You are on page 1of 24

POP ART

Roy Lichtenstein

QuickTime en een TIFF (ongecomprimeerd)-decompressor zijn ve reist om d eze afbee lding weer te geven.

Claes Oldenburg

Tom Wesselman

Andy Warhol