SAJAK DAN PANTUN

WAN NURUL HAWANI ARIFFIN SITI NUR HAMIZAH ISMAIL NUR IZZAH ZAKARIA AFIRA MUSTAFAR

SAJAK
• Puisi moden yang lebih bebas yang tidak terikat pada pola khusus. • Mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui katakatanya.

• Puisi moden yang digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya. • Bentuk sajak adalah bebas. • Tidak tertakluk kepada jumlah perkataan atau suku kata.

Menurut Hashim Awang
*Sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, katakata dan rima.
*

Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah, segar dan bebas.

UNSUR-UNSUR SAJAK

SIFAT-SIFAT SAJAK
*Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap. * Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. * Mempunyai rangkap, tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.

Gaya perbandingan
• Contoh unsur-unsur bahasa: -simile -metafora -personifikasi -hiperbola

Gaya penegasan
• Menegaskan, menjelaskan dan memberi penekanan terhadap maksud tertentu. • Bentuk gaya bahasa:  perulangan/repetisi -anafora -responsie -epifora  inversi

Gaya pertentangan • Memberi kesan gambaran yang bertentangan dengan kenyataan sebenar. • Disebut sebagai paradoks.

CARA MENDEKLAMASI SAJAK
• * * * * * * * * Pemahaman Mimik Peresapan Gerak geri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat

Seorang guru tua
Guruku yang baik Masih lagi mengajar Sedang aku kini sudah besar Dulu wajahnya muda Kini rambut memutih kepala Ada anak-anak muridnya Sudah menjadi menteri Ada anak-anak muridnya Kini memegang jawatan tinggi Tidak kurang pula bergelar usahawan berjaya

PANTUN
• Satu-satunya karya asli orang Melayu. • Isi pantun kaya dengan khazanah ilmu. • Berperanan sebagai alat untuk menyampaikan nasihat, pesanan, teguran, kiasan, sindiran dan melahirkan perasaan hiba.

• Asal kata pantun dari Sanskrit yang bermaksud ‘bicara’, ‘aturan yang sah’. • Dalam bahasa Jawa dengan erti yang lebih umum, pantun merupakan sebahagian daripada peribahasa.

• Jumlah pembayang dan maksud adalah sama. • Jika pantun empat kerat, dua baris pertama pembayang dan dua baris berikutnya maksud. • Contohnya: Pisau raut hilang di rimba, Pakaian anak raja di Juddah, Karam di laut boleh ditimba, Karam di hati bilakah

• Setiap baris pantun mempunyai empat hingga lima patah kata. • Manakala suku katanya antara lapan hingga dua belas suku kata. • Rima akhir pantun ialah a/b/a/b bagi pantun empat kerat. • Setiap rangkap merupakan pelengkap kepada gagasan idea yang lengkap.

Jenis pantun:
– Pantun – Pantun – Pantun – Pantun – Pantun – Pantun kanak-kanak kasih sayang teka-teki puji-pujian nasihat, agama dan adat telatah hidup masyarakat.

Pantun dua kerat
• Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. • Mengaku dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful