EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII PUBLICE

Coordonator ştiinţific Student

Timișoara 2013

CUPRINS
 Introducere  Literatura

de specialitate  Studiu de caz şi rezultate  Informații generale privind proiectul  Identificarea investiției  Definirea obiectivelor  Perioada de referință  Analiza opţiunilor şi alegerea alternativei optime  Analiza financiară  Analiza economică  Analiza de risc  Analiza de senzitivitate
 Concluzii

cu ajutorul calculelor efectuate.INTRODUCERE  Lucrarea de față: ◦ susține necesitatea finanțării unui proiect de investiție publică ◦ prezintă utilitatea Analizei Cost-Beneficiu ca metodă de evaluare ◦ demonstrează. ◦ concluzionează și susține fezabilitatea investiției în domeniul infrastructurii de transport . aplicabilitatea metodei în cazul construirii unui nou tronson de autostradă pe sectorul de drum Lugoj-Deva.

„scopul analizei cost-beneficiu este acela de a evidenţia faptul că suma efectelor de impact nu este mai mare decât beneficiul net (suma beneficiilor monetare şi non-monetare date de o exploatare ) al societăţii”. Spash şi Randall)   . (Henley. corelând utilitatea ACB cu fundamentul economic al bunăstării societăţii de consum. p 173) argumentează utilitatea metodelor ACB în evaluarea proiectelor de investiţii în lucrările de hidroamelioraţii şi hidroenergetice. Eckstein (1958. prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investi ției (beneficii și costuri) atât financiare cât și non-financiare. utilizată cu scopul de a estima impactul socio-economic al proiectelor de investi ții publice.LITERATURA DE SPECIALITATE  Analiza Cost-Beneficiu (ACB) este o metodă de evaluare.

528.403.952. sectorul Dumbrava-Ilia.522. ◦ Costul total al proiectului a fost estimat la o valoare de 1.STUDIU DE CAZ  Informații generale privind proiectul ◦ Investiţia analizată prin acest proiect cuprinde Autostrada LugojDeva.600 km. lotul 2 ◦ Lungimea de realizare a acestei secţiuni este estimată la 28.080.91 Euro) .06 Ron (247.

◦ reducerea numarul accidentelor prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur. . ◦ creşterea accesibilității şi mobilității prin reducerea timpului de deplasare datorită creşterii vitezei medii de la 60 km/oră la 120 km/oră.– Definirea obiectivelor ◦ asigurarea condiţiilor optime şi de siguranţă prin evitarea blocajelor şi prin devierea traficului spre infrastructura nou creată. ◦ reducerea impactului asupra mediului prin limitarea expunerii la noxe a localităților .

– Perioada de referință ◦ Perioada de referinţă .numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni ◦ Perioadele de referinţă sugerate de Ghidul ACB: .

◦ siguranţa. ◦ durabilitatea. ◦ durata de execuţie a lucrărilor. Analiza opţiunilor şi alegerea alternativei optime ◦ Au fost luate în considerare trei scenarii: ◦ Varianta 1 (zero sau fără investiţie) ◦ Varianta 2 (cu investiţie medie) ◦ Varianta 3 (cu investiţie maximă) ◦ Criterii de decizie: ◦ costul. ◦ durata de deplasare. .

.

89% ◦ Anul 4: 12. Analiza financiară ◦ Eşalonarea investiţiei ◦ Anul 1: 41.37% ◦ Anul 2: 27.53% ◦ Costurile investiționale eșalonate pe cei 4 ani ◦ Ron .21% ◦ Anul 3: 18.

  Costurile de întreţinere și operare includ : ◦ Costurile generale ◦ Întreţinerea de rutină (curentă) ◦ Întreţinerea de tip curativ Costurile operaționale eșalonate Ron .

 Rata de actualizare utilizată este de 5% Indicatorii care reflectă eficiența investiției: ◦ VAN ◦ RIR ◦ Raportul beneficii / costuri actualizate. Estimarea veniturilor ◦ Nu se vor percepe tarife de către CNDNAR. prin urmare proiectul nu este generator de venituri.  .

Analiza financiară Ron .

 Integrarea externalităților ◦ Principalele beneficii și costuri ce vor fi transformate în termeni economici. prin atribuirea unui preț: ◦ Economii la costurile de operare a vehiculelor (VOC) ◦ Beneficii din economii de timp (VOT) ◦ Economii provenite din reducerea numărului de accidente ◦ Economii provenite din reducerea gradului de poluare ◦ Beneficii provenite din crearea locurilor de muncă .

 Costurile Operatorilor de Vehicule (COV) ◦ depind de urmatoarele variabile: ◦ categoriile de autovehicule luate în considerare ◦ suprafața de rulare ◦ construcția drumului  Valoarea IRI în funcție de tipul și condiția drumului .

 Costurile operatorilor de vehicule pe fiecare an (COV) Ron .

 Beneficiile populației din economii de timp ◦ S-a ținut cont de urmatoarele considerente: ◦ creșterea vitezei medii de circulație de la 60 km/h la 120 km/h. ◦ numărul mediu de pasageri dintr-un vehicul: 2 persoane. ◦ au fost luate în considerare doar vehiculele ce parcurg întreaga lungime a sectorului de autostradă: 50% ● Ron .

. nu au fost cuantificate monetar în cadrul analizei realizate. întrucât implică o evaluare a valorii vieții umane. deși acestea sunt extrem de importante. ◦ Prin urmare. Economii din reducerea accidentelor ◦ Beneficiul social generat de reducerea numărului de accidente mortale este cel mai dificil de cuantificat.

  Economii din reducerea poluării Ron .

◦ durata lucrărilor: 48 luni ◦ salariu mediu net de 1.421 lei / lună ●  Ron . urmând ca în următorii 2 ani locurile de muncă să se reducă la jumătate. Economii din crearea locurilor de muncă Lucrările de reabilitare vor determina crearea a 50 noi de locuri de muncă în primii 2 ani.

4. Rata de actualizare socială utilizată în cadrul analizei economice este 5.5% . conform propunerii Comisiei Europene în Documentul de Lucru nr. Indicatori de performanță economică ◦ VANE ◦ RIRE ◦ B/C  .

 Analiza economică Ron .

instituțională legală  Pentru a gestiona toate riscurile ce pot aparea în derularea proiectului au fost identificate consecințele și modalitățile de eliminare a acestora. precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora. Analiza de risc Proiectul investițional analizat este supus amenin țării unor riscuri de natură:      tehnică. financiară. .

 Analiza senzitivității .

din valorile obținute pentru cei mai relevan ți indicatori de fezabilitate ai investiției (VAN<0. Aceste rezultate probează fezabilitatea proiectului investi țional propus. RIR>5. RIR<5%.5% si Raportul BA/CA>1. Analizând indicatorii de rentabilitate economică s-a obtinut o VAN>0. Prin urmare se poate deduce că investiția se recuperează din activitatea de operare și din cuantificarea efectelor benefice pe care le generează. Raport BA/CA<0) rezultă că proiectul nu este eficient din punct de vedere financiar.    .CONCLUZII  În urma analizei financiare.

VĂ MULȚUMESC! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful