PERGERAKAN NEGARANEGARA BERKECUALI(NAM

)
OLEH : SITI NORAISHAH BTE SAID SITI HAJAR FADZLIANA BTE YAHYA NURSYAFUANA IKMA BE JAMALODIN

LATAR BELAKANG
• Selepas Perang Dunia Kedua,negaranegara di dunia dibahagikan kepada dua blok utama,iaitu Blok Barat(diketuai Amerika Syarikat) dan Blok Komunis (diketuai bekas Soviet Union iaitu Rusia) • Negara-negara yang baru merdeka di Afrika,Asia,Amerika Latin dan Karibia ingin mengelak daripada berpihak kepada mana-mana blok itu

• Negara-negara tersebut mengamalkan dasar berkecuali untuk mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan politiknya • Dasar berkecuali bermaksud mengelakkan penyertaan dalam manamana blok ketenteraan atau politik,persekutuan atau kumpulan

PENUBUHAN NAM
• Pada tahun 1955,dua puluh lima buah negara merdeka Afro-Asia mengadakan persidangan di Bandung,Indonesia • Persidangan ini membawa kepada penubuhan Pergerakan Negara-negara Berkecuali(NAM)

• Pergerakan ini dibentuk sebagai tindak balas persaingan senjata oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet • NAM berkembang sejak itu dan kini mempunyai 116 anggota dan mengadakan sidang kemuncak setiap tiga tahun sekali

SEPULUH PRINSIP NAM
(DASAR SILA BANDUNG)
• Menghormati hak asasi manusia dan tujuan serta prinsip Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu(PBB) • Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara • Mengiktiraf persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa,kecil mahupun besar

• Tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain • Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya secara bersendirian atau secara kumpulan selaras dengan Piagam PBB • Tidak mengenakan tekanan terhadap negara-negara lain • Menggalakkan kepentingan bersama dan kerjasama

• Mengelakkan ugutan pencerobohan atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau kebebasan politik sebarang negara • Menyelesaikan semua pertikaian antarabangsa melalui cara-cara aman • Menghormati keadilan dan tanggungjawab antarabangsa

PERKEMBANGAN NAM
• Persidangan NAM pada tahun 1961,1964 dan 1970 - Menekankan isu seperti imperialisme, penjajahan,neokolonialisme,aparteid, perkauman dan pencerobohan asing • Matlamat perjuangan NAM berubah : - Setelah tamatnya Perang Dingin antara kuasa-kuasa besar

- Setelah kejatuhan sistem pemerintahan Aparteid di Afrika Selatan • Sejak pertengahan tahun 1970-an,isu ekonomi menjadi tumpuan utama negaranegara anggota NAM kerana jurang yang semakin besar antara negara-negara di Utara dengan negara-negara di Selatan

• Dalam Persidangan NAM 1973,ketuaketua negara anggota NAM - Mengesyorkan penyemakan regim ekonomi global - Memperjuangkan pembentukan Order Baru Ekonomi atau NIEO(New International Economic Order)

• Dalam persidangan NAM 1993 di Jakarta, telah dibincangkan tentang : - Mengadakan dialog dengan negara negara maju di Utara - Menjadi pertubuhan bagi memperjuangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Selatan secara kolektif

• Dalam persidangan NAM 1998 di Durban, wakil-wakil daripada Kumpulan 7 buah Negara Maju(G-7),Kesatuan Eropah(EU), Britain dan Perancis dijemput ke persidangan itu - Menandakan kepentingan NAM dalam dunia yang mengalami perubahan yang cepat

• Dalam persidangan NAM 2003 di Kuala Lumpur,isu-isu yang dihadapi oleh NAM : - Gencatan senjata - Keganasan antarabangsa - Peningkatan kerjasama multilateral untuk menghadapi peminggiran negara-negara yang sedang membangun dalam proses globalisasi - Keadaan ekonomi yang kritikal di Afrika - Jenayah melangkaui sempadan - Pengedaran dadah antarabangsa - Penyakit AIDS

• Dalam persidangan NAM 2003 di Kuala Lumpur,diluluskan Deklarasi Kuala Lumpur yang mengandungi matlamat yang berikut : (a) meningkatkan kesatuan NAM berasaskan kepentingan bersama (b) mendukung dan setia kepada prinsip asas NAM dan Piagam PBB (c) meningkatkan dan mengukuhkan proses pelbagai hala

(d) mengukuhkan sistem demokrasi dalam pentadbiran antarabangsa (e) menjadi lebih proaktif,bukan reaktif (f) mengukuhkan kemampuan kebangsaan (g) meningkatkan kerjasama SelatanSelatan (h) mengukuhkan hubungan lebih dinamik dan kerjasama dengan negara membangun (i) mengukuhkan interaksi dan kerjasama dengan pertubuhan sivil,swasta dan Parlimen

• Deklarasi Putrajaya - Merupakan lanjutan daripada Deklarasi Nairobi dan Deklarasi Beijing - Deklarasi Putrajaya diisytiharkan dalam Mesyuarat Peringkat Menteri NAM tentang Kemajuan Wanita dari 7 - 10 Mei 2005 di Kuala Lumpur

- Objektif deklarasi : (a) memperkasakan wanita (b) menggalakkan wanita melibatkan diri dalam pelbagai sektor (c) memperkukuhkan kedudukan kaum wanita - Isu yang dibincangkan : 1. Menyenaraikan 9 perkara yang mampu memperkasakan wanita dalam era globalisasi dan abad ke-21

2.Sembilan perkara tersebut ialah : (a) Wanita,kemiskinan dan pembangunan ekonomi (b) Wanita dalam kuasa dan membuat keputusan (c) Wanita dan pendidikan (d) Wanita dan kesihatan (e) Wanita,media dan ICT (f) Wanita dan konflik bersenjata (berkaitan pencabulan dan keganasan yang dilakukan oleh Israel terhadap

wanita Palestin dan Syria) (g) Keganasan terhadap wanita (h) Wanita dan situasi bencana (i) Kesaksamaan jantina di arus perdana

SEKIAN, TERIMA KASIH

Credits : Haja,wana & ucu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful