 Kisah

Asma’ bt. Abu Bakar sewaktu beliau menemui Rasulullah s.a.w. dengan pakaian nipis.
Hadis

Aisyah r.a .Menceritakan bahawa Asma’ bt. Abu Bakar menemui Rasulullah S.a.w .Dengan berpakaian nipis. Lalu, Rasulullah bersabda : ”Wahai Asma’ ! Sesungguhnya perempuan yang telah datang haid, tidaklah boleh dilihat kecuali ini sahaja. ” Rasul mengisyaratkan kepada muka dan tangannya.

 Bahasa

Hukum menutup aurat: WAJIB!!

Sesuatu yang mengaibkan
 Istilah

Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram / ajnabi

Dengan perempuan mahram

Aurat lelaki

Dengan perempuan bukan mahram

Di antara pusat dengan lutut

Dengan perempuan yang bukan Islam

Dengan lelaki bukan mahram & bukan Islam

Seluruh tubuh badan kecuali muka & tapak tangan

Aurat perempuan

Dengan mahram lelaki

Di antara pusat hingga lutut

 Menjaga

dan memelihara kehormatan, kesopanan dan maruah diri.  Menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan maksiat.  Membezakan keperibadian orang islam dengan orang bukan islam.  Menggambarkan orang islam yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan amanah-Nya.

1.

2. 3.

Membenarkan pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak. Tidak membenarkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batas. Haram bagi lelaki melihat aurat perempuan dan sebaliknya.

“ Wajib bagi lelaki dan perempuan yang beriman supaya merendahkan pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan diri”

Surah An-Nur : 30-31

Memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa Membantu diri manusia supaya menjadi insan yang beradab Dapat mengelakkan diri dari sebarang fitnah Melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan patuh kepada syariat Allah

 Terdedah

kepada gangguan daripada lelaki yang tidak bermoral kepada melakukan ZINA!!!

 Terdedah

 Menggambarkan

tahap keimanan mereka masih belum mantap

Ciri-ciri pakaian & perhiasan yang diharuskan
Lelaki tidak Tidak Tidak dibenarkan menyerupai menyerupai memakai emas & jantina lain kaum lain sutera

Tidak nipis

Menutup aurat

Longgar & selesa

1) 2) 3) 4)

Jelaskan sebab nuzul ayat 30 surah an-Nur. Jelaskan batas-batas aurat lelaki dan perempuan. Mengapakah Islam melarang pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan? Jelaskan pengajaran ayat 30-31 surah an-Nur.

Nur Sakinah bt Ahmad Zuhairi

Ruqayyah bt Shaharuddin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful