Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah

 Riwayat Hidup  Pendidikan  Sumbangan  Pengorbanan .

 Berakhir nasabnya kepada Nazar bin Ma‟ad bin Adnan  Tarikh lahir:Bulan Rabiulawal tahun 164 Hijrah/780 masihi  Salasilah keturunannya bertemu dengan Rasulullah iaitu Mazan bin Ma‟ad bin „Adnan . Nama sebenar: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

 Tambahan pula. Muhammad.bapanya meninggal dunia semasa beliau masih kecil. Ibnu Hanbal termasyhur dengan nama datuknya kerana datuknya lebih terkenal daripada ayahnya .  Ibunya bernama Sofiah binti Abdul Malik al-Syaibani dari kabilah „Amir .

 Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang miskin. Bapanya hanya meninggalkan sebuah rumah dan sedikit tanah.  Beliau terpaksa mengambil upah menjual kain dan barang-barang di jalan untuk menyara hidup. .

 Terkenal dengan gelaran “al-Hakim” kerana menghafaz 700. .000 hadis  Meninggal dunia pada tahun 231 hijrah/855 masihi ketika berumur 77 tahun di Baghdad.

 Bergaul dengan fakir miskin dan selalu membantu mereka.tidak pernah menerima hadiah tanpa membuat kerja  Tidak sombong apabila mengasihi seseorang disebabkan kasihnya kerana Allah.  Kurang bersahabat dengan orang-orang besar.lebih-lebih lagi yang mengejar pangkat dan kemewahan  Tidak takut akan celaan atau dibenci orang . Mementingkan pendapatan yang halal.

Beliau bersolat sunat 300 rakaat sehari  Ketika usianya hampir 80 tahun pula.beliau menunaikan solat sebanyak 150 rakaat sehari semalam  Selalu membaca Al-Quran dan khatam bacaannya setiap minggu  Pendiam dan suka berfikir serta tegas menetang kemungkaran . Seorang yang bertakwa dan baik hati  Kuat beribadat.

Beliau juga khatam al-Quran seminggu sekali dalam solat. Mementingkan kebersihan dan suka akan pakaian berwarna putih  Warak dan merendah diri.  Tidak suka menunjuk-nunjuk  Melalui anaknya. .orang mengetahui bahawa amal ibadat beliau dilakukan sebanyak 300 rakaat setiap malam.

Syam. Menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu dan rajin belajar sejak kecil.Yaman) untuk menambah ilmu  Guru beliau yang masyhur:    Imam al-Syafie Sufian bin „Uyainah Yahya bin Sa‟id al-Qintar . Basrah.  Sentiasa membawa pen dan kertas ke manamana sahaja untuk membuat catatan dan menulis perkara berfaedah  Mengembara ke beberapa buah negeri (Kufah.

beliau lebih berminat dan cenderung dalam bidang hadis. Beliau terkenal dalam kalangan imam mujtahid yang bijak dalam masalah fikah. .  Namun.

000 hadis Tafsir al-Quran Al Nasikh Wa Mansukh Al-muqaddam Wal Muakhir Jawabah Al-Quran Al-Tarikh Al-Manasikul Khabir Al-Manasikul Soghir Al-‟Illatu wal-Solatu .Tidak meninggalkan harta kepada ahli keluarganya tetapi telah meninggalkan khazanah ilmu kepada umat Islam  Karya beliau yang menjadi rujukan hingga ke hari ini ialah:          Al-Musnad. yang mengandungi 40.

 Merupakan pengasas mazhab Hanbali.  Antara muridnya yang menyebarkan fahaman Mazhab Hanbali ialah:      Abu Bakar bin Hani‟ Abu Qasim al-Kharqi Maufiquddin bin Qudamah Syamsuddin bin Qudamah al-Muqaddasi Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah .

Palestin.• Pengikut Mazhab Imam Hanbali terdapat di negara Mesir. Pada kurun ke-12 Hijrah.Syria dan Iraq • • . Mazhab ini diperbaharui oleh anak muridnya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qaiyim.Syria.Hijaz dan Najad. Iraq.mazhab ini berkembang pesat hingga ke semenanjung tanah Arab.

kesusahan tersebut telah menjadi pendorong dan penguat semangat untuk beliau terus maju dalam pelajaran  Sanggup mengambil upah menjual kain dan barangan untuk mendapat rezeki yang halal dan menampung pembelajaran untuk belajar. .  Sanggup dibenci dan dicaci kerana miskin dan mempertahankan ajarn Islam  Sebahagian besar usianya diperuntukkan untuk mencari dan menyebarkan ilmu. Walaupun miskin dan merupakan anak yatim.