You are on page 1of 16

IPLS Tema VI: Infracţiunile contra intereselor financiare ale UE (art. 181-185 L. nr. 78/2000, p.

371-382)

Frauda comunitară în materie de venituri constă în: – folosirea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect diminuarea ilegală a veniturilor din bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său; – omisiunea de a furniza datele cerute prin violarea unei obligaţii specifice, cu acelaşi efect; – schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, cu acelaşi efect.

– schimbarea destinaţiei fondurilor obţinute în alte scopuri decât cele pentru care au fost iniţial acordate. inexacte sau incomplete care au ca efect obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său. cu acelaşi efect.Frauda comunitară în materie de cheltuieli constă în: – folosirea sau prezentarea de documente false. – omisiunea de a furniza datele cerute prin violarea unei obligaţii specifice. .

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează omisiunea de a furniza. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. inexacte sau incomplete. 181. cu ştiinţă. .Frauda în materie de cheltuieli Art. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Obiectul infracţiunii Obiectul juridic: relaţiile sociale privind interesele financiare ale UE. Subiecţii Subiectul activ – orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale ale subiectului activ al infracţiunii. Infracţiunea are ca obiect material documentele supuse acţiunii de falsificare. Subiectul pasiv – Uniunea Europeană. iar subiect pasiv secundar poate fi orice entitate cu personalitate juridică din cadrul UE .

tentativa este incriminată. În schimb.Latura obiectivă Elementul material Acţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false. . Forme şi aspecte procesuale Actele de pregătire nu sunt incriminate. Latura subiectivă Forma de vinovăţie – este intenţia directă sau indirectă. inexacte sau incomplete sau omisiunea de a furniza cu intenţie datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său. Urmarea imediată Obţinerea ilegală de fonduri europene. Legătura de cauzalitate Nu ridică probleme practice.

182. (1) a produs consecinţe deosebit de grave.Art. a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. fără respectarea prevederilor legale. (1) Schimbarea. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. fără respectarea prevederilor legale. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) Schimbarea. a destinaţiei unui folos legal obţinut. dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (1). .

iar subiect pasiv secundar poate fi orice entitate cu personalitate juridică din cadrul UE . Infracţiunea are ca obiect material sumele de bani deturnate.Obiectul infracţiunii Obiectul juridic: relaţiile sociale privind interesele financiare ale UE. Subiectul pasiv – Uniunea Europeană. adică folosite fără respectarea destinaţiei. Subiecţii Subiectul activ – orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale ale subiectului activ al infracţiunii.

urmarea imediată constă în diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său. (2) constă în producerea unor consecinţe deosebit de grave. În cazul variantei prevăzute în alin. Acţiunea de schimbare. În cazul schimbării destinaţiei folosului legal obţinut.Latura obiectivă Elementul material Acţiunea de schimbare ilegală a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său. (1) constă în producerea unei stări de pericol pentru Uniunea Europeană. fără respectarea prevederilor legale. a destinaţiei unui folos legal obţinut Urmarea imediată În cazul faptei descrise de alin. .

Forme şi aspecte procesuale Actele de pregătire nu sunt incriminate. Latura subiectivă Forma de vinovăţie – este intenţia directă sau indirectă.Legătura de cauzalitate Nu ridică probleme practice. În schimb. Aceasta rebuie demonstrată numai în când sunt reţinute varinatele infracţionale prevăzute în alineatele (2) şi (3) ale textului incriminator. . tentativa este incriminată.

dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează omisiunea de a furniza. cu ştiinţă. . (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave. pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 183. datele cerute potrivit legii. inexacte sau incomplete. care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false.Frauda în materie de venituri Art.

inexacte ori incomplete. Subiecţii Subiectul activ – orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale ale subiectului activ al infracţiunii. iar subiect pasiv secundar poate fi orice entitate cu personalitate juridică din cadrul UE . Subiectul pasiv – Uniunea Europeană.Obiectul infracţiunii Obiectul juridic: relaţiile sociale privind asigurarea colectării resurselor financiare ale UE. Infracţiunea are ca obiect material documentele supuse acţiunii de falsificare.

ilegală. Urmarea imediată În cazul faptei descrise de alin. . inexacte sau incomplete. resurselor din bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele său. În cazul variantei prevăzute în alin. fapta trebuie să producă consecinţe deosebit de grave.Latura obiectivă Elementul material Acţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false. Legătura de cauzalitate Nu ridică probleme practice. Latura subiectivă Forma de vinovăţie – este intenţia directă sau indirectă. (2). (1) constă în diminuarea.

tentativa este incriminată.Forme şi aspecte procesuale Actele de pregătire nu sunt incriminate. . În schimb.

a unei îndatoriri de serviciu. dacă a avut ca rezultat săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. Încălcarea din culpă. de către o persoană care se află în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui agent economic. prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă. 181-183 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Comunităţilor Europene. administrator sau persoana cu atribuţii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic.Neglijenţa Art. 185. de către director. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. .

: „(1) Încălcarea din culpă.pen.pen. dacă a avut consecinţe deosebit de grave.[1]). se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani”. Conform art. [1] . 249 C. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane. ori de câte ori o faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii examinate. 249 C.pen. dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. a unei îndatoriri de serviciu. va putea fi reţinută infracţiunea prevăzută în art.Explicaţii specifice Infracţiunea prevăzută în art. prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă. 185 din Legea nr. De aici reiese că. (2) Fapta prevăzută în alin. 78/2000 constituie. se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. 249 C. practic. diferenţiindu-se de aceasta numai în ceea ce priveşte urmarea imediată. (1). de către un funcţionar public. o variantă specială a infracţiunii de neglijenţă în serviciu (art.

documentaţie care atestă suprafeţe agricole mai mari decât cele deţinute în realitate de societatea comercială. acesta având în continuare obligaţia de control asupra activităţii delegate. semnează fără a citi documentaţia prezentată de acesta. delegând un director executiv să obţină subvenţii din Fondul european pentru orientare şi garanţie agricolă.În doctrină. . se arată că poate săvârşi această faptă un administrator al unei societăţi comerciale care. iar pe baza documentaţiei trimise se primesc fonduri mai mari. prejudiciindu-se astfel bugetele administrate în numele Comunităţilor Europene. Delegarea nu absolvă de răspundere pe cel care a făcut-o.