You are on page 1of 6

Isu kepedulian (keprihatinan) Guru

Disediakan oleh: Latifah Binti Muhamad Nurul Arifah Binti Mohamad Bakkeri

George dan Rutherford (1977) • Perwakilan komposit perasaan.Definisi Hall. . pemikiran dan perhatian yang diberi terhadap sesuatu isu atau tugas Van den Berg dan Ros (1999) • Persoalanpersoalan . keraguan dan kemungkinan tentangan pihak guru apabila menghadapi situasi baharu atau tuntutan yang kian mencabar.

.Definisi keseluruhan • Kepedulian guru merujuk kepada: – Gabungan perasaan pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.

Havelock (1995) Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan .

7 peringkat kepedulian (Model Concerns. Kolaboratif: Guru akan bekerjasama dengan rakan sejawat untuk memastikan keberkesanan Fokus semula: Guru memurnikan inovasi untuk menambahbaik pembelajaran murid . Akibat: Guru berminat mengenai kesan inovasi terhadap pelajar dan sekolah. Informational: Guru sudah mula berminat dengan perubahan tersebut. Personal: Guru perlu mengetahui impak perubahan terhadap dirinya sendiri Pengurusan: Guru perlu mengambil peduli tentang cara perubahan itu diuruskan .Based Adoption) Kesedaran: Guru hendaklah sedar akan perubahan.

Kategori keprihatinan Prihatin Prihatin terhadap tugas terhadap impak pengajaran • Bijak mengurus • Ambil tahu Prihatin terhadap diri hal kehidupan seharian tentang BBM. • Peduli terhadap perasaan murid • Yakin terhadap kebolehan murid • Guru fokus kepada keperluan dan penambahbaikan murid . Kaedah pengajaran.