De kinder-olympiade, een sport-verhaaltje op rijm van D.A. Cramer-Schaap uit 1955.

Geschikt voor de kinderboekenweek 2013 met het thema sport en spel onder het motto klaar voor de start.
www.sportenspel.info

„t Werd overal bekend gemaakt Zeg, heb je „t ook vernomen? In Amsterdam zal „n Olympisch feest Alleen voor kind‟ren komen. Net als het bij de groten is: Met zwemmen, springen, lopen ... En wie het wint komt in de krant En „t nieuws der bioscopen!

Dat hoort de klas van Pieter ook, De jongens roepen: “Fijn! Dàt „s wat voor ons! Dààr zullen wij Vàst bij de winnaars zijn!”

De een springt hoog, de ander zwemt, De derde roeit voor twee, En Pieter zegt: “Dan doe ik aan De hardloopwedstrijd mee.” De jongens lachen zich een kriek! Die Piet! Wat denkt hij wel! Die is zo sloom ... Nee, lange Klaas, Die jongen is pas snel!

Als Pieter thuis zijn plan vertelt, Zegt vader: “Hoor eens vent, Hardlopen - best! Maar zorg er voor Dat j‟in conditie bent!

Een sportman leeft op streng dieet! Wel - roken doe je niet, Maar drink per dag een liter melk! Dáár word je sterk van, Piet! „t Is niet alleen voor kinderen goed Je weet wel: Klaas van Neck, De sprinter, die heel Holland kent, Werd slechts door melk zo‟n crack!

De melk heeft Holland groot gemaakt, Melk is ons fijnst product! Drink elke dag je liter melk Misschien dat „t je dan lukt!

Een Eskimo vroeg een agent De weg in Amsterdam. Zó ga je naar het Stadion, Je kunt ook met de tram!

Toen kwam een leuk klein negertje, Heel ver uit Afrika. “Weet u, meneer d‟agent, of ik Zó naar „t sportfeest ga?” En daar kwam Tsjang aan, een Chinees, Ook hij ging naar „t feest. “Hoe kom ik daar? Ik ben nog nooit In Amsterdam geweest.

Dáár had je Jan en Piet en Klaas,Ze kijken „t drietal aan ... Zij willen negertje èn Chinees Èn Eskimo verslaan!

Maar voor de grote strijd begon Rustten de jongens even, En ieder nam wat, naar hij dacht, Hem „t meeste kracht zo geven.

De Eskimo dronk levertraan, De neger chocolade, „t Chineesje zei “Met thee zal „t gaan!” En d‟anderen ... limonade.

Slechts Piet heeft stiekem uit zijn zak Een fles met melk getrokken, Die zet hij heel vlug aan zijn mond En drinkt met flinke slokken. Daar klinkt het schot, de strijd begint ... Ze nemen snel de benen En Klaas, Chinees, Piet, Eskimo Zijn als een haas verdwenen!

„t Chineesje ligt een poos vooraan, Maar daar komt Klaas naar voren, Hij neemt de leiding en „t gejuich Is mijlen ver te horen!

“Hup, Klaas!” roept heel het Stadion ... Maar nu gaat Piet beginnen! Wat spant hij al zijn krachten in Warempel ... hij gaat winnen!

Hij loopt zelfs lange Klaas voorbij, Die lelijk af gaat zakken ... Nog twee seconden ... „t is gelukt! Piet heeft de prijs te pakken!

Daar wordt hij al omhoog getild! Wat stralen nu zijn ouders! Men hangt een grote lauwerkrans Om zijn hoofd en schouders. De krantenmensen vragen hem Wanneer hij werd geboren ... En hoe hij zó hard lopen kon, Willen zij ook graag horen.

Zij schrijven op, wat Piet dan zegt: “Ik was er nooit gekomen, Had „k niet altijd, ja élke dag Mijn liter melk genomen.

www.sportenspel.info

Related Interests