You are on page 1of 9

Buku idea Projek meja

Nama ahli Muhammad akif Muhammad akmal danish Nur aira zahirah

Tahun /kelas
Tahun 5

Tarikh projek disiapkan


Tarikh mula:5 Februari 2013 Tarikh tamat: 19 Februari 2013

Nama projek
Projek meja straw

Penerangan berkaitan projek


Megenal pasti masalah / keperluan. Kegunaan/faedah. Ciri-ciri keselamatan. Fungsi. Kos projek

Lakaran bentuk 3D

Bahan dan alatan yang digunakan.


Straw Gunting Pita pelekat Pembaris keluli

Langkah kerja
Proses langkah kerja Bina permukaan model meja Bina kaki model meja Bina kekuda model meja Pasangkan kaki pada pemukaan model meja Pasangkan kekuda pada kaki meja Projek model meja yang telah siap Lakaran kerja

Lampiran
Ulasan murid:

Ulasan guru: