PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM (PIM 3110

)
Saiful Ridhuan b. Mohd
Mohd Syahir b. Rosmi Wan Ahmad Asyraf b. Wan Ahmad Hasbi

BIDANG PEMBELAJARAN YANG DIUJI Penguasaan Ilmu(contoh Dalam PI) Penguasaan Kemahiran (Contoh Dalam PI) Penghayatan Dan Amalan (Contoh Dalam PI) .

 Murid rajin membaca al-Quran  Bekerjasama membantu rakan sebaya  .ASUHAN TILAWAH AL-QURAN Ilmu: Murid dapat menyebut/membaca ayat/surah dengan betul  Kemahiran: Membaca ayat/surah dengan tajwid yang sempurna  Penghayatan:  Murid sentiasa berwudhu’ dan beradab semasa membaca al-Quran.

.CONTOH: SURAH AD-DHUHA  Membaca surah ad-Dhuha dengan betul dan fasih.

 Murid yang lemah dalam bacaan dibantu oleh rakan sebaya. berpasangan dan berkumpulan. .  Murid membaca surah ad-Dhuha secara individu.  Murid menyebut hukum tajwid yang terdapat di dalam surah ad-Dhuha. Murid menyebut kalimah dan potongan ayat daripada surah ad-Dhuha berpandukan kad-kad bergambar yang ditunjukkan oleh guru.

AQIDAH Ilmu : beriman kepada qada’ dan qadar  Kemahiran : sumbang saran tentang perkara berkaitan qada’ dan qadar :Perbincangan tentang qada’ dan qadar :menjelaskan faedah beriman dengan qada’ dan qadar  Penghayatan: sabar menghadapi dugaan  Redha dengan segala ketentuan dari Allah  .

IBADAH   Ilmu : murid mengusai ilmu untuk beribadat Kemahiran : murid.murid mengetahui cara-cara beribadat  Penghayatan dan amalan : murid-murid melakukan ibadat mengikut apa yang telah ditetapkan .

CONTOH: AZAN DAN IQAMAH   Murid melaungkan azan dan iqamah dengan betul Murid dapat menjawab lafaz azan dan iqamah termasuk azan subuh  Murid dapat menyambung lafaz azan yang dipasang pada komputer  Murid menghormati dan menghayati seruan azan .

ujian lisan Kemahiran : Bercerita. menulis karangan   Penghayatan dan amalan : mengamalkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita.SIRAH  Ilmu: ujian bertulis. .

  .CONTOH:  Tahun 3 : Sirah pekerjaan nabi waktu kecil menternak kambing dan membantu bapa saudara baginda Soalan : Apakah pekerjaan baginda sewaktu kecil? Penghayatan: Murid membantu ibu bapa ketika di rumah.

simulasi adab terhadap ibu bapa  Penghayatan amalan: murid dapat membezakan diantara tingkah laku yang baik dan buruk terhadap ibu bapa.AKHLAK DAN ADAB ISLAMIAH Ilmu: pemerhatian.  . ujian lisan. ujian bertulis  Kemahiran: bersoal jawab seperti bercakap dengan ibu bapa.

 Adab terhadap ibu bapa/keluarga CONTOH : ADAB DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN .

Murid patuh kepada arahan ibu bapa.   Murid membantu ibu bapa di rumah. .ADAB TERHADAP IBU BAPA DAN KELUARGA  Murid boleh menerangkan maksud dan hukum menolong ibu bapa  Murid boleh menyatakan bentuk pertolongan yang boleh dilakukan kepada ibu bapa.

 .  Penghayatan dan amalan: Murid mengaplikasikan tulisan jawi dalam kehidupan seharian. Murid menggunakan tanda baca dengan betul.  Kemahiran: Murid menyalin dan menulis perkataan/ayat dengan tulisan jawi. Murid juga dapat membaca ayat dan petikan jawi.PELAJARAN JAWI Penguasaan Ilmu: Murid mengenal dan menyebut huruf hijaiyyah dan perkataan jawi.

menulis dan membaca suku kata tertutup.CONTOH TAHUN 2  Tajuk pelajaran: Mengenal. .

 Murid diuji dengan mencantum huruf supaya menjadi suku kata tertutup dan kemudian membacanya.Guru memberi latih tubi mengeja dan suku kata daripada kad imbasan.  Mereka juga boleh diuji dengan memberi lembaran kerja – memilih suku kata tertutup dan menulis semula  .  Permainan perkataan: murid mengeja perkataan suku kata tertutup dengan rakan.

BIBILIOGRAFI Huraian Sukatan Pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia  GA004:002-103. 0052 (MAS)  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful