You are on page 1of 20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

STUDIU PRIVIND CAPACITATEA DE ABSORB ȚIE A ROMÂNiEI LA PROGRAMUL OPERA ȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Cuprins
1. Prezentarea domeniului. 2. Scopul, obiectivele și metodologia cercetării. 3. Analiza domeniului. 4. Concluzii. 5. Recomandări.

300 milioane de euro. .  Perioada 2007-2013: alocare financiara -19.  Cea mai mică rată de absorbție din EU 2710% .  Instrument foarte important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de dezvoltare regională. o oportunitatea pentru România de a se alinea la standardele Uniunii Europene printr-o dezvoltare continuă si echilibrată . Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale .000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015.  Obiectivul general .sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile prin îmbunătă țirea condi țiilor de infrastructură și a mediului de afaceri . Prezentarea domeniului România în contextul integrării europene  Integrarea europeană – o provocare pentru întreaga societate românească. 84 % din corecțiile finaciare s-au făcut in cadrul POR.  Obiectivul strategic .668 miliarde Euro . singurul suport real de recuperare a decalajelor de dezvoltare.pierderea unor fonduri de ordinul miliardelor de euro prin aplicarea mecanismului de suspendarea automată în 2013.  Fondurile structurale şi de coeziune .1.   Risc. cel mai mare nivel al corecțiilor financiare.  Cel mai popular program operaţional.instrumente de dezvoltare .Crearea a 15.

Scopul. Analiza gestionării fondurilor la nivelul Autorităţilor de Management. analiza din punct de vedere al cererii si al ofertei a capacitații de absorb ție inregistrată de România la POR. 3. Analiza diagnostic . . Ancheta sociologică.Analiza efectelor generate de rata scazută de absorbție la POR . . .Analiza capacității de absorbție din perspectiva beneficiarilor. Obiectiv general . 2. obiectivele.studiul aspectele teoretice şi practice ale mecanismului finanţării proiectelor.Identificarea si analiza principalilor factori care influientează capacitatea de absorbție la POR .Identificarea unor solutii cu privire la ameliorarea capacită ții de absorbție a României la POR. Obiective specifice: . .chestionar de cercetare adresat personalului implicat direct în procesul de management şi implementare a proiectelor finan țate prin POR. Metodologie 1. metodologia cercetării Scop.2.Identificarea problemelor care afectează actorii implicați in toate etapele obținerii unei finanțări prin POR.

17 intrebări. Cercetarea domeniului 1. • • Eșantion. Cuprinde.  • Complexitatea procedurilor de implementare a proiectelor finanţate prin POR.  Secțiunea II.procesul de aplicare şi selecţie. informaţie. • Complexitatea procesului de accesare a acestui tip de finanţare.chestionar Informații generale • Transmis online beneficiarilor de proiecte finanțate prin POR. eligibilitate. Secțiunea I – informații generale -specificul beneficiarilor. accesibilitatea precum si durata procesului de evaluare. Criteriile de eligibilitate impuse pentru accesarea banilor europeni. • Puncte de interes • Accesibilitatea informaţiilor despre POR.100 respondenți. Anchetă sociologică.3. • Factorii care influiențeaza capacitatea de absorbție la POR. identificați pe baza listelor publicate de către APDRP. proiectelor şi axelor accesate. acces la • Calitatea serviciilor Autorităţii de Management . • Rolul POR în România. selecţie şi contractare. .3 secțiuni.  Secțiunea III: percepția respondenților vizavi de factorii capacității de absorbție ai Programului Operațional Regional .

Statutul juridic al beneficiarilor fondurilor accesate prin POR 10% 16% Institutii publice ONG 74% Compan ii private Axa 1 Axa 2 Axa 3 Axa 4 Axa 5 11% 9% 12% 3% Axa 6 2.Secțiunea I 1. Modalitatea de realizare a proiectelor prin POR 31% 50% 45% 40% 35% 30% 21% 20% Au mai scris cel cel puțin un proiect Au apelat la o firma de consultanta 25% 43% 36% Parteneriat Beneficiar unic 69% . Axe prioritare accesate de beneficiari 33% 32% 3.accesare finan țare prin POR 4. Situația beneficiarilor .

Procesul de accesare al finantarii prin POR in opinia beneficiarilor 7. Acces informa ții-POR 6.Sectiunea a II-a 50% 40% 30% 20% 10% 0% Site-uri AM Newsletter-uri Site-uri web Alți beneficiari Alte surse 21% 14% 16% 7% 42% 5.Criteriile de eligibilitate in opinia beneficiarilor 8. Procesul de implementare al proietelor -POR 100% 90% 80% 70% 60% 50% 34% 40% 30% 20% 10% 0% 0% Foarte accesibil 18% Restrictiv e 44% 22% 25% Foarte 57% restrictiv e Acceptab ile 100% 80% 60% 40% 20% 0% Flexibile Birocratice Foarte birocratice 12% 11% 77% Greoi .

opțiunile foarte satisfacuți și foarte nesatisfăcuți nefiind bifate de niciun beneficiar. Durata procesului de evaluare al proiectului solicitat referitor la serviciile Autorităţii de Management este 57% 26% reprezentat de apoximativ un sfert de beneficiari satisfăcuți. și 23 % nesatisfacuți. Debirocratizarea (proiectele trec prin prea multe birouri ale Autorităţii de Management și avize care durează foarte mult) .    Simplificarea formularului Cererii de Finanțare. Măsurile pe care respondenţii le-ar recomanda pentru simplificarea procesului de accesare al fondurilor nerambursabile :  Scurtarea perioadei de evaluare a cererilor de finan țare şi încheierea mai rapidă a contractului de finanțare. 44 % nici satisfăcuți/nici nesatisfăcuți.33 % . suficient pentru a evalua cererile de finanțare mai rapid.100% 80% 60% 40% 20% 0% 10. Mai multă transparenţă.1 an Peste 1 an 12.   Ghiduri ale solicitantului unice şi coerente. Modul în care au rela ționat cu persoane competente 100% 80% 60% 40% 20% 0% Atenție Înțelegerea nevoilor beneficiarilor Foarte satisfacut Complet nesatisfacut Satisfacut Nici satisfacut/nici nesatisfacut . 17% Până in 6 luni 6 luni. Gradul de satisfacţie pe care îl au beneficiarii 9. 11.  Alocarea de personal specializat. Scăderea numărului de documente solicitate.

Sectiunea a III-a 13. La intrebarea dacă beneficiarii sunt interesați ecte să mai apeleze la fonduri europene în perioada de programarea 2014-2020 . Factorii care influențează rata scăzută de accesare a fondurilor prin POR:  comunicarea și diseminarea informațiilor .absorbția fondurilor alocate prin POR . Factorii care influiențează rata de absorbție la POR 100% 80% 60% 40% 20% 0% OI/A M Com isi a Eu r opean ă 14. 34% 24% 19%  resursele financiare disponibile .  Corupția . 78 % au raspuns pozitiv însă 22 % au raspuns ca nu mai doresc sa participe la o astfel de experiență.pr oi 17. be n a efic arii i arilo pub lici r .36 %. Criza econo m ică 100% 80% 60% 40% 20% 0% 15.8 (la o scală de la 1 la 5 ). 9% 12% 2%  birocrația impusă -27 %.9 %. Com Resu Biro craț unic rsele ia area fina info ncia r ma re tiilo r Fu n cțio n Cap Cor up ț i .  capacitatea manageriala a beneficiarilor de proiecte.raspunsul mediu a fost 3.23 %.2 %.  Funcționarii publici . Gradul de impact asupra României. Masura în care factorii afecteaza capacitatea de aborb ție la POR 16. Foarte puțin Puțin Mediu Mult Foarte Mult .4% .

5 0 Nord Est Sud Vest Sud Nord Vest România-Regiuni Sud Est Vest Centru București Ilfov 2. 3 2.7 1.127 mil.55 1.08 11392.1 Autoritati publice locale ONG Fonduri atrase de Regiuni in perioada ianuarie 2007-iunie 2012 2.l Lei . Judeţele care au accesat cele mai puține fonduri :  Ialomiţa . Analiza gestionării fondurilor din primul an de exerci țiu financiar.27 . Din punct de vedere al valorii fondurilor accesate prin PORraportate la nivel de județ.  Calarași. de solicitan ți din:  Iași . Lei.68 1.  Dolj.lei) atrase prin POR -profilul beneficiarilor 365. în ordine.  Giurgiu.4 Fonduri (mil.810 mil. lei.2.l lei. Lei .864 mi.04 1. cele mai multe fonduri în valoare absolută au fost inregistrate .6 2.168 mi.5 2 mld lei 1.6 Firme 1939.  București .879 mil.71 1.5 1 0. respectiv 2007 până în iunie 2012. Lei.136 mil.

79 3.Val fondurilor atrase prin POR/partide politice (Mil.45 0.asistență tehnică Alocare Axa prioritară financiară – Contribuție UE (mil euro) Valoare proiecte contractate– Contribuție UE (mil euro) POR 6 98.7 3.8 Procent contractare din alocarea financiară 2007 – 2013 58% 56 Număr proiecte contractate .euro) 146 137 PDL PSD PNL UDMR PC Plați efectuate către beneficiari in perioada 2007-iulie 2012 19% 67 270 Procent contractare Plăţi efectuate 81% Situa ț ia financiară POR în iunie 2012( mld euro) 4 3 2 1 0 Bani alocati pt POR Bani contractati Plati catre beneficiari Plati rambursate de Comisie 1.6 57.6 Valoare proiecte finanțate prin POR.

Diversitatea domeniilor de intervenție .cel puțin un proiect implementat prin POR. presupun rezultate vizibile pentru alegători. Cauze -Numărul mare al actorilor implicați . bugete mari. in primul rand. POR. Finanțarea prin POR . Grad de contractare – 97 %. Beneficiarii sunt reprezentați cu preponderență de autoritățile publice locale care beneficiază de anumite privilegii privind criteriile de eligibilitate. Dintre toate programele operaționale. este POR. Valoarea contractată de beneficiari prin POR atinge aproape întreaga valoarea alocată acestui program operațional. cel mai atractiv pentru autorităţile publice locale. autoritaților locale.proiecte de mare anvergură.cea mai mare capacitate de absorbție dintre toate programele operaționale. -Investiţii pe care le finanțează POR. POR a înregistrat cea mai ridicată rată de absorbție. Autoritățile publice au accesat 80 % din valoarea totală accesată prin POR de beneficiari. până în prezent. Analiza diagnostic Puncte forte POR – cel mai popular program operațional . -Investițiile finanțate prin POR sunt destinate.3. In fiecare județ. . Efecte Dintre toate PO. indiferent de capacitatea locală.

. -Sprijin redus din partea Autorităților de Management oferit solicitanților.Puncte slabe Procesul de accesare al finanțării prin POR .greoi. -Birocrație excesiva (proiectele trec prin prea multe birouri ale Autorităţii de Management şi avize care durează foarte mult). -Criterii de eligibilitate restrictive. Capacitatea limitată a sectorului privat de a interveni în negocierile privind prioritizarea obiectivelor de finanţare pentru sectorul privat . Durata procesului de evaluare al finanțării prin POR este prea mare. Atragerea fondurilor prin POR suferă de o politizare excesivă. România se confruntă cu un grad înalt de implicare a politicului în treburile administrației publice.Calitatea slabă a resurselor umane angajate la nivelul Autorităţilor de Management. una dintre piedicile majore în stadiul accesării finanţării nerambursabile prin POR. Durata procesului de evaluare a ajuns pentru solicitanți. Beneficiarii cu apartenența politică a conducătorilor administraţiei publice locale au câştigat mai multe proiecte prin POR. POR nu a fost îndeajuns de atractiv pentru mediul de afaceri. Cauze -Grad ridicat de birocrație. Beneficiarul trebuie să dețină fonduri pentru dezvoltarea activităților până când cheltuielile eligibile vor fi rambursate Adâncirea disparităților între regiuni. Sectorul privat a atras doar 14 % din total sume atrase de beneficiari până in iunie 2012. Fondurile alocate prin POR nu sunt accesibile oricui. Efecte Solicitanții își pierd răbdarea și devin sceptici în privința accesării fondurilor prin POR.

Flexibilitate redusă a finanțării prin POR. Managementul/controlul implementării proiectelor cu finanţare prin POR este ineficient.Valoarea banilor recuperaţi de la Comisia Europeană este la jumătate în raport cu plațile efectuate către beneficiari -Beneficiarii nu sunt multumiti de asistenta acordată. -Discrepanțe semnificative între valorile contractate și plațile efectuate către beneficiari . Lipsa unui personal specializat în domeniul integrării europene . Proiectele finanțate prin POR nu au presuspus pana acum un impact la nivel macro.POR. Nu s-a ţinut cont de factori obiectivi (criza economică. Riscam să pierdem bani in continuare prin corecţiile financiare recent notificate României de Comisia Europeană. Autoritațile de management nu fac față provocărilor aduse de fondurile alocate prin POR. Absenţa unor criterii de calificare care să acorde şanse sporite zonelor/sectoarelor economice vulnerabile. în elaborarea proiectelor de finanțare precum și în gestionara acestora. Lipsa de viziune în dezvoltarea de proiecte de mare anvergură cu impact la nivel regional Lipsa de viziune în absorbţia la POR pentru o dezvoltarea uniformă a regiunilor Beneficiarii sunt înca sceptici la ideea de parteneriat Proiectele nu sunt gândite la nivel regional. Fondurile structurale au adâncit disparităţile de dezvoltare în loc să le reducă.84 % din total corecții aplicate. lipsa locurilor de muncă) care influiențeaza îndeplinirea obiectivelor proiectelor Lipsa de flexibilitate în finanţarea prin POR a dus la neîndeplinirea obiectivelor prevăzute iniţial .

4.este și mai mică. adică banii efectiv cheltuiți de beneficiari până la acest moment din fonduri structurale. de unde și preocuparea exclusivă pentru a cheltui cât mai mult. se constată o lipsă gravă de viziune și. pentru ce și cu ce rezultate. este în continuare foarte mic: 21.  Rata de absorbție la nivel național .cheie. nu contează cum. nu face plă țile la timp către beneficiari. corelativ. terenuri de golf la țară sau proiecte de milioane de euro câ știgate de ONG-uri .1% la POR.Concluzii  Cuantumul plăților din contribuția UE în raport cu alocarea financiară 2007 .  Încă de la momentul negocierii conținutului POR (anii 2004 . dar și pe parcursul implementării acestuia. o incapacitate de negociere a bugetelor adecvate obiectivelor de dezvoltare în sectoarele .adică banii rambursa ți de Comisia Europeană . A șa se face că avem strategii de dezvoltare finanțate cu sute de mii de euro .2013.4 milioane de lei).  Avem un sistem de management/control care se mi șcă greu. .ex: Consiliul Jude țean Bacău (1. sub 10 % la sfârșitul lunii iulie.2007). dar nici nu este expeditiv și eficient în a solicita mai departe Comisiei Europene rambursări pentru banii cheltuiți . ca să dispună de resurse pentru cererile beneficiarilor.

Calitatea slabă a resurselor umane angajate la nivelul Autorităților de Management. Responsabilitatea principală pentru incapacitatea de absorbție a banilor europeni aparţine în primul rând autorităților centrale însărcinate cu managementul/controlul utilizării fondurilor structurale.  După cum am arătat există diferențe absurde între rata de contractare – și plă țile efective rambursate de Comisia Europeană . . politizarea excesivă și fragmentarea sistemului de management al fondurilor structurale între ministere. la slaba performanță în gestionarea a POR. atât printr-un program dedicat (POAT). cât şi prin axele de asistență tehnică din POR continuăm să avem probleme majore și să pierdem bani prin corecțiile financiare recent notificate României de Comisia Europeană.  Deşi am beneficiat de fonduri substanțiale pentru Asistenţă Tehnică. respectiv . respectiv. Autoritatea de Certificare și Plată nu și ‐au îndeplinit corespunzător atribuțiile și au îngreunat acest proces. fără o reală coordonare/responsabilitate instituțională individuală au dus la colapsul actual și. autoritățile de management.

bugete de câteva zeci de mii de euro per proiect și acum acestea au ajuns să administreze proiecte de peste 3 milioane de euro . Experien ța fondurilor de pre-aderare ne-a arătat că ONG-urile gestionau. pe diferite teme. .  Din perspectiva suprapunerii listei de beneficiari cu apartenen ța politică a conducătorilor administraţiei publice locale care au câștigat proiecte din fonduri structurale.  Birocrația rămâne în continuare o problemă cu care se confruntă România în ceea ce prive ște activitatea din administrația publică în general și în cazul finanțării prin POR în special.  Absorbția fondurilor alocate prin POR ar fi avut un mai mare succes dacă Managementul de Control era aplicat corespunzător. datele arată că reprezentan ții tuturor forma țiunilor politice au contractat proiecte.  Realizarea unui proiect cu finanțare europeană prin POR este prea greoaie. în medie. implică prea multe proceduri fiind greu de accesat și descurajând astfel solicitanții. este influen țată considerabil de sceptismul solicitanților vizavi de ideea de parteneriat .  Capacitatea finaciară. Bugetele disproporționat de mari pentru proiectele accesate de organiza țiile neguvernamentale pot determina situaţii de incapacitate de management și uneori chiar de colaps financiar la nivelul acestora. un important factor al capacității de absorbție.

cu scheme de salarizare bazate pe performanţă individuală. Ghiduri ale solicitantului unice şi coerente. Recomandări Scurtarea perioadei de evaluare a cererilor de finanțare și încheierea mai rapidă a contractului de finanțare.  Scăderea numărului de documente solicitate. Recrutarea de personal calificat la nivelul Autorităţilor de Management/Organismelor Intermediare şi transformarea în personal contractual. Regândirea priorităţilor de finanțare pentru acele linii nelansate încă în actualul exercițiu financiar astfel încât să crească atractivitatea acestora pentru firme.5. Folosirea banilor din asistență tehnică pentru sprijinirea efectivă a beneficiarilor de proiecte în corecta implementare a acestora – mai ales în domeniul achizițiilor publice . cu individualizarea problemelor pe fiecare proiect şi respingerea aplicării corecțiilor care înseamnă automat o etichetă de vinovăţie/corupție pusă tuturor beneficiarilor. Clarificarea situației corecțiilor financiare în cazul POR.  Debirocratizarea (proiectele trec prin prea multe birouri ale autorităţii de management şi avize care durează foarte mult) .  Simplificarea formularului Cererii de Finanțare.

 Armonizarea planurilor de dezvoltare sectorială/a obiectivelor de investi ții de interes naţional pentru evitarea suprapunerilor/paralelismelor sau a lipsei totale a finan țării pentru anumite domenii.  Alinierea legislației naționale în domeniul achizi țiilor publice la normele europene. consultarea este una formală.  Implicarea reală a structurilor/reprezentanților tuturor beneficiarilor în actualul proces de programare și informarea corectă a publicului cu privire la prioritățile României în viitorul exerci țiu financiar. Obligarea la transparență a Autorităților si recunoasterea principiului că banii europeni sunt bani publici.  Programarea bugetului exercițiului financiar viitor pe bază de proiecte prioritare. aflate la rândul lor în plin proces de modificare. făcută în grabă și ne exprimăm îngrijorarea că riscăm să repetăm multe dintre greșelile făcute în această perioadă pentru că autorităţile responsabile nu dau importanță lecțiilor învăţate. . care să fie susținute/finanțate dintr-o sursă unică – Bugetul de Stat (care include și fondurile structurale prin POR) indiferent de blocajele care pot apărea la un moment dat în procesul de absorbţie între nivelul național și Comisie. La acest moment.

Vă mulțumesc pentru atenție ! .