Keharmonian dan Pembuktian

Koheren dalam Pembuktian

TEORI PEMBUKTIAN

Ahli logik Gerhard Gentzen menyebut bahawa penghubung logik digunakan untuk membuatkan sesuatu wacana (discourse) lebih bermakna dan mengharmonikan pernyataanpernyataan yang berbeza maksudnya.Keharmonian dan Pembuktian disebut sebagai harmoni logikal (logical harmony) yang bermaksud keharmonian yang logik pada makna. .

 Gentzen menyatakan bahawa sekiranya orang percaya yang langit itu biru dan dia juga percaya bahawa rumput itu hijau. penghubung “dan” patut diletakkan lalu menjadi ayat berikut: Langit itu biru dan rumput itu hijau. .

Penambahan sedemikian akan memberi pernyataan yang lebih harmonis dan bermakna bahawa Maria dan Mariana memiliki pencapaian yang berbeza. Kedua-dua pernyataan di kedengarannya tidak selaras. . Mariana tidak pandai.Contoh lain: Maria pandai. (kerana tiada penghubung logik) Untuk mengharmonikan kedua-dua pernyataan di atas. kata “manakala” ditambahkan. Idea Gentzen ialah aturan penambahan sebegini memberi makna pada kata-kata atau sekurangkurangnya pada kata-kata tertentu. Maria pandai manakala Mariana tidak pandai.

suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataanpernyataan sebelumnya yang dianggap benar. .(2010). koheren boleh didefinisikan sebagai berhubungan. Menurut teori koherensi.Koheren Dalam Pembuktian Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. bersangkut paut atau mempunyai kesinambungan (keterikatan) antara satu ayat dengan ayat yang lain (dlm sesebuah wacana) supaya mudah difahami.

. Nama ilmu deduktif diberikan kerana penyelesaian sesuatu masalah atau pembuktian suatu kebenaran yang tidak didasarkan pada pengalaman atau hal-hal yangbersifat faktual melainkan didasarkan pada deduksi-deduksi yang menjadi bukti.Teori koherensi menjadi dasar dalam pengembangan ilmu deduktif atau matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful