ANALISIS DATA

Oleh PN NOR SAKINAH MOHAMAD
Diolah oleh SITI RAFEQAH BINTI SAMSUNANWAR

Analisis Data

 

Analisis Data=Proses menggunakan data bagi memberikan maklumat yang berguna untuk mencadangkan kesimpulan & menyokong keputusan. Pastikan ada ≥3 data untuk analisis Data kualitatif & kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis Cari pola & kategori, persamaan, terangkan trend & pertanyaan, katalogkan pemerhatian, bilang & bandingkan, buat anggaran

Langkah Analisis Data Kualitatif

Langkah 1
 

Tengok maklum balas secara lalu Ambil nota berdasarkan tema yang muncul, isu atau faktor Cari item yang berulang atau penting

* pemerhatian; video, audio * temubual; rekod & taip balik *boleh guna bentuk jadual; tulis ikut tema

Langkah Analisis Data Kualitatif

Langkah 2

Pilih 3-4 tema/kategori yang muncul & bina matriks Cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama Letak tema/kategori di atas & senaraikan pelajar di bahagian tepi Boleh guna kod warna; membuat perbezaan mengikut kategori

Langkah Analisis Data Kualitatif

Langkah 3

Jika boleh, bincang tinjauan dengan pendidik lain Baca tinjauan (soal selidik) & highlight kata kunci yang berkaitan dengan tema/kategori yang telah dikenal pasti Seterusnya rekodkan dapatan dalam kotak yang bersesuaian di dalam carta matriks yang dibina

Langkah Analisis Data Kualitatif

Langkah 4
 

Tanya (apa yang telah saya dapat?) Rekod pemerhatian pola yang muncul semasa lihat matriks
 

Pola konsep Pola sikap

 

Tulis/rekod pemerhatian di bawah carta matriks Contoh:
 

2 orang pelajar (siapa yang bercakap banyak) Perkataaan ‘takut’ disebut beberapa kali

sokongan bacaan jurnal

Langkah Analisis Data Kualitatif

Langkah 5
 

Kesimpulan yang boleh dibuat Rekod kesimpulan samada di bawah matriks atau dalam kertas yang berasingan

Langkah Analisis Data Kualitatif

Langkah 6

Langkah seterusnya yang boleh dibuat:
  

Tinjauan (soal selidik lain)/temubual/penilaian Semak semua persoalan kajian Bina modul aktiviti

(Pastikan) Rekod semua yang dibuat di dalam matriks Maklumat yang masih diperlukan:
  

atas pelajar atas kaedah maklumat latar belakang tajuk kajian

Kegunaan Data dalam Plan-Do-Study-Act-Cycle

Plan
  

Nilai & ringkaskan semua data yang ada Analisis & kenal pasti tema utama Kenal pasti sumber data yang akan memberikan ukuran progress penambahbaikan

Kegunaan Data dalam Plan-Do-Study-Act-Cycle

Do
 

Kumpul data Buat kajian rintis untuk memastikan strategi pengukuran dipenuhi

Kegunaan Data dalam Plan-Do-Study-Act-Cycle

Study

Analisis data yang telah dikumpulkan & buat kesimpulan

Kegunaan Data dalam Plan-Do-Study-Act-Cycle

Act
 

Kenal pasti soalan tambahan Rancang untuk penambahbaikan yang berterusan Kumpul data & analisis data adalah proses berterusan dalam Kajian Tindakan Mungkin tidak dapat keputusan yang dikehendaki, tapi usah risau Dapatan kajian bertujuan memberi panduan & memperbaiki pengajaran yang seterusnya

Ringkasan Data Analisis

Panduan Analisis Data  Reka bentuk pendekatan sistematik, simpan semua data  Cuba faham maklumat yang ingin disampaikan oleh data  Cari tema & pola  Susun data berdasarkan apa yang dipelajari daripada data  Masukkan semua data, termasuk data yang tidak menyokong apa yang dicari- *jangan tipu  Baca & baca >1 kali  Bina imej visual (eg: rumah, jadual) *be creative!  Tulis nota ringkas untuk diri sendiri  Kongsi dapatan; perbincangan akan timbulkan soalan baru  Let data speaks to you!

Ringkasan Data Analisis

Proses Analisis Data  Analisis semua data & buat nota sepanjang masa  Cari tema & pola  Ringkaskan tema kepada 3-5 idea  Lihat kembali data & semak tema-tema yang telah dibuat  Bina subtema jika perlu  Simpan nota secara berterusan, dapatan kadang kala mengejutkan  Semak maklumat untuk mencari idea yang kerap atau muncul secara dominan  Kenal pasti poin utama  Cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful