AF’ALULLAH Fatin Masmeera Asma’ Fatin Syafiqa Nadiah Mardiah .

Konsep Pandangan Mazhab dan Tokoh .[ASY’ARIYYAH] .[AL GHAZALI] Dalil alQuran .[MUKTAZILAH] .

Ia bersifat mutlak dan haqiqi . Bahwa segala yang ada di dunia ini termasuk manusia adalah Af’al (perbuatan) Allah SWT.Ikhlas: 1-4) KONSEP Af’alullah berkaitan manusia terbahagi kepada dua: Pertama: Perbuatan yang diciptakan oleh Allah dan manusia diberikan kebebasan dan pilihanuntuk melakukan atau meninggalkannya. (Surah al. Dan Perbuatan Allah adalah tidak sama dengan mana-mana perbuatan makhluknya. ia bersifat metafora (majazi) Kedua: Perbuatan Allah yang tidak diberikan kebebasan dan pilihan kepada manusia. Dengan kata-kata lain.Af’al Allah adalah perbuatan Allah.

Tiada yang dapat memaksa-Nya menerima taubat seseorang MUKTAZILLAH • Allah selaku al-Khaliq Maha Bijaksana dan Maha Adil tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu keburukan atau kesalahan kepada-Nya IMAM AL-GHAZALI JABARIYYAH • Allah mencipta • Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan (alsalah wa al-aslah) manusia. tidak wajib memberi upah atau ganjaran kepada manusia di atas perbuatan-perbuatan-Nya. Dalam konteks keburukan. kewajipan. Dia tidak mempunyai keburukan. Allah boleh menyiksa orang mu’min dan boleh memasukkan orang kafir ke dalam syurga. dan tidak pula menghendaki keburukan secara mutlak.22 Tuhan berkuasa mutlak dan tidak akan bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya. ia adalah adil begitu juga jika sebaliknya. . Allah tidak melakukan kesalahan atau perkara yang mustahil dan perbuatan-Nya pula tidak tertakluk kepada matlamat. Dia menghancurkan makhluk-Nya atau memberikan ampun kepada semua orang kafir dan menghukum semua orang mu’min. Sekiranya semua manusia dimasukkan ke neraka.PANDANGAN ASYA’RIYAH • Allah Maha Kuasa terhadap makhluk-Nya. kesalahan. Allah hanya menghendakinya sebagai perbuatan atau usaha (kasb) manusia yang berdosa. sekiranya di atas kehendak-Nya. bahkan Tuhan boleh memberikan beban yang tidak dapat dipikul kepada manusia.

(kiranya Kamilakukan yang demikian) maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka. supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa (surah al baqarah: 21) Dan jika kami kehendaki. dan mereka juga tidak dapat diselamatkan. (Surah Yaasin: 43) .DALIL Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telahmenciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. kami boleh tenggelamkan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful