PERINTANG

Disediakan oleh: Yew Pei Jia

• Perintang tidak mempunyai polariti. . • Ia boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan saiz.PENGENALAN • Perintang ialah sejenis komponen pasif yang kerap digunakan. • Dua ciri utama perintang iaitu rintangan (R) dalam ohm dan kadar kuasanya dalam watt.

KEGUNAAN PERINTANG • Perintang digunakan untuk mengawal / mengehadkan aliran arus dalam litar elektrik. • Perintang yang mempunyai rintangan yang tinggi akan membenarkan sedikit arus mengalir melaluinya dan sebaliknya. • Dua kesan berlaku apabila arus melalui perintang: a) Haba dihasilkan b) Voltan susut merentasinya .

• Perintang tetap:  Perintang komposisi karbon  Perintang wayar berlilit  Perintang saput karbon  Perintang saput logam  Perintang saput simen . iaitu perintang tetap dan perintang boleh laras.• Perintang boleh dibahagikan kepada dua jenis.

• Perintang boleh ubah:  Reostat  Meter upaya • Perintang boleh laras:  Preset .

PEMILIHAN PERINTANG • Dipilih mengikut kesesuaian penggunaannya dalam litar. • Terdapat 4 perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan perintang. iaitu: a) Nilai rintangan b) Had terima c) Kadar kuasa d) Kestabilan .

Had terima menunjukkan nilai minimum dan maksimum bagi perintang.Saiz perintang menunjukkan kuasa maksimum yang boleh diterima oleh perintang. • Had terima . • Kadar kuasa . .Nilai rintangan dapat dibaca sama ada dengan menggunakan kod warna atau kod tercetak pada badan perintang. • Kestabilan .Perintang yang mempunyai kestabilan tinggi dapat mengekalkan rintangan dengan perubahan suhu dan jangka hayat.• Nilai rintangan .

. • Bacaan pada LCD Digital Multimeter menunjukkan nilai rintangan perintang tersebut. • Jalur warna yang terdapat pada badan perintang tersebut mempunyai bacaan yang sama seperti bacaan digital multimeter.KEROSAKAN DAN PENGUJIAN PERINTANG Cara Pengujian Perintang Tetap ( Resistor ) • Pengujian Perintang Tetap dengan menggunakan multimeter digital.

LCD Digital Multimeter .

tiada sebarang nilai rintangan pada bacaan digital multimeter. • Jika pecah dan terbakar. . anda mungkin tak dapat melihat bacaannya. • Anda perlu menukarnya dengan cara mengikut nilai pada badan perintang tersebut. Di sini anda memerlukan litar yang lengkap.• Jika ia rosak contohnya terbakar dan pecah.

• Jangan menyentuh kaki perintang atau kedua-dua probe kerana ia akan menjejaskan ketepatan bacaan yang diperoleh. gunakan julat di mana jarum penunjuk menunjukkan bacaan di kawasan tengah. . • Bacaan skala yang di bahagian atas sekali iaitu untuk bahagian rintangan.Cara-cara mengukur perintang dengan multimeter • Setkan julat pemilih ke bahagian julai ohm. • Pintaskan kedua-dua probe untuk membuat pelarasan ohm. • Bagi mendapatkan bacaan yang tepat.

Keadaan jarum penunjuk berada di keadaan asal iaitu infiniti dan tidak bergerak. . Ia disebabkan oleh pengaliran arus yang berlebihan yang menyebabkan komponen perintang terputus sambungan di dalamnya. Pastikan perintang yang hendak diukur tidak mengalami kerosakan seperti berikut: • Terbuka .

Nilai yang diukur dengan multimeter tidak serupa dengan nilai yang terdapat pada perintang tersebut. .• Tinggi nilai .keadaan di mana nilai yang diperolehi lebih besar daripada biasa.