BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

BODY SIGNS FOR THE THINKING MAPS

Dapatkan buku panduan ini di info guru

9

® PELAKSANAAN PETA PEMIKIRAN

Perlu dilaksanakan atas dasar sekolah secara keseluruhan. Perlaksanaan terdiri daripada perkembangan staf dan bahan-bahan latihan bagi setiap guru.

APAKAH YANG DIPANTAU?
1. Pelan Tindakan / perancangan bersama Pasukan Pemandu 2. Carta Gantt Latihan Guru dan Murid 3. Buku Rekod Mengajar dan buku latihan pelajar 4. Minit Mesyuarat (Kurikulum, Bidang, Panitia) 5. Teknik penyoalan (HOTS) 6. Pemantauan di bilik darjah 7. Lain-lain bahan yang berkaitan seperti poster di kawasan sekitar sekolah, kelas dan pembudayaan lain.
11

BAHAN TAMBAHAN
Laman web i-think http://www.ithink.org.my/bmhome/index
http://www.mdianeharrison.com/Thinking%20Maps.htm

Bahan Kursus HOTs (Higher Order Thinking Skills) Dalam Sains dan Matematik
http://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=articl e&id=297&lang=ms Laman web BPK dengan memilih : - Muat Turun - Bahan seminar dan kursus

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful