TEORI-TEORI DALAM KAJIAN SEMANTIK

KONSEP
• Teori adalah pendapat atau pandangan yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. • Ia merupakan prinsip atau dasar pembentukan sesuatu ilmu. • Kempson (1991:2) telah membicarakan tentang teori semantik yang merupakan sebahagian daripada teori linguistik am. Teori-teori tersebut termasuklah seperti Teori Imejan, Teori Behaviorisme, Teori Analisis Komponen dan Teori Logik Simbolik.

TEORI IMEJAN TEORI LOGIK SIMBOLIK TEORITEORI TEORI ANALISIS KOMPONEN TEORI BEHAVIORISME .

TEORI IMEJAN • Teori yang juga dikenali sebagai Teori Imej Makna ini didefinisikan sebagai imej makna yang tergambar dalam minda penutur atau pendengar apabila sesuatu benda atau perkara disebut. didengar dan disebut tergambar dalam fikiran dan ditafsir sehingga memberi makna yang abstrak . • Sesuatu perkataan yang dibaca.

• Hal ini bergantung kepada keluasan pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh individu itu sendiri.• Imej yang dimaksudkan ini bagaimanapun tidak bersifat visual kerana ia tidak menepati gambaran sebenar yang dimaksudkan secara tepat. .

. iaitu bunga hiasan dan anak gadis yang diibaratkan seperti bunga dalam masyarakat Melayu.• Misalnya frasa ‘bunga di jambangan’. Farid yang kurang membaca dan tinggal di kawasan pedalaman mungkin hanya memahami frasa ini sebagai beberapa kuntum bunga di dalam pasu yang dijadikan sebagai hiasan di atas meja. • Sebaliknya bagi Asiah yang rajin menelaah buku dan majalah mungkin memahami bahawa frasa itu mempunyai dua maksud.

bm2/ym 7 .KEKURANGAN • Seseorang mungkin mempunyai lebih daripada satu imej bagi satu ungkapan • Dua ungkapan mungkin mempunyai imej yang sama • Mana – mana perkataan yang berkaitan dengan lebih daripada satuimej diramalkan bersifat taksa.

• Imej berubah mengikut waktu dan ketika • Berbeza dalam beberapa hal mengikut pengalaman • Gambaran yang berbeza mengikut pemahaman yang berbeza bm2/ym 8 .

• Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara ‘rangsangan’ dan ‘gerak balas’ yang menghasilkan perubahan tingkah laku. . • Bahasa dianggap wujud hasil daripada operasi rangsangan (R) dan gerak balas/stimulus (S) ini.TEORI BEHAVIORISME • Mazhab behavioris yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner ini berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku.

• individu akan dapat menggunakan dan membezakan perkataan yang digunakannya dengan betul hasil daripada tindak balas yang diberi oleh orang lain kepadanya. dikawal dan diramal. . • Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku pelajar boleh diperhatikan.

tingkah laku manusia dalam berbahasa disebabkan keperluan untuk bersosialisasi dan d. mempercayai bahawa tingkah laku manusia dan haiwan mempunyai persamaan. c.• Empat ciri umum teori behaviorisme ialah: a. b. menolak konsep mentalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak data yang dapat disahkan. . perlakuan manusia ada hubungan dengan rangsangan (stimulus) dan gerak balas.

dikawal dan diramal. . KELEMAHAN • Perlu ada rangsangan yang sesuai untuk menghasilkan tindak balas yang diiingini.KEKUATAN & KELEMAHAN KEKUATAN • p&p akan mempengaruhi segala perbuatan @ tingkah laku pelajar serta menjelaskan bahawa tingkah laku pelajar boleh diperhatikan.

. • Secara ringkasnya teori ini digunakan untuk menentukan istilah berdasarkan hubungan kekeluargaan sesuatu perkataan/ujaran. • Makna bagi sesuatu perkataan bukan dianalisis sebagai satu unit. tetapi secara terperinci sebagai satu komponen-komponen yang kompleks.TEORI ANALISIS KOMPONEN • Teori ini menghuraikan kata-kata yang mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain.

. Bunga mawar adalah contoh bunga jenis ini.Cara untuk memperlihatkan elemen semantik dalam ayat 1. • Bunga berduri mempunyai ciri-ciri seperti berbatang keras dan daunnya lebar. iaitu berduri dan tidak berduri. • Manakala untuk jenis bunga tidak berduri. dengan menganalisis komponen kata yang diberikan Contoh: Analisis komponen bagi kata ‘bunga’ • Kata ‘bunga’ telah dianalisis komponennya sehingga boleh dibahagikan kepada dua jenis. antara ciricirinya termasuklah berbatang kecil dan lembut. misalnya bunga kekwa dan bunga orkid.

.2. • Tanda (+) dan (-) digunakan dalam analisis ini. Mengenalpasti kewujudan elemen semantik ialah dengan melakukan analisis fitur atau ciri semantik. • Fitur atau ciri semantik merupakan hubungan makna bagi sejumlah kata yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri. • Tanda (+) bermaksud ciri tersebut hadir atau wujud pada perkataan yang hendak dianalisis maknanya. • manakala tanda (-) pula membawa makna kata itu tidak mempunyai ciri itu.

berkhasiat + berkhasiat + berkhasiat .lemak .tenaga + tenaga + tenaga .• Contoh perkataan seperti ‘makanan’ boleh dianalisis fiturnya seperti berikut : – Nasi Aiskrim Buah-buahan Sayur-sayuran + berkhasiat .lemak + lemak .lemak + tenaga .

tetapi tidak mengandungi lemak. • Huraiannya ialah nasi. • Sebaliknya aiskrim merupakan hidangan yang tidak mempunyai khasiat atau pun tenaga. .Analisis fitur semantik bagi kata ‘makanan’. bahkan mengandungi lemak yang boleh menjejaskan kesihatan badan. buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai khasiat dan memberi tenaga.

Kelemahan • Penghuraian makna memerlukan proses yang panjang • Menganalisis makna pada peringkat perkataan bukan ayat • Sukar menentukan komponen – komponen semantik yang khusus untuk menghuraikan makna sesuatu perkataan • Sering terikat dengan hiponim bm2/ym 18 .

.TEORI LOGIK SIMBOLIK • Teori ini cuba mengkaji makna bukan sahaja dari peringkat perkataan. malahan juga pada peringkat ayat dan perlakuan manusia. • Bahasa menurut definisi teori ini ialah sejenis sistem lambang. sebagai reaksi kepada tanggapan yang mereka terima mengenai sesuatu perkataan.

Sintaksis Sub kajian pragmatik semantik .

• Rujukan atau benda tidak terhad bilangannya di dalam sesuatu bahasa kerana sesuatu lambang itu mewakili sekumpulan benda atau pun peristiwa yang mempunyai persamaan antara satu dengan lain. . • Manakala simbol pula biasanya dirujuk kepada kumpulan benda yang mempunyai persamaan.SEMANTIK • Semantik dalam teori ini didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan di antara simbol dengan rujukan atau boleh juga dikatakan sebagai hubungan antara perkataan dengan benda.

lebih besar misalnya dalam ayat atau frasa bm2/ym 22 . • Hubungan ini dapat dilihat pada konteks yg.SINTAKTIK • Mengkaji hubungan di antara satu perkataan dengan perkataan lain yg. boleh menentukan makna.

Orang yang saiznya besar 2.Contoh “orang” dan “besar” = orang besar 1. Orang yang berpangkat tinggi bm2/ym 23 .

Merana / kecewa bm2/ym 24 .“ makan” dan “ hati” = makan hati 1. 2. ayam dan lain – lain. Makan hati lembu.

PRAGMATIK • Kajian antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai reaksi kepada perkataan – perkataan yang ditujukan kepadanya bm2/ym 25 .

bm2/ym 26 . ‘ engkau’ .• Contoh : • ‘aku’ – pada tempat dan kepada orang yang tidak sesuai boleh menimbulkan reaksi yang negatif kepada seseorang. • ‘awak’ .bagai sebagai reaksi kepadanya. ‘anda’ • Semuanya membawa asosiasi yang berlainan yang boleh menentukan perlakuan manusia yang berbagai. ‘kamu’ .

.KEKUATAN & KELAMAHAN KEKUATAN • pendekatan yang lebih berkesan untuk mengkaji makna kerana ia mengambil kira proses bagaimana sesuatu perkara itu mendapat maknanya. KELEMAHAN • Makna perlu dilihat dari aspek konteks yang lebih luas untuk disesuaikan dalam penggunaannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful