahayag na may kinalaman sa paglalarawan ng isang bagay. Ang tawag sa larong ginagamitan ng mga bugtong. .

NOON: .

NOON: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful