Semantik : Penyempitan Makna

Norlishakina Rosli Nurul Iman Kamila Marzuki Shabana Munawwarah Ishak Siti Khalijah Shaari Siti Murni Zinol

DEFINISI PENYEMPITAN MAKNA .

. Pateda (1986). Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja.Menurut Chaer (1995). penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas.

Menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). . proses penyempitan adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. Penyempitan makna berlaku apabila makna sesuatu perkataan dijadikan lebih khusus disebabkan perubahan budaya atau konteks penggunaan.

CONTOH PENYEMPITAN MAKNA .

. Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang.Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan.

daging ayam. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. bagi kata yangmengalami penyempitan makna. tetapi bagi daging lain pula. 1994). makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang ’ (Kamus Dewan. atau daging arnab. misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. disebut daging kambing. .Dalam Bahasa Melayu. Sedangkan.

maksud ‘khalwat’ dikhususkan kepada lelaki dan perempuan yang bukan muhrim duduk secara berdua-duaan dan melakukan perbuatan sumbang.Maksud asal perkataan ‘khalwat’ ialah mengasingkan diri untuk mendapatkan ketenangan. . Pada masa kini.

bijak dan seorang cendekiawan. . perkataan sarjana lazimnya telah disempitkan atau dibatask an untuk merujuk kepada orang yang telah lulus ijazah pertama seperti : Sarjana Muda Sastera atau selepas ijazah pertama Sarjana Sastera. Perkataan ‘sarjana’ pada mulanya digunakan untuk merujuk kepada orang yang pandai. Tetapi. pada masa kini.Pada waktu dulu ‘madrasah’ bermaksud sekolah tetapi pada masa kini ‘madrasah’ lebih khusus kepada sekolah mengajar agama Islam sahaja.

Dalam ilmu bahasa perkataan ‘sendi’ ditujukan khusus kepada kata-kata yang berfungsi menghubungkan di antara perkataan dengan perkataan atau antara ayat dengan ayat . Perkataan ‘sendi’ yang asalnya bermaksud tempat ruas tulang berhubung. Maksud perkataan ini menurut Abdul Chaer (1995) telah disempitkan untuk mencakupi makna guru agama Kristian.Perkataan ‘pendeta’ misalnya membawa makna orang yang berilmu seperti Pendeta Za’ba.

PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL .

Analisis Makna Dalam Kamus Swttenham • kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19 .

KATA-KATA YANG MENGALAMI PENYEMPITAN MAKNA ENTRI KATA BAHASA INGGERIS Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief ENTRI KATA DALAM KAMUS SWETTENHAM Kaca. bangkai Lohrat. tudung kepala. batang air Pencuri. titi. blanda Mayat. balang. pekan Ibu bapa. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri . topi Kendi. cerek Pasar. kawar ENTRI DALAM KAMUS DEWAN Botol Jambatan. kamus Sampan. ayah bonda Sungai. gertak Kapur. botol Jambatan. tambang Kupiah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful