You are on page 1of 10

ّ ّ َ َ ّ َ

ْ ِ ‫سل‬
‫م‬ َ َ‫ل و‬ ِ ‫ص‬
َ ‫م‬ ّ ُ ‫ه‬ ‫لل‬ ‫ا‬
‫ه‬
ِ ْ ‫ي‬َ ‫ل‬َ ‫ع‬ ْ
‫ك‬ ِ ‫ار‬ َ ‫ب‬َ ‫و‬
‫ُصَلِى‬
ّ ‫من ْ ي‬
َ ‫مهَا سَعْد ٌ ِل‬
ُ ‫عِي‬
ْ ‫َالج ََّنةُ وََن‬
ْ
ِ ْ ‫ك عَلَي‬
‫ه‬ ْ ِ‫وَيُبَار‬ ‫م‬ ّ
ْ ِ ‫سل‬
َ ُ ‫وَي‬
SYURGA DAN SEGALA KENIKMATANNYA DIKURNIAKAN BAGI ORANG YANG
MENDOAKAN DOA RESTU, KESELAMATAN DAN KEBERKATAN UNTUK
JUNJUNGAN BESAR NABI MUHAMMAD SAW
‫بسم الله الرحمن الرحيم‬

َ‫ة‬ ْ َ ّ َ َ ْ َ
ِ ‫سم ِ الذ ّا‬
ِ ّ ‫ت العَلِي‬ ْ ‫ملءَ بِا‬ْ ‫أبْتَدِئُ ال‬
KU MULAKAN DENGAN MENGGORESKAN PENAKU DENGAN NAMA TUHAN ZAT
YANG MAHA AGUNG
‫صل ِّى‬
َ ُ ْ َ ٌ ْ َ َ ُ ْ َ ّ َ ‫َال‬
‫ي‬ ‫ن‬ ‫م‬ِ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ع‬‫س‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ي‬ ِ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ة‬
ُ َ ‫جن‬ْ

ِ ْ ‫ك عَلَي‬
‫ه‬ ْ ِ‫م وَيُبَار‬ ّ
ْ ِ ‫سل‬َ ُ ‫وَي‬
SYURGA DAN SEGALA KENIKMATANNYA DIKURNIAKAN BAGI ORANG YANG
MENDOAKAN DOA RESTU, KESELAMATAN DAN KEBERKATAN UNTUK
JUNJUNGAN BESAR NABI MUHAMMAD SAW

‫ما‬
َ ‫ى‬َ ‫ل‬َ ‫ع‬ ‫ت‬
ِ ‫ا‬َ ‫رك‬ ْ
ََ ‫ض ال‬
‫ب‬ َ ْ ‫ستَدًِّرا فَي‬
ْ ‫م‬
ُ
َُ ‫ه وَاَوْل‬
‫ه‬ َُ ‫اَنَال‬
SELANJUTNYA KUMOHON BERKAT DAN RESTU NYA YANG BERLIMPAH RUAH
YANG PERNAH DILIMPAHKANNYA KEPADA BAGINDA
ٌ َّ ‫ة هَنِي‬
‫ة‬ ٌ َ‫سائِغ‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫مو‬ ٍ ‫د‬
َ ُ ُ ِ َ َ ْ َ ِ‫م‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ى‬ِ ّ ‫ن‬َ ‫ث‬ُ ‫وَا‬
KUIRINGI DENGAN SEGALA PUJI-PUJIAN YANG AMAT ASYIK DAN NIKMAT
MENGUCAPKANNYA

‫ل‬ ْ ‫مي‬
ِ ‫ج‬
َ ْ ‫ال‬ ‫ر‬ْ ُ
‫شك‬ ّ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬
ِ ‫ا‬ً ‫متَطِئ‬
ْ ‫ُم‬
ِ ِ َ
‫مطَايَاه‬َ
SAMBIL MENGUCAPKAN RASA SYUKUR YANG SEDALAM-DALAMNYA
‫م عَلَى النُّوْ ِر‬ ّ
ُ َ َ ِ ‫سل‬ُ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ى‬ ّ ِ ُ
َ ‫وَا‬
‫صل‬
َ‫ة‬ َ
ِ ّ ‫قدُّم ِ وَاْلوَّلِي‬
َ َّ ‫ف بِالت‬ ِ ْ ُ ْ َ ‫ال‬
‫صو‬ ‫مو‬ ْ
KUMOHON DOA RESTU SERTA KESEJAHTERAAN, UNTUK KUPERSEMBAHKAN
KEPADA NUR YANG GEMILANG YANG DIBERIKAN DENGAN QADIM DAN ABADI

‫ة‬ ‫م‬ ‫ي‬
ِ َ ِْ ‫ر‬َ ‫ك‬ْ ‫ال‬ ْ
ِ َ ‫ل فِى ال‬
‫رر‬َ ‫غ‬ ِ ‫ق‬
ِ َ ‫منْت‬
ُ ‫ال‬
‫جبَاه‬ ْ
ِ ‫وَال‬
NUR YANG BERPINDAH PINDAH DARI WAJAH KE WAJAH DATUK NENEKNYA
YANG MULIA DAN KE DAHINYA
‫ضوَانًا‬ ْ ِ ‫ر‬ ‫ى‬ َ ‫ح الله تعَال‬ُ َ ‫من‬
ْ َ ‫ست‬
ْ ‫وَا‬
َ
‫ض الْعِتَْر الط ّاهَِرةِ النُّبُوَّة‬ ُّ ‫خ‬ ُ َ‫ي‬
DAN KUMOHON KEREDAAN ALLAH TAALA, KHUSUS UNTUK KELUARGA NABI
YANG SUCI

‫من‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ل‬ْ
َ َ ِ َ ْ ِ ‫حابَةِ وَا‬
‫و‬ َّ ‫ال‬
َ ‫ص‬ ُّ ُ‫وَيَع‬
‫م‬
َُ ‫وَال‬
‫ه‬
DAN SECARA UMUMNYA UNTUK PARA SAHABAT, PARA TABIIN SERTA ORANG
YANG MENGIRINGI MEREKA
‫ل‬ ‫سب‬
ِ ُ ّ ُ ‫ال‬ ‫ك‬
ِ ْ ‫سل‬‫و‬ ُ ُ ِ ‫جدِيْهِ هِدَايَةِ ل‬
ْ َ ‫ست‬
ْ ‫وَا‬
ِ َّ ‫جلِي‬
‫ة‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ‫ة‬ ‫ح‬
َ ‫ض‬
ِ ‫ا‬ ْ
َ ‫ال‬
‫و‬
KUMOHON PULA HIDAYAH, SEMOGA KITA SEMUA DAPAT MELALUI JALAN
YANG SUDAH TERANG DAN NYATA

‫ط‬
ِ َ ‫خط‬
ُ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫اي‬
ِ ِ َ َ ‫و‬َ ‫غ‬ْ ‫ال‬ ‫ن‬َ ِ ‫فظ‬
‫م‬ ‫ا‬ً ْ ‫ج‬
ِ َ‫و‬
‫خطَاء‬ ُ َ‫خطَأ ِ و‬ َ ْ ‫ال‬
DAN KU MOHONKAN PERLINDUNGAN, AGAR TERPELIHARA KIRANYA DIRIKU
DARIPADA KESALAHAN-KESALAHAN DAN KEKHILAFAN DALAM TULISAN INI
‫موْلدِ النَّبَوِى‬ َْ ‫صةِ ال‬َّ ِ‫ن ق‬
ْ ‫م‬ِ ‫وَانشر‬
‫قبَرِيَّة‬
ْ َ‫سانًا ع‬َ ‫ح‬ َ ‫بُُروْدًا‬
YANG BAKAL KUPERSEMBAHKAN KISAH KELAHIRAN NABI INI KEPADA
MASYARAKAT RAMAI, DENGAN BENTUK BAJU BALDU, BAJU KERAKYATAN
YANG INDAH

‫ف‬ ‫شري‬ َ ّ ‫ال‬ ‫ب‬ َ
ِ ْ ِ َ ّ ‫ن الن‬
‫س‬ َ ‫م‬ ِ ‫ما‬ ً ِ ‫نَاظ‬
َُ ‫حل‬
‫ه‬ ‫ب‬ ‫ع‬
ُ ِ ُ َ َ ‫م‬
ِ ‫سا‬ ‫م‬ْ ‫ال‬ ‫ى‬ ّ ِ ‫حل‬
َ َ ‫قدًا ت‬ْ ُ‫ع‬
KUMULAILAH NAZAM INI DARI NASAB KETURUNAN BAGINDA RASULULLAH,
DALAM RANGKAIKATA YANG ENAK DIDENGAR
‫ى‬
َ ‫ل اللهِ تَعَال‬ ِ ْ‫حو‬ َ ِ‫ن ب‬ُ ْ ‫ستَعِي‬
ْ ‫وَا‬
َ ْ ‫وقُوَّتِهِ ال‬
ِ َّ ‫قوِي‬
‫ة‬
KEMUDIAN KUMOHON PERTOLONGAN KEPADA TUHAN YANG MAHA AGUNG,
KERANA SEGALA KEMAMPUAN DAN DAYA UPAYA HANYA BERPUNCA
DARIPADANYA

َ َُ ّ ‫فَإن‬
ِ ‫ل وَل َ قُوَّةَ إِل ّ بِالل‬
‫ه‬ َ َ‫ل‬
َ ْ‫حو‬ ‫ه‬ ِ
MAKA SESUNGGUHNYA TIADA DAYA DAN UPAYA MELAINKAN SEMUANYA
DATANG DARIPADANYA JUA
َ ْ َ َ َ ّ ّ
‫ف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ب‬
ٍ ْ َِ ُ ِْ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬
ُ َْ ّ ُ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ِ ِ ‫عَط‬
‫ر‬
‫م‬
ِ ْ ‫ي‬ِ ‫ل‬ ‫س‬
ْ َ ‫ت‬َ ‫و‬ ِ ‫ة‬ َ ‫صل‬َ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‫ى‬
ّ ٍ ِ ‫ذ‬ َ
‫ش‬
TABURKANLAH KIRANYA YA ALLAH, PUSARA BAGINDA YANG MULI DENGAN
WANGI-WANGIAN YANG SEMERBAK ANEKA PUSPA, BERUPA DOA RESTU DAN
KESEJAHTERAAN KEPADANYA

َ
ِ ْ ‫ك عَلَي‬
‫ه‬ ْ ِ‫وَبَار‬ ‫م‬ ّ
ْ ِ ‫سل‬ ِّ ‫ص‬
َ َ‫ل و‬ َ َّ ُ‫اَلل ّه‬
‫م‬
YA ALLAH LIMPAHKANLAH SELAWAT, SALAM DAN KEBERKATAN KE ATASNYA