Huraikan pendekatan-pendekatan yang sesuai digunakan oleh guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak

berkeperluan khas.
NORADILAH BT HAJI NAIN NOORUL DALILAH BT. HARUN SURIATI BT HANAFI
PENSYARAH : DR. NORFISHAH BT. MAT RABI PAKAR BIDANG JAB. ILMU PENDIDIKAN

Setiap insan yang dilahirkan memerlukan perkara asas dalam kehidupan baik dari peringkat dewasa apatah lagi kanak-kanak. Hak kanak-kanak sering dilaungkan dan diperjuangkan termasuklah kanak-kanak yang dikategori sebagai kanak-kanak berkeperluan khas. Dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak yang diterimapakai oleh Perhimpunan Agung PBB pada 20 Nov. 1989…Perkara 23 menyatakan : Negara-negara Pihak mengiktiraf bahawa seorang kanak-kanak kurang upaya secara mental atau fizikal patut menikmati kehidupan yang sepenuhnya dan dihormati dalam keadaan yang memastikan kemulian, menggalakkan sikap tidak bergantung, dan memudahkan penglibatan aktif kanak-kanak itu dalam komuniti.

• Sekumpulan kanak-kanak di mana ciri-ciri mental, fizikal atau emosi mereka berbeza daripada norma sehingga mereka memerlukan program pendidikan khas atau pendidikan khusus. • Hampir 4% daripada populasi dunia terdiri daripada individu atau kanak-kanak berkeperluan khas. (Kail 2001)

• Terapi dapat meningkatkan keupayaan potensi dan menyediakan kanak-kanak dalam proses PdP. • Kanak-kanak berkeperluan khas datang ke sekolah dengan tahap perkembangan mental.• Kanak-kanak berkeperluan khas merupakan kanak-kanak yang memiliki kekuatan dan kelemahan yang ada bersama mereka. • Pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini perlu menggunakan kepelbagaian teknik yang bersesuaian beserta penggunaan sumber dengan mengambilkira kemahiran yang ada dan yang perlu mereka capai (Yasmin.Khatijah & Yasmin 2006). 2000. . Ini dapat dibantu dengan membimbing kanak-kanak ini menjalani terapi. emosi. • Guru-guru seharusnya memikirkan bahawa mereka perlu melengkapi diri dengan pelbagai strategi dan seterusnya kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran secara optimum. sosial dan kemahiran motor yang berbeza.

kanak-kanak dianggap sebagai kanak-kanak khas apabila terdapat keperluan bagi mengubahsuai program pendidikan akibat keadaan yang ada pada kanak-kanak ini yang tidak dapat menerima pelajaran dengan cara biasa. •Kanak-kanak berkeperluan khas ini berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi : - MENTAL (pencapaian akademik) KEUPAYAAN DERIA (melihat & mendengar) CIRI-CIRI FIZIKAL Bergerak dan menjaga diri EMOSI (bercampur gaul/ KEUPAYAAN KOMUNIKASI (menulis dan bertutur) TINGKAHLAKU (mengawal diri) .• Menurut Kirk (1989).

di rumah. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan FPN. berupaya. • Ia mungkin memerlukan penggunaan bahanbahan. . berdikari. • Pendidikan Khas merupakan program pengajaran khusus yang direka bentuk bagi memenuhi keperluan pelajar luar biasa. • Pengajaran ini mungkin dikelolakkan dalam bilik darjah. peralatan dan kaedah pengajaran khusus. beriman. • Pendidikan Khas adalah pengajaran yang direka bentuk khusus bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang kurang upaya.Mansor (2005) Hallahan & Kauffman (2006) • Pendidikan khas didefiniskan sebagai satu bentuk pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. di hospital atau institusi lain. Gargiulo (2003) Friend (2005) Program pendidikan khas di Malaysia merupakan satu usaha berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai seorang yang berkemahiran.

hospital dan institusi. penglihatan dan KHAS (INTEGRASI) pendengaran.• Pendidikan khas boleh dirumuskan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus UNTUK memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. yang bermasalah penglihatan SEKOLAH PENDIDIKAN • Murid dan pendengaran KHAS bermasalah PROGRAM PENDIDIKAN • Murid-murid pembelajaran. • Pendidikan khas merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. . dan juga pendidikan berteraskan rumah. latihan jasmani.

boleh berlaku dalam keadaan fleksibel berpaksikan keperluan murid. .Kurikulum Pendidikan khas yang dibina berlandaskan tiga prinsip •Pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu •Menggembirakan dan bermakna •Pendidikan sepanjang hayat Prinsip-prinsip ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENILAIAN YANG BERTERASKAN KEPERLUAN INDIVIDU BIDANG PEMBELAJARAN Ketiga-tiga aspek ini bersifat interaktif.

Seperti kanak-kanak normal. kanak-kanak yang berkeperluan khas juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Bukan mudah untuk mengajar mereka. kita perlu meneliti pendekatan pengajaran yang sesuai sebelum mengajar kanakkanak berkeperluan khas. Sebagai seorang guru. . Menurut Barber dan Holdbart (1998). strategi penilaian yang berbeza diperlukan dalam mengajar kanak-kanak berkeperluan khas dalam menentukan keberkesanan pengajaran. namun pasti menyeronokkan bagi sesetengah pihak yang mempunyai minat yang mendalam terhadap kanak-kanak khas.

• masa sensitif (kesediaan)– waktu kanak-kanak cepat mempelajari sesuatu  Melakukan aktiviti yang bersesuai dengan tahap perkembangan  Tidak memaksa selagi kanak-kanak belum bersedia Pembelajaran berdasarkan keadaan semula jadi Pengalaman pembelajaran yang positif dan menyeronokkan Perkembangan kognitif berlaku secara berperingkat dan peringkat awal menjadi asas dalam perkembangan kognitif seterusnya. merancang dan melaksanakan cara-cara pengajaran yang efektif TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF PIAGET APLIKASI :  Mengenalpasti masa yang sesuai untuk melakukan sesuatu. Penyediaan persekitaran sesuai dengan penerimaan minat dan keperluan kanak-kanak berdasarkan norma masyarakat. .Seorang guru perlu mengetahui idea dan teori yang dikemukakan oleh tokohtokoh pendidikan kerana idea-idea mereka dapat membantu guru memahami.

Pembelajaran harus bermula dari peringkat mudah ke rumit. Penguasaan kemahiran asas perlu untuk pembelajaran kemahiran yang lebih tinggi. APLIKASI :  Pembelajaran isyarat – setiap individu mempelajari gerak balas melalui sesuatu isyarat secara langsung atau tidak langsung.TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF GAGNE Pembelajaran sebagai langkah-langkah individu memproses maklumat.  Rangsangan dan gerakbalas – peneguhan secara konsisten  Rangkaian motor – mengajar kemahiran secara berulang dalam urutan yang spesifik  Diskriminasi – penting dalam penguasaan konsep (bentuk. saiz atau warna) .

TEORI PEMBELAJARAN SOSIALIS BANDURA Memerhati gerakbalas yang ditonjolkan oleh individu lain.Perhatian Penyimpanan Pengeluaran Motivasi APLIKASI  Guru sebagai model peranan dan model simbolik  Modifikasi tingkahlaku  Peniruan tidak langsung  Contoh hasilan yang baik  Peniruan melalui main peranan dan rakan sebaya sebagai model . Terdapat empat proses pembelajaran iaitu proses.

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME MASLOW & CARL ROGERS APLIKASI : Menekankan keunikan dan individual Menekan afektif dan perbezaan individu dalam pembelajaran.  Aspek perbezaan individu dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Meningkatkan harga kendiri yang positif  Aspek komunikasi di dalam bilik darjah  Peranan guru .

. • Guru perlu mengenalpasti keperluan murid-murid khasnya supaya dapat menggunakan pendekatan yang sesuai. • Merujuk bagaimana sesuatu mata pelajaran disampaikan untuk mencapai objektifnya.• Dalam konteks pendidikan. tepat dan betul supaya proses PdP berlaku secara efektif. konsep pendekatan bermakna cara-cara mendekati sesuatu.

menulis dan mengira • Ahli dalam kumpulan boleh ditukarkan kepada kumpulan lain mengikut tahap kebolehan • Komposisi ahli tidak sama untuk setiap kumpulan bagi matapelajaran yang berlainan .PENGAJARAN SECARA KUMPULAN • Berasaskan strategi berpusat pada murid • Menguasai kemahiran mengikut kebolehan masing-masing • Jenis kumpulan: a) mengikut kebolehan b) guru rancang P&P secara berperingkat • Murid dikumpulkan berdasarkan hasil penilaian • Sesuai digunakan untuk aktiviti kemahiran asas membaca.

jasmani dan sosial secara menyeluruh serta seimbang . rohani. simulasi.KUMPULAN PELBAGAI KEBOLEHAN • Pembentukan kumpulan yang mengandungi murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan kecenderungan • Sesuai untuk menjalankan aktiviti seperti permainan. projek dan ujikaji • Murid-murid yang cerdas dapat membantu murid-murid yang lambat PENGAJARAN SECARA INDIVIDU o Kaedah mengajar yang berlaku di antara seorang guru dan seorang murid sahaja o Murid-murid yang diajar dengan kaedah ini akan dapat mengembangkan potensi mereka dari segi intelek. perbincangan.

Guru perlu peka dengan keupayaan dan gaya pembelajaran yang digemari oleh kanak-kanak untuk merancang PdP yang menyeluruh dan bersepadu. Pembelajaran Visual Pembelajaran Audio Pembelajaran Kinetik .

bayangan susunan huruf atau puisi pendek.  Kaedah ini menekankan kepentingan menghubungkait pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada murid. rima. Kaedah pengajaran yang biasa digunakan bagi mengajar murid-murid bermasalah pembelajaran.  Pendekatan pengajaran yang membolehkan seseorang itu mengingat isi pelajaran dengan menggunakan kaedah seperti bunyi.  Merupakan kaedah untuk meningkatkan ingatan melalui kekunci maklumat.  Antara kaedah-kaedah mnemonik – akronim antonim loci Kod abjad akrostik hubungan .

Tugas. Keterangan. Adjektif.bola loci Barang Syampu Loci bilik air akrostik Jenis Kata : Nama. Kerja. Sandang Nasibah Kejar Arnab Keliling Tasik Saujana .akronim MARA – Majlis Amanah Raya hubungan Kod abjad antonim Gemuk lawannya kurus 2 B .

Dapat memberi tumpuan. 3.  Kaedah ini dapat menarik perhatian murid.  Penggunaan alat bantu mengajar yang menarik dan pelbagai membantu murid mengingat perkara dengan lebih mudah.  Pengajaran lebih seronok kepada murid dengan memberi pujian atau ganjaran apabila murid melakukan sesuatu yang positif. Menghasilkan suasana pengajaran yang menyeronokkan.1. 4. Untuk menghadapi pelbagai gaya pembelajaran murid. Meningkatkan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran  Guru perlu sediakan isi pengajaran mengikut aras keupayaan belajar murid untuk menggelak kebosanan dan hilang tumpuan. . 2.

Vygotsky terkenal dengan zon perkembangan proksimal (ZPD).Strategi pengajaran ini dikembangkan oleh Lev Semenovich Vygotsky. . ZPD merupakan suatu tahap dimana sesuatu keupayaan dan kemahiran masih belum dicapai oleh kanak-kanak secara sendirian sebaliknya memerlukan pertolongan orang dewasa atau rakan sebaya. ahli psikologi Rusia yang bekerja bersama kanak-kanak kurang upaya kerana minatnya terhadap perkara tersebut. murid masih memerlukan bantuan guru dan bantuan ini akan dihentikan setelah murid menunjukkkan kemampuan untuk menyelesaikan tugasan secara sendirian. Dalam scaffolding. Vygotsky.

3. Sedia membantu & memberi panduan Adaptasi bahan instruksional pemodelan Memberi rangsangan Menyoal .1. Merujuk murid pada bahan maujud atau situasi sebenar. Menyediakan kecekapan dalam perkhidmatan. Tujuan yang jelas. Memberi arahan secara tepat. 4. 2.

o o o o . Guru perlu menawarkan bantuan bagi sesuatu kemahiran dalam pengajaran yang melampaui kebolehan murid iaitu yang tidak mampu dilakukan oleh murid. Guru perlu menggalakkan murid bergaul dalam kumpulan dengan ini kemahiran sosial dapat diwujudkan. Guru perlu memberi galakan seperti peneguhan positif agar murid berusaha untuk mencapai matlamat pembelajaran.o Sumbangan guru terhadap murid memainkan peranan penting untuk memastikan murid memahami sesuatu konsep pembelajaran. Guru perlu prihatin dalam setiap masalah murid tanpa memberi tekanan kepada murid.

pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran murid. Menurut Hunter(1995). dalam bukunya Teach More – Faster.  Pengajaran terus digambarkan bahawa pembelajaran berlaku secara sehala tetapi ia memberikan manfaat kepada murid berkeperluan khas yang sentiasa memerlukan bimbingan dan tunjukajar dari semasa ke semasa.  Guru juga bertanggungjawab mewujudkan suasana pembelajaran yang bermakna kepada muridnya.  Dalam pengajaran terus. . Antaranya kaedah pengajaran terus.  Pengajaran terus diasaskan oleh Siegfried Engelmann (1960). guru akan menerangkan kandungan topik pelajaran secara lisan dengan menggunakan alat bantu mengajar.

1. Menguji kefahaman murid. 2. konkrit dan menyeluruh 4. Mempunyai matlamat dan tujuan utama pengajaran yang jelas. 3. Pengajaran yang spesifik. Persembahan pengajaran secara teratur. .

Guru pendidikan khas perlu memastikan… Penggunaan ABM yang berkesan. Pengurusan bilik darjah . Persediaan guru sebelum memulakan proses PdP.Hubungan yang baik antara guru dengan murid Objektif pengajaran berdasarkan tahap kognitif murid.

Bimbingan • Bimbingan atau tunjukajar secara kumpulan @ individu .mengikut tahap kebolehan murid. Pemodelan • Mendemontrasikan cara mencapai sesuatu matlamat. penerangan. Penetapan • Merupakan isi pengenalan sebelum memasuki isi pelajaran Penerangan •Menerangkan perkara yang harus dilakukan murid. pemodelan dan bimbingan. Terdiri daripada aspek penetapan.Merupakan strategi pengajaran yang aktif. .

.  Penggunaan alat bantu mengajar merupakan sebahagian usaha guru bagi menjamin pemerolehan pengetahuan dan kemahiran.  Setelah murid menguasai sesuatu kemahiran. bimbingan dari guru akan berkurangan agar murid tidak perlu lagi bergantung pada bantuan guru. penyoalan dan sebagainya. Guru dapat menilai tahap pencapaian murid setiap kali sesi PdP berlaku melalui pemerhatian. latihan.  Perubahan tingkahlaku yang positif dapat dilihat jika murid berjaya menguasai sesuatu kemahiran yang diajar oleh guru.  Murid dapat melakukan sendiri sesuatu perkara atau kemahairan secara sedikit demi sedikit atas sokongan dan bantuan guru.  Kaedah ini membantu guru merancang PdP dengan lebih rapi dengan memulakan pelajaran berasaskan kesediaan belajar yang rendah dan seterusnya membimbing murid ke arah pembelajaran utama.

 Guru boleh mempelbagaikan teknik pengajaran bersesuaian. 1. . semua murid dapat menguasai sesuatu pelajaran atau kemahiran jika diberikan masa yang mencukupi disamping proses PdP yang berkualiti.  Konsep asas pembelajaran masteri . Pendekatan PdP untuk membantu murid menguasai perkara yang diajar. Pembelajaran dipecahkan ke unit-unit yang lebih kecil.  Guru perlu memastikan murid menguasai perkara yang diajar sebelum meneruskan pengajaran ke unit berikutnya. 2.  Diperkenalkan oleh Bloom (1990an) berasaskan satu prinsip iaitu. 3. Arahan guru perlu jelas bagi setiap unit. Masa yang mencukupi.

Strategi Pembelajaran Masteri Tajuk dan kemahiran Objektif dan hasil pembelajaran Proses pengajaran dan pembelajaran Menilai hasil kerja murid Murid berjaya menguasai •Aktiviti pengukuhan/pengayaan Murid gagal menguasai • Aktiviti pemulihan Pembelajaran seterusnya .

setiap murid diajar teknik dan kaedah untuk menguasai pembelajaran apabila teknik dan kaedah sudah diketahui maka murid dapat mengaplikasikan teknik tersebut untuk menguasai mata pelajaran lain.1. Dalam PM. Berkeyakinan terhadap semua murid Menyayangi murid & mencintai mata pelajaran yang diajar Mempelbagai -kan teknik & kaedah Proaktif & sentiasa beri galakan . 2. PM dapat meningkatkan prestasi murid kerana murid akan menguasai keseluruhan pembelajaran secara menyeluruh.

 Guru yang hebat adalah guru yang mempunyai empati. bijak mengenalpasti keperluan muridnya serta memilih dan merancang strategi pendekatan yang sesuai untuk keberkesanan PdP.  Guru yang hebat ialah guru yang dapat meletakkan diri mereka dalam situasi kanak-kanak berkeperluan khas. .  Guru pendidikan khas haruslah lebih kreatif dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan proses PdP bagi memastikan murid-murid berkeperluan khas mengekalkan tumpuan dan menguasai sesuatu pembelajaran. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal  Keupayaan kanak-kanak berkeperluan khas akan menentukan pemilihan pendekatan PdP . Dalam merancang dan menjalani proses PdP.

HARUN NORADILAH BT HAJI NAIN PENSYARAH : DR. ILMU PENDIDIKAN . MAT RABI PAKAR BIDANG JAB. NORFISHAH BT.SURIATI BT HANAFI NOORUL DALILAH BT.

2. (2008) Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. 3.1. html. Di akses pada 7/7/2013. (2012) PemgantarPendidikan Khas. Di akses pada 7/6/2013 http://skksab. Mohd Zuri Ghani.html. Mohd Zuri Ghani.zoom-a. Jamila K. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Mohamed. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia http://gm1monline.com/khas. Azman Che Ahmad. Azman Che Ahmad. .blogspot.A. (2011) Kaedah dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas.com/2013/01/pendidikan-khas-dekati-insan-istimewa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful