COMPOZIŢIA SUBSTANŢELOR ORGANICE

Cl. Br. Mg. Me (Na. P. Zn. Cu) Substanţele organice sunt caracterizate: compoziţie chimică → calitativă → natura atomilor din moleculă → cantitativă → raportul dintre atomii componenţi structură chimică → modul de legare al atomilor în moleculă .Elemente organogene = elementele care intră în compoziţia substanţelor organice C H O N X (F. Fe. I) – S.

-CHO .o se clasifică: hidrocarburi → numai C şi H compuşi organici cu funcţiuni Funcţiune / grupare funcţională = grupare de atomi care imprimă proprietăţile unei substanţe organice Exemple de grupări funcţionale: -OH.în funcţie de compoziţie s.

LEGĂTURI CHIMICE ÎN COMPUŞII ORGANICI Legătura covalentă – punere în comun de electroni între atomii nemetalelor Element Grupa Electroni de valenţă valenţă C IV 4 IV H I 1 I O VI 6 II N V 5 III X VII 7 I .

atomul de carbon are proprietatea de a se lega de el însuşi formând lanţuri de atomi numite catene → marea varietate a compuşilor organici Catenă = lanţ de atomi de C ─C─ C ─ C─ │ C─C─C─C─ ─C─C─C─ │ │ ─C─C─C─C─ .

TIPURI DE LEGĂTURI CHIMICE 1. . legături simple (σ) → fiecare atom pune în comun câte 1 electron legături duble (=) → fiecare atom pune în comun câte 2 electroni legături triple (≡) → fiecare atom pune în comun câte 3 electroni 2. 3.

TIPURI DE LEGĂTURI CHIMICE ÎN SUBSTANŢE ANORGNICE H─O─H O=C=O N≡N .

Legătura simplă (σ) │ │ ─C─C─ │ │ │ ─C─H │ │ ·· ─C─O─ │ ·· │ ·· ─C─ N─ │ │ │ ·· ─C─ X·· │ ·· .

Legătura dublă (=) ─C=C─ │ │ ─C=N─ │ ─C=O │ Legătura triplă (≡) ─C≡C─ ─C≡N .

TIPURI DE CATENE După modul de legare al atomilor de carbon: Saturate → atomii de carbon se leagă numai prin legături simple ─C─C─C─C─ Nesaturate → în catenă există cel puţin o legătură dublă sau triplă ─C─C=C─C─ ─C≡C─C─C─ Aromatice → cel puţin un nucleu benzenic = ciclu de 6 atomi de C cu 3 duble legături conjugate .

TIPURI DE CATENE dupa natura legăturilor dintre atomii de carbon : catene liniare catene ramificate ─ C─ C ─ C ─ C ─ C ─ C ─ ─C─C─C─C─ │ catene ciclice C─C─ ─C─C─ │ │ ─C─C─ .

TIPURI DE ATOMI DE CARBON C nular → nu se leagă de niciun alt atom de carbon H │ H─C─H │ H Cl │ Cl─C─Cl │ Cl C primar → se leagă de un alt atom de carbon │ │ │ │ │ ─C─C─C─C─C─ │ │ │ │ │ .

C secundar → are 2 valenţe satisfăcute de atomi de C │ │ │ │ │ │ ─C─ C─ C─C─ C─C─ │ │ │ │ │ │ ─C=C─ │ │ C terţiar → are 3 valenţe satisfăcute de atomi de C C─C─C C=C─C C≡C │ C C cuaternar → are toate cele 4 valenţe satisfăcute de atomi de C C │ C─C─C C=C=C C≡C─C │ C .

2.Exerciţiu: 1. Stabileşte natura fiecărui atom de carbon din catena următoare. Completează cu atomi de hidrogen fiecare atom de C C─C=C=C │ C≡C─C=C─C─C─C≡C─C Cs ─ Ct = Cc = Cs │ Ct ≡ Cc ─ Ct = Ct ─ Ct ─ Cs ─ Cc ≡ Cc ─ Cp CH2 ─ CH = C = CH2 │ CH ≡ C ─ CH = CH ─ CH ─ CH2─ C ≡ C ─ CH3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful