Kreiranje aplikacije

Uvod u kreiranje aplikacije
Database Wizard vam olakšava kreiranje aplikacija  Vrlo često nije dovoljno, a ni dovoljno profesionalno ukoliko želite da vašu aplikaciju ponudite drugim korisnicima van vaše firme

2

Prvi korak u kreiranju aplikacije      Planiranje tabela i veza izmeĎu tabela Ovo je jako bitna faza jer većina problema kasnije nastaje zbog grešaka u projektovanju baze podataka Da biste ovaj korak uspešno sproveli morate da poznajete osnove principe projektovanja baza podataka i pravila normalnih formi Treća normalna forma je ideal kojem treba težiti Denormalizacije su dozvoljene ali samo kada želite da optimizujete performanse vaše aplikacije 3 .

ER model 4 .

lakše ćete sagledati šta vaše forme i izveštaji prikazuju od podataka 5 .Drugi korak  Kreirajte bazu podataka i dodajte nekoliko zapisa u tabelama  Kreirajte tabele kroz Design view  Lookup fields je veoma dobra opcija koja vam dajte mogućnost da lakše unesete podatke iz Lookup tabela (tabele iz relacija jedan-više i više-više)  Kada vam je struktura tabela kompletna i kada imate unete primere zapisa u njima.

Lookup Definicija lookup tabela za padajuću listu 6 .

Unos test podataka Padajuća lista iz Lookup tabele omogućava lakši unos podataka 7 .

ostale forme i izveštaji će zapravo podržavati funkcionalnost vaše aplikacije  8 .Treći korak Kreirajte jednu formu koja će biti polazna forma vaše aplikacije (Osnovna forma)  Ova forma bi trebala da sadrži centralnu logiku i sa nje bi trebalo pozivati sve ostale forme i izveštaje  Centralna forma.

Osnovni prozor Ekranski tasteri sa primarnom funkcijom programa Sekundarne funkcije smeste u menije I toolbar aplikacije 9 .

Četvrti korak  Dodajte VBA kôd (procedure i funkcije) da bi forma dobila funkcionalnost Svojstvo Event – dogaĎaji 10 .

Peti korak Odajte ostale forme i izveštaje  Pažljivo kreirajte korisnički interfejs !  Sve dobro istestiraje kako bi bili sigurni u ispravan rad aplikacije  11 .

Forma za pregled podataka Filtriranje podataka Tabelarni pregled podataka Osnovne operacije sa podacima 12 .

Forma za unos/ispravku podataka Unos podataka preko osnovnih kotrola 13 .

menijima. paletama sa ikonicama tooolbara i linkovima  Omogućite korisnicima navigaciju kroz aplikaciju  14 .Šesti korak Povežite Access objekte sa ekranskim tasterima.

Sedmi korak Definišite Startup opcije vaše aplikacije  Možete da dodate i Splash screen   Splash screen je forma koja će se prikazati kod startovanja aplikacije  Ne zaboravite natpis na osnovnoj formi 15 .

Startup 16 .

podrazumevane vrednosti za lakši unos podataka. manipulaciju sa podacima i drugo  17 .Uloga forme u aplikaciji Kod Access aplikacija interfejs čine forme za unos i pregled podataka  Za vaše korisnike forme će biti cela aplikacija (za njih su programski kod i tabele sa podacima u pozadini nevidljivi)  Kreiranjem aplikacije oko jedne centralne forme vi kontrolišete tok aplikacije kroz dogaĎaje koji će se dešavati na formama  Forme sadrže dešavanja. Na primer validacija unetih podataka.

pokušajte da primarne funkcije vaše aplikacije istakne u prvi plan  Na primer ako ste napravili aplikaciju kojom korisnici vrše prodaju artikala iz svoje ponude osnovna funkcija je upravo kreiranje narudžbe kupca  Ukoliko je u pitanju Video klub primarna funkcija je izdavanje kaseta i pretraživanje naslova  Oko primarne funkcije treba graditi sve ostale elemente interfejsa koje korisniku treba da omoguće intuitivno korišćenje programa  18 .Dizajn osnovne forme Kada dizajnirate osnovnu formu.

sekundarne u toolbar i menije  Definišite funkcije       Rasporedite funkcije  19 . statusna linija help sistem) Interfejs mora biti intuitivan i konzistentan Primarne funkcije idu u prvu plan (osnovni prozor).Projektujte interfejs  Odredite ciljeve korisnika  Već smo rekli odredite primarne ciljeve korisnika odnosno apliakacije Spisak svih operacija koje aplikacija treba da radi Obezbedite brzi unos i validaciju podataka Obezbedite lako pronalaženje podataka Obezbedite pomoć (tool tipovi.

Dodajte malo atmosfere interfejsu  Atraktivan izgled ostavlja utisak  Imajte na umu da će neko vašu aplikaciju gledati po ceo radni dan  Interfejs treba da bude lep ali ne i napadan 20 .

Osnovni principi korisničkog interfejsa       Jednostavnost Dajte odgovore a ne pitanja Fleksibilnost Popustljivost Podrazumevane vrednosti Uklapanje u okolinu 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful