Toptancılık ve Perakendecilik

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Mağazacılıkta Başarı faktörleri
• • • • • • • • • • MÜŞTERİ GÖZÜYLE Çeşitlerin bol olması Satış personelinin davranışları Fiyatların düşük olması Rahat hareket edebilmek Satılan malların kaliteli olması Personelin ve ve yönetimin dürüstlüğü Vadeli ödeme imkanları Mağazanın pazardaki imajı Promosyonlu satışların olması

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Mağazacılıkta Başarı faktörleri
• • • • • • • • • • • YÖNETİCİ GÖZÜYLE Personelin eğitimi Hizmet kalitesi Tüketici davranışlarının belirlenmesi Maliyet kontrolü Alış veriş merkezi mağazacılığı Perakendeciliğin kurumsallaşması Tüketiciye etkin ulaşım Büyük müşteri yönetimi Veri Ambarı Kategori yönetimi
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Perakendecilik sektöründe başarılı olmak için gerekli ilk 10 faktör
100 98 96 94 92 90 88 86 84 82
es i ka lit hi z m et

Şimdi Gelecek 10 yılda

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Pr of e

sy on el b

ilg

i

En Büyük 3 Mağazanın Perakende Ticaretten Aldıkları Pay (%)

İsveç Hollanda İngiltere Yunanistan Türkiye

95 83 52 25 8

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Türkiye’de Perakendeci Sayıları
Yıllar 1963 Ölçe k Büyük Küçük Toplam Büyük Küçük Toplam Büyük Küçük Toplam Büyük Küçük Toplam Büyük Küçük Toplam Büyük Küçük Toplam Perakendeci sayısı 367 133.796 134.163 5.546 167.499 173.045 12.071 163.968 176.039 14.327 155.420 169.747 15.431 147.715 164.146 21.000 90.000 111.000 Oran % 2.3 97.7 100 3.2 96.8 100 6.9 93.1 100 8.4 91.6 100 9.4 90.6 100 18.9 81.1 100

1970

1996

1998

2000

2005*

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Perakendecilikte dışsal başarı değişkenleri
müşteriler Sosyoekonomik çevre teknoloji Yasal çevre
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

rakipler mağaza Dağıtım kanalı üyeleri

Perakende mağazacılıkta temel başarı faktörleri

Kuruluş yeri Fiyatlandırma

Müşteri hizmetleri Ticari mal yönetimi

Satış gücü Tutundurma karması

Mağaza operasyonları Finansal yönetm

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Kuruluş yeri
• Ticaret alanı • Pazar • Rekabet

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

MAĞAZA KURULUŞ YERİ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ

Aşağıdaki kriterlerden her b irine (10 mü ke mme l ve 1 zayıf anla mın ı ifade etme k ü zere) 1 ile 10 arasında bir puan veriniz. Nüfus ..... Yaya tr afiği İnsan özellikle ri ..... Araç sayısı ..... Araç tr afiği Araç tipleri ..... Trafik akışı-t ıkan ıklığı ..... Park yerlerinin sayısı ve nitelikle ri ..... Park özellikleri Mağazaya uzaklığı ..... Ça lışanlara a it park yeri imkanı ..... Toptan mal indirebilme imkanı ..... Ul aştırma ve Ana yollardan giriş imkanı ..... taşıma Dağıtım kolaylıkla rı ..... Mağaza sayısı ve büyüklükle ri ..... Mağ aza Çekim ..... kompozisyonu Perakendecilik dengesi ..... Gö rünürlük- görünüş ..... Me vki Bölgedeki konumu ..... özellikleri Arsa büyüklüğü ve şekli ..... Bina büyüklüğü ve şekli ..... Arsanın şartları ve binanın yaşı, ..... Satınalma ve kira la ma imkan ları ..... İşgaliye Uygula ma ve bakım giderleri ..... giderleri Vergileri ..... Bölgesel sınırla mala r ..... Gönüllü düzen le me ler ..... Genel o lara k muhit ..... Ge nel Or an Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama Yerleşim yeri .....

Ürün Karması ve Genişliği
Ürün Karması Genişliği Deterjanlar Ürün Karmaserinli A Marka ği B Marka Diş macunları H Marka I Marka J Marka K Marka ıD Sabunlar L Marka M Marka N Marka O Marka Dondurulmuş gıdalar R Marka S Marka T Marka Meyve Suları U Marka V Marka Y Marka Z Marka

C Marka D Marka E Marka

Mal sayısı = 20,

Genişlik = 5,

Ortalama Derinlik = 4’tür.

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Ticari mal yönetimi
• Ürün karması
– Genişlik – Derinlik

• Tedarik • Stok kontrolü • Franchising

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Tüketici için kategori yönetimi
• • • • • • İhtiyacı olan ürünü gerekli miktarda istediği zamanda uygun fiyatta uygun promosyonla istediği yerde bulabilmesidir

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Perakendeci için kategori yönetimi
• Kar ve satışları artırmak • İşin stratejik ve operasyonel değerlendirilmesinde süreklilik ve etkinlik • Hedef pazardaki tüketicilerin daha net kategorizasyonunu sağlamak • Mağaza müşterilerine en uygun ürün çeşitlerini sunmak • Üreticilerle kuvvetli işbirliği • Rekabette kalıcı farklılık

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Üretici için kategori yönetimi
• Kar ve satışları artırmak • Perakendeci ile ilişkileri kuvvetlendirmek • Kategori uzmanı olarak tanınmak • Perakendecinin iş anlayışını daha iyi kavramak • Üretim planlarını ayarlamak • Rekabette kalıcı farklılık

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Fiyatlandırma
• • • • • • • Öncü fiyatlandırma Fiyat hattı oluşturma Küsuratlı fiyatlandırma Her gün düşük fiyat İndirimler Kuponlar Nakit indirimleri

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Mağaza operasyonları
• Mağaza dizaynı • Mağaza içi konumun planlanması • Dış cephe • Giriş çıkışlar • Vitrinler • Işıklandırma • Mağaza içi ulaşım • Yükleme boşaltma tesisleri • Duvarlar taban ve tavan • Havalandırma
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

İdari işler
• • • • • • • • • • • İnşaat Bakım onarım İklimlendirme Temizlik İade kabul Teslim Kontrol Etiketleme Depolama Yükleme Ambalajlama
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

İdari işler … 2
• • • • • • • • Malzeme Kırtasiye Mobilya Donanım Enerji Güvenlik Sigorta Müşteri veri tabanı oluşturma
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Tutundurma karması
• • • • Reklam Promosyon Halkla ilişkiler Tanzim teşhir

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Satış gücü yönetimi
• Seçim • Eğitim
– Satış bilgisi geliştirme – Satış becerisi geliştirme – Kişisel gelişim

• • • • •

Yerleştirme Uyum Ücretlendirme Motivasyon Başarı değerleme
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Promosyonlar
• • • • • • Kuponlar Hediye çekleri Hediyeler Numuneler Kombine satışlar Çok birimli satışlar

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Reklam kararları
• • • • Reklamın amacı Reklamın bütçesi Hedef pazar Mesaj
– açık – anlaşılır – çarpıcı

• Medya-Mecra seçimi • Zamanlama ve süre • Etkilerin ölçülmesi
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Reklamdan beklenen faydalar
• • • • • • • • •

Mağaza müşterilerinin hafızasında yer etme Müşterileri davranış değiştirmeye yöneltme Sezon sonu satışları hızlandırma Yeni müşterilerle ilişkileri geliştirme Mağaza politikalarını duyurma Mağazaya yeni müşteriler çekme Mağaza imajını güçlendirme Kişisel satışı destekleme Satışları artırma

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

İletişim Amaçlarını Gerçekleştirmede Medyanın Etkinliği

Etkililik İletişim görevleri Dikkat çekme Ürün tanıtma Kaliteyi vurgulama Bilgilendirme Tutum değiştirme Mağaza adını yerleştirme İmaj oluşturma Duyurular
1= çok etkili, 5=en a z etkili

TV 1 1 3 4 1 3 2 1

Dergi Gazete Radyo Açık hava 3 2 1 1 3 2 3 4 4 3 5 2 2 4 5 2 5 4 4 3 4 5 1 3 2 5 2 5 5 1 4 5

Mektup 2 1 1 1 1 4 2 1

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Halkla ilişkiler
• • • • • • Sponsorluk Basın toplantısı Kulüp üyelikleri Haberler Dedikodular Yayınlar

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Halkla ilişkilerin amaçları
• • • • • • • • Mağazaya olan güveni artırmak Tutundurma maliyetlerini düşürmek Halkın dikkatlerini mağazaya çekebilmek Mağazanın stilini kabul ettirmek Mağazanın imajını düzeltmek Sosyal çevrede yaşayan bireylerle iyi ilişkiler kurmak İletişim sağlamada yol göstermek Mağazanın yaptığı yenilikleri duyurmak

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Finansal yönetim
• • • • • • • • • Ödemeler ve tahsilatlar Nakit dengesi Fiziksel envanter Gider bütçesi Finansal raporların hazırlanması Muhasebe kayıtlarının tutulması Satın alma ve satış bütçesi Sigorta Kredili satışlar
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Müşteri hizmetleri
• • • • Otopark Çocuk yuvası Emniyet dolapları Özel telefonlar • Tuvaletler • Müzik • İlan tahtaları

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Müşteri hizmetleri

• • • • • • •

Kayıp eşya masası Müşteri şikayet kutusu Mağaza dışı ulaşım servisi Ekspres kasa tüketici danışma masası Tüketici danışma hattı İade ile ilgili işlemler

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Müşterinin Memnuniyeti, Sadakati ve Davranışı

Tatmin Sadık müşteri Değişken müşteri Paralı asker Esir Yü ksek Düşük-orta Yü ksek Düşük-orta

Sadakat Yü ksek Düşük-orta Düşük-orta Yü ksek

Davranış Kalıcı ve destekleyici Mutsuz ve ayrılmaya hazır Gelir ve gider, sorumsuz Bağlanamaz, tuzağa düşmüş

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Başarı kriterleri
• • • • • • • • Kuruluş yeri Ürün karması Fiyatlandırma Mağaza operasyonları Satış gücü yönetimi Tutundurma karması Finansal yönetim Müşteri hizmetleri

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Günümüz işletmelerinin temel sorunları

Basiretsizlik
• • • • • • • • • • Yanlış ortak seçimi Plansızlık Yanlış yönetici seçimi Teknoloji takibi Ekonomik ortamın izlenmemesi Yöneticilere değer vermeme Tecrübesizlik Rekabetin yönünü görememe Müşteri yönlü olmama Öncelikleri yanlış belirleme
Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Günümüz işletmelerinin temel sorunları

İş ahlakı
• • • • • • • • • Adam kayırmalar Haksızlıklar- çalışanlara hak ettiğini vermeme Sözünde durmama Yalan söyleme Çalışanların işletmeye sadakatsizliği Kısa vadeli düşünerek kandırma Sahtecilik Rüşvet Güveni kötüye kullanma

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Teşekkürler..

Altunışık, Özdemir, Torlak – Modern Pazarlama

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful