You are on page 1of 14
OSCILATORI Ivan Andrijevid R3368 Što su oscilatori? • Sklopovi koji generiraju napone periodičkih valnih oblika • 2 GRUPE: 1. Sinusni ili harmonijski- generiraju sinusne napone 2. Relaksacijski- generiraju periodičke napone ostalih valnih oblika Barkhausenov kriterij osiliranja • Dva uvjeta osciliranja 1. Prolaskom kroz pojačalo i granu povratne veze signal se na ulaz pojačala mora vratiti s istom fazom 2. Prolaskom kroz pojačalo i granu povratne veze signal se na ulaz pojačala mora vratiti s istom amplitudom Stabilizacija amplitude osciliranja • Amplituda osciliranja zavisi od veličine aktivnog područja rada aktivnog elementa • Velika stabilnost frekvencije zahtijeva stabilnu amplitudu oscilacija • Stabilizacija amplitude oscilacija se realizira kao: -automatska regulacija pojačanja -upotreba nelinearnih elemenata u kolu Stabilnost frekvencije osciliranja • Opteredenje -može se ukloniti postavljanjem međuspremnika između oscilatora i opteredenja • Povezivanje napajanja -koriste se kondenzatori • Temperaturne promjene -koriste se komponente sa poznatim temp. koefincijentima • Odabir komponenata -komponente sa uskim opsegom tolerancije bi trebalo koristit kad god je to mogude,kao i kristal kvarca RC-oscilatori • U RC-oscilatorima selektivna povratna veza sastoji se od otpornika i kondenzatora • Koriste se za generiranje sinusnih napona frekvencijskog područja od 10-tak Hz do nekoliko MHz-a 1. Oscilator s Wienovim mostom 2. Oscilator s faznim pomakom Oscilator s Wienovim mostom • Sastoji se od 2 RC kruga,jednog gdje su R i C serijski vezani i drugog gdje su paralelno vezani • Ima veliku upotrebu u generatorima zvučnih signala,jer se lako može podešavati koristedi varijabilni kondenzator ili potenciometar • Frenkvencija osciliranja: Oscilator s faznim pomakom • Sastoji se od pojačivača i filtra koji se pomjera za 180⁰ na frekvenciji osciliranja • Jedna od najjednostavnijih izrada ovoga tipa oscilatora koristi operacijski pojačivač,3 kondenzatora i 4 otpornika • Određivanje frekvencije i kriterija osciliranja je jako složeno: LC-oscilatori • LC-oscilatori koriste se za generiranje sinusnih napona viših frekvencija do nekoliko stotina megaherca • Frekvencijski selektivna povratna veza je rezonantni krug sastavljen od kondenzatora i zavojnica • Zbog boljih visokofrekvencijskih svojstava aktivne komponente za A-grane LC-oscilatora su diskretni bipolarni ili unipolarni tranzistori 1. Colpittsov oscilator 2. Hartleyev oscilator 3. Oscilatori s kristalom Colpittsov oscilator • Ono po čemu se ovaj oscilator izdvaja jest to što je povratna informacija signala preuzeta iz naponskog djelitelja, koji čine 2 kondenzatora vezana u seriju • Ključna karakteristika je njegova jednostavnost (treba samo jednu zavojnicu) Hartleyev oscilator • Stvara povratnu spregu preko paralelne veze L i C • To je bilo koja konfiguracija koja koristi par vezanih zavojnica i kondenzator • Ovaj oscilator se koristi u svim opsezima emitiranja uključujudi FM 88-108 MHz Oscilatori s kristalom • Zamjenom zavojnice u Colpittsovom oscilatoru s kristalom- Pierceov oscilator • Posebna prednost nad ostalim tipovima jeste mala cijena proizvodnje i izvanredna stabilnost kvarcnog kristala Oscilatori s negativnim otporom • Negativni otpor koristi se za kompenzaciju gubitka na otpornim elementima oscilacijskog kruga tijekom jedne periode oscilacije • Negativni otpor se dobiva tako da se upotrijebljava dvopol koji ima svojsvo negativog otpora poput: -tunel dioda -sprega komplementarnih komponenti Literatura: • http://www.fer.hr/_download/repository/Pogl avlje_07_El2.pdf • http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_oscilla tor • http://en.wikipedia.org/wiki/User:Slobodan_S lobo_Joksimovic/Elektronika_kroz_istoriju