Rasional Pembelajaran berkhidmat : Perkembangan global

Low Tze Jian Darlene George Tamaki Ellen Wong See Ling Badrol Bin Masron

.Perkembangan Global • Ekoran perkembangan secara global menyebabkan pembelajaran berkhidmat ini wujud dalam pendidikan khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Malaysia. • Pembelajaran berkhidmat (Service Learning) sebenarnya sudah lama diamalkan di institusi pendidikan luar negara seperti Amerika Syarikat.

.• Kepentingan pembelajaran berkhidmat ini penting untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap perkembangan global seterusnya mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam perkembangan tersebut. • Pembelajaran berkhidmat menggalakan pelajar mempunyai mentaliti Glokal iaitu berfikir secara global dan bertindak secara lokal.

• Contohnya. isu pemanasan global boleh menjadi tajuk dalam pembelajaran berkhidmat di sekolah. • Murid boleh menjalankan projek menanam pokok samada di sekitar sekolah atau kawasan perumahan sebagai satu langkah menghijaukan alam sekitar. .